Jak na věc


ledviny bolesti svalů a kloubů

Rakovina ledvin – příznaky,léčba

    Funkční jednotkou ledviny je nefron a v každé je jich 1 000 000–1 200 000. Každý nefron má dvě části – glomerulus a tubulus. V glomerulech se krev profiltruje a vzniká filtrát, který obsahuje vodu, ionty, močovinu, kreatinin, glukózu, aminokyseliny a jiné látky. Ve zdravých ledvinách se ho vytvoří za den 173 litrů a je dále v tubulech zpracováván. Znamená to, že buď vrací se zpět do organizmu důležité látky (ionty, voda, glukóza, aminokyselin aj.) anebo se vyloučí ty látky, kterých se organismus potřebuje zbavit (např. močoviny, aj.). Výsledkem této činnosti je vznik 1–2 l moči. Do organismu se tedy vrátí 99 % filtrátu. Tubulární buňky fungují jako »kontrola« a udržují stálost vnitřního prostředí.
    V raných stádiích nádoru ledvin se žádné příznaky neprojevují. Prvním signálem, že je něco v nepořádku, bývá krev v moči. Ta může být i příznakem jiného onemocnění močových cest, vždy je však důvodem k návštěvě lékaře. Často může být krvi v moči tak málo, že si jí okem nevšimneme, proto je žádoucí absolvovat pravidelné preventivní prohlídky v časových intervalech odpovídajících vašemu věku.
    Pokud ledviny v důsledku některé z nemocí nemohou zcela vykonávat tuto funkci, hromadí se v krví močovina, kreatinin, kyselina močová a další látky. Dochází k minerálnímu rozvratu a kyselé reakci krve. Tento stav nazýváme selháním ledvin. 
    Z klinického hlediska dělíme nádory ledvin na nádory parenchymu ledviny a nádory kalichopánvičkového systému. 85% všech zhoubných nádorů ledvin tvoří karcinom parenchymu ledviny.


RUSKÝ PROFESOR: CUKROVKA A RAKOVINA JSOU ...

    Největší počet případů karcinomu ledvin se objevuje kolem 60. roku věku pacienta. Dosud nejsou známy všechny faktory, které mají vliv na vznik tohoto onemocnění. Dědičné formy jsou vzácné, přesto se doporučuje kontrolní sonografické vyšetření ledvin u osob starších 40 let, v jejichž rodině se karcinom ledvin vyskytl.
    Lokalizované onemocnění se často řeší pouze chirurgickou léčbou, obvykle odstraněním ledviny a spádových lymfatických uzlin v dutině břišní, v méně závažných případech pak někdy pouze odstraněním nádoru. Pokročilé onemocnění vyžaduje po chirurgickém odstranění ledviny i následnou onkologickou léčbu.
    V naprosté většině případů je v diagnostice nádorů ledvin prvním vyšetřením ultrasonografie. Pokud vyšetření potvrdí přítomnost nádoru ledvin, je třeba zjistit rozsah onemocnění. K tomu využíváme počítačovou tomografii (CT). Pro určení taktiky léčby pak využíváme ještě rentgenu plic, případně i scintigrafie skeletu, tedy radionuklidového vyšetření kostí.
    V samotných ledvinách se tvoří i důležité látky např.erytropoetin, který řídí produkci červených krvinek (erytrocytů) v kostní dřeni nebo renin, který ovlivňuje výši krevního tlaku, vzniká v nich i účinná forma vitaminu D. V ledvinách jsou také receptory pro hormony, které řídí hospodaření s vodou a minerály.


Příprava pacienta před vyšetřením

    Zhoubné nádory ledvin patří mezi onemocnění, jejichž výskyt vzrůstá. Tvoří 1 – 3 % ze všech zhoubných nádorů, které s objeví v populaci. Pravděpodobnost výskytu karcinomu ledvin je až dvakrát vyšší u mužů než u žen.
    Součástí pravidelných kontrol nemocných po odstranění ledviny z důvodu nádoru je klinické vyšetření, rentgen plic, ultrasonografické vyšetření břicha, scintigrafie skeletu a laboratorní vyšetření.
    Každou minutu ledvinami proteče jeden litr krve, za den 1440 litrů. Z toho vytvoří jeden až dva litry moči. Hlavní činností ledvin je odstranění močoviny, kyseliny močové, kreatininu, ale i jiných toxických látek a udržení stálosti vnitřního minerálního i vodního prostředí a acidobazické rovnováhy organismu.
    Mezi další příznaky nádorů ledvin patří tupé bolesti v oblasti beder, méně často se objevuje únava, opakující se horečky, nechutenství, ubývání na váze.
    U zdravého člověka jsou ledviny dvě, jsou uloženy v bederní oblasti, svým tvarem připomínají fazole o velikosti 12 × 6 × 3 cm a hmotnosti 150 g a skládají se z kůry a dřeně, která je tvořena 8–18 pyramidami.


ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

    Mezi vnější rizikové faktory patří nepochybně kouření, výskyt nádorů ledvin u kuřáků je 1,5 – 2,5krát vyšší než u nekuřáků. Dále je popsán větší výskyt karcinomu ledvin u obézních pacientů, takže i obezita je rizikovým faktorem. Nepříznivý vliv může mít také vysoký obsah živočišného tuku ve stravě. Zvýšený výskyt karcinomu je také pozorován u pacientů, kterým chronicky selhávají ledviny a léčí se dialýzou.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00