Jak na věc


klub českých turistů valašské meziříčí

Plán turistických akcí na rok 2019

    Historie KČT sahá do roku 1888, kdy byl Klub založen skupinou vlastenců okolo Vojty Náprstka. Dnes má zhruba 40 tis. členů, z toho téměř čtvrtinu mládeže.
    Základní organizační jednotkou KČT jsou odbory, které se sdružují do 14 oblastí, totožných s hranicemi krajů. Vše zastřešuje Ústředí KČT se sídlem v Praze. Členové KČT organizují každoročně přes tisíc akcí určených pro členy klubu i neorganizované zájemce o všechny druhy turistiky - pěší, cyklo, lyžařskou a vodní turistiku, mototuristiku, speleoturistiku, vysokohorskou turistiku, turistiku zdravotně postižených a nejnověji i hipoturistiku. Turistické oddíly mládeže jsou sdruženy do Asociace TOM.
    Odbor KČT Valašské Meziříčí byl založen začátkem roku 1933 a bylo zaregistrováno 173 členů, z toho 26 dorost. Prvním předsedou byl zvolen okresní školní inspektor Bohumil Pipek.
    V posledních letech je odbor KČT Valašské Meziříčí největším odborem oblasti Valašsko-Chřiby s 230 členy nejen z Valašského Meziříčí ale i z širokého okolí.


KČT Valašské Meziříčí při TJ Valašské Meziříčí

    To, že byl první říjnový den, připomínaly snad jen ranní mlhy, jinak bylo počasí vyloženě letní – po rozplynutí mlh teplo a jasno bez jediného mráčku. Výchozím bodem naší túry byla hráz přehradní nádrže Bystřička, resp. někteří se nechali autobusem zavézt do výše položené obce Velká Lhota. V úvodu této túry jsme nejprve přešli přes hráz na druhou stranu přehrady a několik stovek metrů šli po silnici po druhé straně přehrady. Poté jsme odbočili prudce doleva a začali strměji stoupat vstříc výhledům. Toto stoupání nás dovedlo až do lokality zvané Páleniska, což bylo první z několika míst s parádními rozhledy (odtud zejména na Vsetínské vrchy). Zde došli i jedinci startující ve Velké Lhotě. Dále jsme šli převážně mírným klesáním po asfaltové silnici převážně mezi poli (neustálé výhledy do kraje), později jsme vešli do lesa, kterým jsme došli až k odbočce ke skalním útvarům zvaným Medůvka (mezitím si 2 účastníci zájezdu odskočili prohlédnout tzv. Utajenou skálu, která svým půvabem předčí M

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
9160
cache: 0024:00:00