Jak na věc


krajska povolenka jeji reviry

Nemocnice Krajské zdravotní v Děčíně a Ústí nad Labem splňují akreditační standardy SAK

    Klienti, kteří si nejsou jisti uhrazením regulačních poplatků Krajská zdravotní, a. s. nabízí možnost jak případný dluh ověřit, a to na platebních místech jednotlivých nemocnic nebo na níže uvedených kontaktech.
    Přihlaste se k odběru novinek a akcí, které pořádáme. Přihlášení můžete kdykoliv upravit nebo zrušit.
    Název projektu: „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“ Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993 25. Výzva IROP – KNIHOVNY – SC 3.1
    K žádosti o pořízení kopie ZDRDOK je možné použít níže uvedený tiskopis, který obsahuje všechny informace potřebné k pořízení kopií. Do ZDRDOK lze pouze i nahlédnout.
    Žádosti o pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace (ZDRDOK) se zasílají nebo předávají sekretariátu ředitele zdravotní péče konkrétní nemocnice, ze které se výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace požaduje - viz příloha Jak žádat o nahlížení, výpis, kopii zdravotnické dokumentace.


Projekt výstavby nového depozitního skladu

     Základní informace: 1.května 2002 se Okresní knihovna Karlovy Vary stává Krajskou knihovnou Karlovy Vary, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje. Rok 2005 proběhl ve znamení realizace projektů zpracovaných s cílem vybudovat novou krajskou knihovnu - multifunkční informační centrum regionu v Karlových Varech. Rekonstrukce byla zahájena 27. ledna 2005, stavba byla předána provozovateli do užívání v listopadu 2005, slavnostní otevření proběhlo 30. listopadu 2005.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00