Jak na věc


kristensson trutnov

Je voda, kterou pijete, skutečně nezávadná?

    Vozidla jsou plně průjezdná, není třeba je při každé ložné operaci rozpojovat jako klasickou soupravu. Užitečná hmotnost je 24 000 kg. Vozidla mají zvedací střechu.
    Všechny návěsy mají standardní délku 13,62 m ,vnitřní výšku 2,80 m a vnitřní šířku 2,48 m. Návěs má objem 91 cbm a lze do něj naložit 34 EUR palet. Pohotovostní hmotnost návěsů je cca 6100 kg a užitečná hmotnost činí cca 25 200 kg. Výjimku tvoří 5 návěsů Schwarzmüller Ultralight, které mají odlehčené chassis a je na ně možné naložit až 26 800 kg. Všechny návěsy mají shrnovací střechu Edscha umožňující nakládku jeřábem, zadní vrata a shrnovací plachtu
    V lednu roku 1995 byla firmě vydána koncesní listina na silniční motorovou dopravu nákladní a to jak vnitrostátní, tak mezinárodní. Společnost je samostatným právním subjektem a vystupuje svým jménem ve všech právních vztazích. Právní postavení společnosti je upraveno Obchodním zákoníkem, Živnostenským zákonem, mezinárodními úmluvami, platnými zákony a vyhláškami. Předmět podnikání je stanoven ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu C, vložka 7355.


Hydratací k trvale krásné pokožce

    Stále častější požadavky zákazníků vedly společnost Kristensson s.r.o. k nákupu budovy ve které byly zřízeny skladovací prostory. Nyní má firma skladovací prostory o ploše 600 m2.
    Vlastníme soupravu s hydraulickou rukou s přívěsem. Nosnost auta je 12 000kg, vleku 14 000kg. Dosah výložníku hydraulické ruky je 8,5 metrů. Nosnost hydraulické ruky na plný výložník je 2 tuny, tedy paletu s materiálem umístíme vlastními prostředky až na tuto vzdálenost, tedy do 8,5 metrů. Na vzdálenost 4,5 metru jsme schopni zvednout břemeno o nosnosti 4 tuny. Ovládání hydraulické ruky je řízené dálkově – rádiem, což dokládá samostatnost řidiče – manipulátora bez závislosti na třetích osobách – dělnících.
    Skladování provozuje firma jako doplňkovou a okrajovou činnost. Skladovací plochy slouží především ke kompletování nákladů, které budou naloženy na sběrné kamiony do jednotlivých evropských zemí. Firma je schopna zajistit překládku vlastních nebo cizích kamionů.
    Při nákupu nového vozidla máme všechny tyto aspekty na mysli a cena je pro nás druhořadá. Vždy jde o ekologii, bezpečnost našich zaměstnanců a kvalitu poskytovaných služeb.


Profesionální služby v kamionové dopravě po celé Evropě.

    Volvo je vždy na vrcholu inovace, je nejbezpečnější, nejkvalitnější, nejlepší, nejekologičtější a nakonec i nejkrásnější užitkové vozidlo. Proto se Volvu říká „Dáma mezi kamiony." S Volvem chce jezdit podle světového průzkumu 75% řidičů.
    Firma Kristensson s.r.o. se už od svého založení specializuje na mezinárodní kamionovou dopravu. Firma je schopna přepravit kusové zásilky od 100 kg do 26,8 tun. K těmto účelům používá klasické návěsové nebo velkoobjemové soupravy, které nabízejí vnitřní výšku ložného prostoru 3 metry.
    Od počátku svého působení se firma zaměřuje na přepravy do Německa, Rakouska a Itálie. V současnosti lze za stěžejní destinace označit Rakousko, Německo, Holandsko, Slovinsko a Itálii. Každý den má společnost v těchto státech svá vozidla a je schopna plnit přepravní potřeby svých zákazníků.
    My a naši řidiči jsme na své automobily pyšní. Náš zákazník má jistotu, že jeho zásilku poveze mimořádně spolehlivý a čistý nákladní automobil s inteligentním řidičem za volantem.
    Firma má nyní ve svém vozovém parku 16 souprav. Jedná se o velkoobjemové soupravy s délkou 18,5 m, vnitřní výškou 3 m a šířkou 2,48 m. Souprava má objem 120 cbm a je schopná odvést 38 EUR palet. Soupravy jsou vybaveny zvedací střechou.


Nové technologie pro milovníky vína

    Volvo, je značka , která přináší lidstvu stále nové technologie a vynakládá na bezpečnost, ekologii a pohodlí řidiče nejvíce finančních prostředků ze všech automobilek světa.
    V současnosti je ve vozovém parku společnosti Kristensson s.r.o. 30 nákladních souprav. Firma nabízí svým zákazníkům komplexní dopravní a spediční služby na profesionální úrovni. Posláním firmy je služba zákazníkovi, která musí být vždy a za každých okolností službou seriozní. Cílem společnosti Kristensson s.r.o. je stát se pro své zákazníky spolehlivým a solidním partnerem. Vedení společnosti si uvědomuje, že poskytování kvalitních služeb vyžaduje profesionální tým vyškolených pracovníků. Zaměstnanci firmy Kristensson s.r.o. jsou neustále proškolováni a vzděláváni. Bez neustálého školení a zdokonalování zaměstnanců by firma nebyla schopna plnit náročná přání svých zákazníků.
    Management společnosti si uvědomuje negativní vliv kamionové dopravy na životní prostředí, proto se snaží tyto dopady na přírodu snížit. Firma pravidelně obměňuje svůj vozový park. V případě nákupu nových vozidel preferuje společnost nejekologičtější vozidla splňující emisní normu EURO 6, (EEV) .


Kristensson s.r.o. - Mezinárodní kamionová doprava a spedice

    Chcete svou firmu zviditelnit na našem portálu? Rádi vám nabídneme naše reklamní plochy v příslušné kategorii dle vašeho výběru. Tématická reklama je velmi účinná a efektivní. V případě zájmu o naše služby nás prosím kontaktujte na podpora@advertising-media.cz
    Mateřská firma J.A. Kristensson Äkeri AB má v dopravním oboru dlouholetou tradici. Na švédském trhu působí již od roku 1952. Švédská pobočka v současnosti disponuje 63 soupravami Volvo, kde 50% tvoří izotermické návěsy a zbytek návěsů je plachtových. V roce 1990 vznikla pobočka Kristensson GmbH v německém Rostocku, která má ve svém vozovém parku 30 tahačů Volvo a Renault. O čtyři roky později byla založena pobočka v České republice, ve městě Trutnově. Firma Kristensson s.r.o. byla zapsána do Obchodního rejstříku v prosinci roku 1994.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00