Jak na věc


kresby tužkou obrázky

Kurzy kreslení pravou mozkovou hemisférou

    Ale otázka, zda znalost a umění realistické kresby přináší rozvoj dalších schopností, či rozvoj těchto schopností nám umožňuje realisticky kreslit, je podobná staré známé filozofické otázce, zda bylo dříve vejce nebo slepice.
    Nervové buňky - neurony - se v lidském mozku vytvářejí pouze během nitroděložního vývoje. Spojení mezi neurony se uskutečňuje dotykem na zápojích (synapsích). Jedna buňka nenavazuje pouze na sousední neurony, ale každá je spojena s množstvím jiných. Mnohé neurony mají až deset tisíc synaptických zápojů! Mozková hmota vytváří nepředstavitelně složitý, přesto ale naprosto dokonale organizovaný komplex.
    Základním kamenem této metody je výuka krok za krokem - Step by step, která provede účastníka kurzu celým vývojem kresby, od jednoduché čáry až k realistickému portrétu nácvikem a pochopením jednoduchých základních tzv. parciálních dovedností a návyků. Využívání činnosti pravé mozkové hemisféry, její aktivizace, je prostředkem, jak toho dosáhnout - ať jsou to psychomotorická či grafomotorická cvičení nebo prostě jenom vlídná atmosféra a příjemné prostředí (ale nejen to).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00