Jak na věc


ldn spořilov

prim. MUDr. Olga Měšťánková, primářka LDN

    Sociální pracovnice v Centru následné péče - LDN (dále jen CNP)  přebírají do sociální péče všechny hospitalizované pacienty. Ve spolupráci s multidisciplinárním týmem a rodinou, svojí činností doplňují léčebně preventivní péči. Edukují pacienty, rodinné příslušníky a ostatní blízké osoby nemocného o možnostech aktuální pomoci a získávají je k aktivní spolupráci při řešení sociálních potřeb pacienta.
    Pacienti jsou do LDN přijímáni na základě vyplněné žádosti odesílajícím lékařem. Součástí žádosti o přijetí pacienta do LDN je sociální šetření, které zajišťuje Referát sociálních služeb.
    Oddělení slouží především k doléčení a rekonvalescenci pacientů po kardiovaskulárním onemocnění, zejména cévní mozkové příhodě, k rehabilitaci po chirurgických či ortopedických operacích, k povýšení soběstačnosti pacientů chronicky nemocných i polymorbidních a vysoce závislých na druhé osobě. V současně době je zpracováván projekt na přemístění léčebny dlouhodobě nemocných do interního pavilonu. Tímto přesunem, kromě výhod spojených s umístěním v areálu nemocnice, získá LDN především větší počet menších pokojů. 
    LDN je umístěna v hlavní budově nemocnice a je rozdělena do 4 stanic. LDN zajišťuje kompletní ošetřovatelskou péči o dlouhodobě nemocné pacienty 24 hodin denně.Stanice oddělení:


Nechcete udělat nový design Rodiny.cz?

    Areál Léčebny je umístěn v klidném a příjemném prostředí s výhledem do lesa. Disponuje celkovou kapacitou 124 lůžek na čtyřech stanicích. Pokoje jsou dvoulůžkové a třílůžkové. Stanice jsou smíšené. Veškeré přístupy jsou bezbariérové. Návštěvy pacientů jsou denně od 09:00 do 17:00 hodin.
    DIOP (dlouhodobá intenzivní péče) a LDN N tvoří společnou stanici, která se nachází ve II. patře křídla B. Je zde 10 lůžek vybavených pomůckami pro poskytování dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské a rehabilitační (aktivní i pasivní) péče je poskytována především pacientům s chronickými dýchacími obtížemi.
    Syndrom vyhoření je ztráta schopnosti se pro něco nadchnout. Klesá pracovní nasazení, ztrácí se vcítění a pocit zodpovědnosti. přichází nechuť a lhostejnost ve vztahu k práci, pochybnosti o sobě, negativní postoj k sobě samému, životu a společnosti.


Diskuze : Hlavní : Péče o seniory

    Pacienti jsou přijímáni s medicínskými diagnózami napříč všemi klinickými obory. Důvodem hospitalizace v LDN je především pokračování v léčbě, pokračování v rehabilitaci, nácvik soběstačnosti a mobilizace, při stabilizovaném zdravotním stavu a zároveň při momentální nemožnosti propuštění do ambulantní péče. Lékařská péče je poskytována nepřetržitě, včetně sobot, nedělí a svátků. Informace o zdravotním stavu pacientů podává určeným osobám primář MUDr. Marcel Frýbl a ošetřující lékaři.
    Práce na odděleních LDN je pro lékařský i nelékařský zdravotnický personál velmi namáhavá, fyzicky i psychicky. Vyžaduje velkou trpělivost a empatii ke starému člověku. Kolem křehkých a závislých geriatrických pacientů s ohroženou či ztracenou soběstačností v základních všedních činnostech se rozvíjí komplexní týmová péče, u které je nutná kontinuita, dobrá koordinace a aktivní přístup. Cílem naší péče je snaha o udržení kvality života pacientů. Klademe velký důraz na kvalifikaci zdravotnických zaměstnanců (průběžné vzdělávání, registrace sester, specializační studium, vysokoškolské studium, odborné semináře, certifikované kurzy), abychom byli schopni poskytovat služby vskutku nadstandardní úrovně. Pro účinnou aktivizaci klientů disponujeme také velmi kvalitním rehabilitačním týmem.


Mgr. Veronika Píšková, psycholog

    Pro naše pacienty nabízíme za poplatek 190 Kč/den dva nadstandardní pokoje umístěné na stanici C (třetí patro).. Pokoje jsou vybavené dřevěným nábytkem, polohovacím lůžkem, chladničkou, televizním přijímačem a mini hi-fi soupravou. Návštěvy na nadstandardně vybavených pokojích jsou umožněny nepřetržitě.
    Léčebna dlouhodobě nemocných v Ostravě-Radvanicích je odborný léčebný ústav oboru geriatrie, který se zabývá základní a specializovanou komplexní péčí o pacienty. Léčebna dlouhodobě nemocných vznikla v roce 1976 a je detašovaným pracovištěm Městské nemocnice Ostrava.
    Vysočinské nemocnice s.r.o. úspěšně absolvovaly certifikační audit a splnily požadavky minimálních hodnotících standardů a ukazatelů kvality a bezpečí dle vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.
    V kanceláři u administrativní pracovnice mají pacienti možnost uložení cenností a finanční hotovosti. Administrativní pracovnice vyřizuje poštu a má na starosti ukládání peněz pacientů a hospodaření s nimi. Pomáhá pacientům nebo jejich příbuzným vyřizovat platby za hospitalizaci.
    Upozorňujeme příbuzné a návštěvníky pacientů, že na základě doporučení Krajské hygienické stanice byl dne 19. 2. 2018 do odvolání vyhlášen zákaz návštěv v Nemocnici Valtice s.r.o.


MUDr. Marta Drobiličová, zástupkyně primářky LDN

    Situace pacientů čekajících na umístění do domova pro seniory je velmi komplikovaná. Čekací doby jsou neúměrně dlouhé, vzhledem k nedostatku lůžek sociálních zařízení. Na tuto situaci klientů s potřebou dlouhodobé péče se snaží reagovat nová legislativa zajištěním dostupnosti nových forem služeb, nicméně není schopna reagovat dostatečně pružně. Z tohoto důvodu je vhodná včasná aktivita rodin a příbuzných v řešení budoucí situace, již v začátku hospitalizace v CNP. 
    Léčebna dlouhodobě nemocných disponuje 40 lůžky, jež jsou rozdělena do dvou lůžkových stanic. Dispozice pokojů vychází z historie budovy a je následující:  1 dvoulůžkový, 3 třílůžkové, 3 pětilůžkový, 1 šestilůžkové a 1 osmilůžkový. Rehabilitační péče je poskytována ve spolupráci s Rehabilitačním oddělením Litomyšlské nemocnice, v budově se nachází rehabilitační místnost. Pacientům i jejich rodinám je umožňována návštěva přilehlé ústavní zahrady, eventuálně s doprovodem i nedalekých Klášterních zahrad. Chodícím a soběstačným pacientům je v 1. patře k dispozici jídelna. 


Existuje přátelství mezi mužem a ženou?

    Kvalitu péče výrazně pomáhají zlepšit nové technologie v antidekubitárních systémech, jednorázové pomůcky pro inkontinentní pacienty, kvalitní léčebná kosmetika, nové postupy v léčbě vlhkého hojení chronických ran. Jako samozřejmost je považováno sledování nutričního screeningu našich pacientů. Naše zdravotnické zařízení je vybaveno oxygenátory, infuzními pumpami a sprchovacím lůžkem. Pro naše pacienty zajišťujeme konziliární služby kožní lékařky a neurologa.
    Nemocnice Valtice se nachází v samotném centru známého historického města, v krásném barokním areálu s vlastní zahradou. Nabízíme služby léčebny dlouhodobě nemocných na pěti standardních odděleních a jednom oddělení nadstandardním. Provozujeme také oddělení sociálních služeb, kde poskytujeme sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče o celkové kapacitě 18 lůžek.
    V LDN je kladen velký důraz na rehabilitaci, nácvik soběstačnosti a zlepšení kvality života pacientů. Stavební uspořádání a vybavení zdravotnickou technikou je plně vyhovující léčbě a potřebám dané kategorie pacientů.


Mgr. Renata Klouparová, ředitelka, prokuristka

    U pacientů osamělých zajišťují společenské a ekonomické záležitosti během hospitalizace, v úzké spolupráci s úřady a ostatními institucemi, které by běžnému pacientovi zajišťovala rodina. Pomáhají také řešit situaci těch pacientů, které se nemohou vrátit do svého přirozeného prostředí. Poskytují poradenství, pomoc a podporu při zajišťování podání žádostí do pobytových zařízení sociálních služeb (např. domovy pro seniory, domovy pro seniory se zvláštním režimem).
    Dlouholeté zkušenosti ukazují, že zajišťování záležitostí pacientů je stále komplikovanější a náročnější,  vyžaduje stále více času a úsilí pracovníků sociálního oddělení. 

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00