Jak na věc


korsika mapa

Francie - Korsika - pobyt s výlety

    Společně se zájezdy na Korsiku od CK Alpina máte možnost se dostat do Itálie do přístavu Livorno a na Korsiku nebo sami dál až na Sardinii. Trasy a výstupní a nástupní místa jsou vždy předem dané dle zájezdu. Termíny není možné kombinovat mezi sebou a každý spoj tam je vázán i na spoj zpět.
    Hlavními zastávkami jsou Brno, Livorno a Bastia – ostatní zastávky záleží na domluvě s námi. V případě, že chcete vystupovat či nastupovat jinde, než zde uvádíme, předem s námi zkonzultujte, jestli je to možné!
    Čas a místo odjezdu upřesníme v závěrečných informacích, které posíláme asi 2-3 týdny před odjezdem, zde uvedené časy jsou pouze přibližné. Čas odjezdu může být v průběhu sezóny upraven v závislosti na konkrétním trajektu, kterým pojedeme.
    Více informací o Korsice naleznete zde: Trajekty na Korsiku, Mapy Korsiky, Korsická města, Turistika na Korsice, Cyklistika na Korsice, Cestování po Korsice, Kulturní vyžití v Livornu, Korzika
    V ceně přepravy je 1 zavazadlo do 20 kg + jedno malé příruční zavazadlo do 5 kg, překročení váhy nebo další zavazadlo je nutno nahlásit předem, abychom se do busu vešli. Přeprava kola je možná pouze po předchozí domluvě.


Francie - Korsika, turistika a relaxace

    Nástupní místa i časy na zpáteční cestu si upřesníte cestou na Korsiku v autobuse s průvodcem zájezdu. Prosíme, abyste respektovali čas určený průvodcem. Čas, který je zde uveden, je předpokládaný čas odplutí trajektu, ne srazu!

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00