Jak na věc


kresby tužkou obrázky

Kurzy kreslení pravou mozkovou hemisférou

    "Kreslení pravou mozkovou hemisférou" není jen způsobem, jak si zvýšit sebevědomí tím, že nakreslím jeden (či několik) portrétů. Je to celý systém, jak zvládnout nejen kresbu, ale i malbu, jak se naučit vidět a vnímat tvar, odstín a barvu. Absolvent tohoto kurzu nejen sám sobě dokáže, že "zná, umí a je schopen ...", (i když i to je pro každého obrovským přínosem), ale je to metoda, jak se doopravdy ve velmi krátkém čase naučit kresbě a malbě, jak se naučit vidět a vnímat, jak zapojit svou pravou hemisféru do každodenního života, jak změnit svůj pohled na svět.
    Edwardsová: Levá mozková hemisféra je vůči čemukoliv, co se jí nehodí, velmi rezistentní. Je příznačné, že vědci pojmenovali levou mozkovou hemisféru "dominantní", zatímco pravá hemisféra je "levá", ve smyslu méně schopné a šikovné (pravou hemisférou ovládané) levé ruky. Věci se ale mění. Dnešní děti jsou vizuálně, obrazově tak šikovné a tak vehementně protestují proti pomalému verbálnímu stylu výuky, až je to neuvěřitelné. Studenti, kteří vyrostli na videohrách, používají rychlý, globální vizuální styl vnímání. Nesnáší pobyt ve škole a memorování naučených věcí. Neříkám, že by neměli ovládat základy, ale myslím si, že by se mohli učit daleko efektivněji, tvořivěji. Kromě jiného způsobu, jak se naučit gramatiku, matematiku aj. by se měli učit hudbu, kreslení, nějaké sporty, tedy činnosti, povzbuzující pravou hemisféru. Bavilo by je to a nastartovalo neuvěřitelné změny.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00