Jak na věc


krajský soud brno obchodní rejstřík

TJ Krupka - SK Štětí (Krajský přebor - Ústecký kraj, 29. kolo)

    zdravíme touto cestou všechny příznivce regionální kopané na Olomoucku. Připravili jsme pro fotbalové funkcionáře, hráče i fanoušky nové webové stránky, které mají zlepšit informovanost zainteresovaných o fotbalovém dění v našem regionu. Naší snahou je dodávat co nejvíce informací v nejkratším možném časovém úseku. Velkou pozornost chceme věnovat také mládeži a nechceme zapomínat ani na historii regionálního fotbalu.
    Dne 6. 12. 2018 proběhl v Hranicích další ukázkový trénink "Létajících trenérů", který byl zaměřen na fotbal dívek.V tréninku byla provedena ukázka cvičení na rozvoj herních činností jednotlivce, atletická a silová průprava s následnou hrou trojic až pětic.
    Správní rada  Nadačního fondu na svém řádném zasedání rozhodla, že vzhledem k změně systému financování FAČR, dochází k nenaplňování Nadačního fondu. Dnem 31. 12. 2018 nebudou příspěvky na pořádání mládežnických turnajů a dopravu spojenou s účasti na mezinárodních turnajích poskytovány. Pokud dojde v tomto směru ke změně, SRNF se k tomuto projektu vrátí.
    Krajský úřad Olomouckého kraje je orgánem Olomouckého kraje, jehož vznik se datuje k 1. 1. 2001, v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb. o krajích, jenž vymezuje postavení krajů a jejich orgánů.


Základní informace o krajském úřadu

    Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zákonem, zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů a komisí. Dále krajský úřad vykonává zákonem stanovenou státní správu (přenesenou působnost) s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu kraje a radě kraje nebo zvláštnímu orgánu.
    Jedním z orgánů kraje je krajský úřad. Krajský úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu nebo zvláštnímu orgánu.
    Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a napomáhá činnosti výborů a komisí. Funkce krajského úřadu jsou vymezeny v §67 zákona o krajích. Krajský úřad tvoří ředitel a zaměstnanci kraje zařazeni do krajského úřadu. Krajský úřad se člení na odbory, oddělení. Krajský úřad Plzeňského kraje je členěn na 17 odborů.
    Tradiční Adventní večer Olomouckého krajského fotbalového svazu proběhl 23.11.2018 v prostorách BEA centra Olomouc, kde byli ocenění fotbalový funkcionáři za dlouholetou práci ve fotbalovém hnutí na všech úrovních Olomouckého kraje.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00