Jak na věc


líhnutí křepelek

Pokud se vejce čistí, tak je nutné dbát následujících pokynů

    Vejce je nyní připraveno ke skladování/líhnutí. Všechny materiály, které při čištění přijdou do kontaktu s vejcem, musí být pro čistění následujícího vejce vyměněny: voda, ručník, plastikové rukavice, papírové ubrousky, všechno.
    Doprava vajec by měla probíhat pokud možno šetrně a bez nárazů. Toto je třeba mít na paměti již při první dopravě z chovné ohrady do skladovacího prostoru. K tomuto účelu mohou být použity podložky z pěnové gumy s důlky pro vejce, které zmírňují nárazy a zabraňují vzájemným nárazům vajec.
    Předlíhně prodělaly od svého vynalezení roku 1869 Arthurem Deuglassem mnohonásobný vývoj. Přitom se vyvíjela technika uložení uvnitř líhně od horizontálních přihrádek ke sklopným lískám. Dnes jsou na místo parafínem vytápěných dřevěných podstavců k dispozici líhně řízené počítačem, které nají k dispozici mnohonásobné vytápěcí obvody a zajišťují regulaci teploty, relativní vlhkosti vzduchu, přívod vzduchu prostého zárodku a obsah CO2. Jako doporučení vhodné líhně jsou na evropském trhu Combi - líheň od PAS-Reform (60 míst a jako malé líhně od Kleideitera - 18 míst).


Týdenní ztráty vody ve vejcích během líhnutí

    Kuřata by neměla opustit líheň dříve, než zcela oschnou. Okamžik, který je vhodný pro jejich přemístění do odchovny, nastává poté, co začnou stát a běhat.
    Dobré výsledky jsou nárokovány pro nejrozdílnější teploty líhnutí. (Někteří farmáři líhnou vejce 41 dní při stálých teplotách 36,7 - 37,8°C = 98 - 100°F nebo 35,5 - 37,5°C. Jiní zvyšují teplotu z 35/35°,6°C = 95/96°F na začátku na 37,2/,7,7°C = 99/100°F ve 3 - 4 týdnu. Většina snižuje teplotu líhnutí o 1 - 1,5 °C od 35 dne). Pštrosí vejce nejsou přecitlivělá vůči lehkým výkyvům teplot, pro což jako indicie jsou např. rozdíly teplot mezi spodní a horní stranou vajec a denní období ochlazování při přirozeném líhnutí.


Články zobrazené ostatními uživateli

    Vejce, z nichž se 22. dne ještě nevyklubala kuřata, jsou buď neoplozená nebo obsahují odumřelé zárodky. Taková vejce odstraňte. Nedoporučuje se pomáhat kuřatům, která se sama klubají obtížně. Zdravé a vitální kuře, je-li dobře vyseděno, se dostane vždy ze skořápky bez cizí pomoci. Jestliže to nedokáže, znamená to, že není zcela v pořádku, je slabé či jinak postižené a bude potřebovat hodně péče navíc. Kuře když se líhne, tak nejprve naklube skořápku a tím má zajištěn dostatek vzduchu. Postupně se kuře ve vejci otáčí a otvor rozšiřuje kolem dokola tupého konce. Tím taky překroutí pupečník, takže se ztenčí, přestane fugovat a kuře hřbetem odtlačí „pokličku“ a utrhne se od pupečníku. Pokud pomůžete kuřeti ve fázi mezi proklubáním a vylíhnutím neopatrně, vejce se zalije krví a kuře zahyne.
    Větrání je nutné pro odvedení odpařené vody z vajec a vytvořeného kysličníku uhličitého. Orientujíc se na suché jihoafrické klima, považuje Swart za přiměřenou cirkulaci vzduchu 1 m3 na jedno vejce a den. Ve vlhčích klimatických zónách je nutná cirkulace vzduchu pokud možno 2 - 3 m3 na vejce a den. Nedostatečná ventilace umožňuje vlhké kouty v líhni nebo zvýšené hodnoty vlhkosti na povrchu vajec.
    Jako dolíhně slouží většinou použité hlavní líhně, protože tyto nevyžadují tak časté nastavení hodnot vzduchu a vlhkosti v krátkém čase, které vejce/kuřata spotřebují do líhně.
    Teplota a doba líhnutí jsou negativní korelaci, tj. nízké teploty podmiňují dlouhé doby líhnutí a vysoké teploty zkracují dobu líhnutí (existují zprávy, podle kterých při teplotě 34,5°C jsou vejce naklovávána po 57 dnech!). Teplota a relativní vlhkost vzduchu jsou stejně tak v negativní korelaci.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00