Jak na věc


líhnutí křepelek

Pokud se vejce čistí, tak je nutné dbát následujících pokynů

    Při delší dopravě (odeslání, letecká doprava) musí mimo to stát vejce kolmo se vzduchovou bublinou nahoře. Jinak by mohla být poškozena vlivem transportu vzduchová bublina, tzn. vejce budou neplodná.
    Dobré výsledky jsou nárokovány pro nejrozdílnější teploty líhnutí. (Někteří farmáři líhnou vejce 41 dní při stálých teplotách 36,7 - 37,8°C = 98 - 100°F nebo 35,5 - 37,5°C. Jiní zvyšují teplotu z 35/35°,6°C = 95/96°F na začátku na 37,2/,7,7°C = 99/100°F ve 3 - 4 týdnu. Většina snižuje teplotu líhnutí o 1 - 1,5 °C od 35 dne). Pštrosí vejce nejsou přecitlivělá vůči lehkým výkyvům teplot, pro což jako indicie jsou např. rozdíly teplot mezi spodní a horní stranou vajec a denní období ochlazování při přirozeném líhnutí.
    Přednost dvou oddělených líhní spočívá v tom, že špinavý proces klubání se udržuje oddělený od zbytku vajec. Momo to mohou být zvoleny hodnoty teploty a vlhkosti v obou líhních nezávisle na sobě. Nevýhodou jsou bezesporu vyšší pořizovací náklady, pokud se nejedná o starší líheň.


Týdenní ztráty vody ve vejcích během líhnutí

    Doporučuje se ponechat kuřata, aby se vyklubala pomocí vlastní síly! Jen ve velmi málo případech se doporučuje zasáhnout. (Pokud, se pohybovala např. relativní vlhkost vzduchu v líhni stále nad 50 %, tak je skořápka stále ještě relativně silná a propouští málo vody z vejce, což podstatně ztěžuje situaci pro klubání kuřete). V tomto případě by mělo být vejce po protržení membrány vzduchové bubliny (prosvícení) otevřeno pomocí opatrného použití kladívka na konci se vzduchovou bublinou. Pokud se nachází hlava ve správné poloze (tzn. nad prsty), tak by kuře mělo samo dokončit zbytek klubání. V opačném případě je potřeba vejce úplně otevřít a kuře opatrně osvobodit ze skořápky. Přitom musí být se zvláštní pozorností ošetřena pupeční šňůra a v žádném případě se nesmí natahovat nebo poranit. Pokud je pupeční šňůra příliš krvavá, tak se musí podvázat nebo zastavit krvácení tlakovým obinadlem. Protože je pupeční šňůra ohrožena vysokým stupněm infekce, měla by být ošetřena příslušným desinfekční
    Od 39.- 40. dne se vejce přendají do dolíhně (horizontálně) a již se neobracejí. Teplota vzduchu v dolíhni by měla činit cca 35°C, tedy o něco nižší než v předlíhni, aby se vyhovělo narůstající produkci tepla v důsledku procesů výměny látek.
    Kuřata by neměla opustit líheň dříve, než zcela oschnou. Okamžik, který je vhodný pro jejich přemístění do odchovny, nastává poté, co začnou stát a běhat.
    Teplota a doba líhnutí jsou negativní korelaci, tj. nízké teploty podmiňují dlouhé doby líhnutí a vysoké teploty zkracují dobu líhnutí (existují zprávy, podle kterých při teplotě 34,5°C jsou vejce naklovávána po 57 dnech!). Teplota a relativní vlhkost vzduchu jsou stejně tak v negativní korelaci.
    Doporučuje se opatřit vejce hned po sebrání identifikačním číslem a začít se zaznamenáním příslušných informací. Tyto informace obsahují datum sběru data rodičů, začátek a konec snáškové sezóny, začátek fáze líhnutí, pravidelné údaje o hmotnosti, nálezy čistých vajec aj.


Články zobrazené ostatními uživateli

    Pokud se vejce během skladování a líhnutí obracejí jen v horizontální poloze, tak dochází k signifikantnímu Mal pozice II při klubání: při této chybné pozici leží hlava kuřete a vzduchová bublina na rozdílných koncích vejce. Aby se pomohlo embryím v jejich orientaci, měla by se proto vejce pokud možno co nejdříve postavit do polohy směrem nahoru vzduchovou bublinou.
    Jakmile je lokalizována vzduchová bublina (nejpozději za 14 - 21 dní), postaví se vejce s odchylkou 45°od vertikály a při obracení se naklopí o 90°do protilehlého postavení (a tedy opět odchylka 45°od vertikály).
    Zásadně se rozlišuje mezi předlíhní nebo hlavní líhní a dolíhní. První podstatnou část v období líhnutí (1. - 39. den) jsou vejce v předlíhni. 40. Den se potom přemístí ke klubání do dolíhně.
    10 l čistícího roztoku se ohřeje o 10 °C více než vejce. K tomu se vezme voda s vhodným desinfekčním prostředkem (např. Vircon 1 %) nebo 2 % kysel. citrónovou. K uchopení vejce se používají plastikové rukavice. Vejce se umyje za pomoci čerstvé čisté utěrky pod tekoucí vodou, což nemá trvat více než jednu minutu. Vejce se potom osuší papírovým ubrouskem a hned se odstraní poslední vlhkost z pórů fénem (vejce se přitom nesmí přehřát!).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
11808
cache: 0024:00:00