Jak na věc


kontrolní hlášení zjednodušený doklad

Změny v povinném auditu a zveřejňování účetní závěrky od 2016

    Dne 8. 3. 2016 obdržíme daňový doklad s datem zdanitelného plnění 26. 2. 2016. Tento daňový doklad zahrneme do kontrolního hlášení za měsíc březen (dle data obdržení; nemůžeme ho uvést do únorového přiznání k DPH s tedy do únorového kontrolního hlášení, obdrželi jsme doklad až v březnu). U tohoto dokladu do kolonky DUZP uvedeme skutečné datum dle dokladu bez ohledu skutečné obdržení či zaúčtování, a to 26. 2. 2016. Dle tohoto data a povinně uváděného DIČ dodavatele bude „systém“ daňové správy vědět, u jakého plátce a v jakém kontrolním hlášení má hledat protistranu plnění – v únorovém). Obdobně se bude postupovat i v případě, kdy například v květnu 2016 obdržíme doklad s DUZP z listopadu 2015. Dle zákona o DPH je možné uplatnit nárok na odpočet DPH až do 3 let a v tomto případě do kolonky data zdanitelného plnění se uvede skutečné datum dle dokladu – z listopadu 2015.
    Kontrolní hlášení nahrazuje souhrnné hlášení a evidenci odběratel/dodavatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle par. 92 zákona o dani z přidané hodnoty v jeho platném znění. 
    Vracíme se k aktuálnímu tématu kontrolního hlášení, kterému jsme se věnovali již dříve a také ve shrnutí změn v dph pro rok 2016. Z hlediska fungování účetního software jsme kontrolní hlášení popisovali v článku Zpracování kontrolního hlášení od 1. ledna 2016.
    Počínaje rokem 2016 všem plátcům DPH vzniká nová povinnost předložit v elektronické formě ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně předložit kontrolní hlášení k DPH.
    Obdobně jako v současné době u výpisu z evidence dle § 92a bude platit zásada, že jedno plnění bude odpovídat jednomu řádku kontrolního hlášení (kromě uskutečněných a přijatých plnění do 10 tis. Kč či bez povinnosti vystavit daňový doklad, které budou vykazovány souhrnně). Uváděné údaje jsou:


Sankce v souvislosti s kontrolním hlášením

    Následky „nenapárování“ vstupu u odběratele na výstup u dodavatele (tj. pokud B2 „nenajde“ A4) – do doby vyřešení bude příslušný nárok na odpočet daně ze strany daňové správy zadržen. Výzva bude primárně zaslána tomu, kdo uplatňuje odpočet, tj. vykazujícímu v B.2.
    Kontrolní hlášení mají povinnost podávat počínaje 1. 1. 2016 všichni plátci (a to nejen čeští plátci, ale i zahraniční subjekty, kteří jsou plátci v ČR). Pokud plátce nemá náplň pro kontrolní hlášení, nepodává ho (je to obdobné jako v případě výpisu z evidence pro tuzemský reverse charge, který se již od platnosti kontrolního hlášení nebude podávat).
    Kontrolní hlášení podávají všechny právnické osoby měsíčně (bez ohledu na to, zda je měsíčním nebo čtvrtletním plátce DPH). Fyzické osoby podávají v termínech shodných s termíny pro podání přiznání k DPH (čtvrtletní plátci FO podávají tedy čtvrtletně). Lhůta pro podání je do 25. dne následujícího měsíce, resp. do 25. dne po uplynutí kalendářního čtvrtletí. První kontrolní hlášení se bude podávat k datu 25. 2. 2016, při podávání přiznání k DPH za měsíc leden 2016.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
10171
cache: 0024:00:00