Jak na věc


klub českých turistů valašské meziříčí

1.10. Bystřička – Malá Lhota – Valašské Meziříčí

    Historie KČT sahá do roku 1888, kdy byl Klub založen skupinou vlastenců okolo Vojty Náprstka. Dnes má zhruba 40 tis. členů, z toho téměř čtvrtinu mládeže.


Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    To, že byl první říjnový den, připomínaly snad jen ranní mlhy, jinak bylo počasí vyloženě letní – po rozplynutí mlh teplo a jasno bez jediného mráčku. Výchozím bodem naší túry byla hráz přehradní nádrže Bystřička, resp. někteří se nechali autobusem zavézt do výše položené obce Velká Lhota. V úvodu této túry jsme nejprve přešli přes hráz na druhou stranu přehrady a několik stovek metrů šli po silnici po druhé straně přehrady. Poté jsme odbočili prudce doleva a začali strměji stoupat vstříc výhledům. Toto stoupání nás dovedlo až do lokality zvané Páleniska, což bylo první z několika míst s parádními rozhledy (odtud zejména na Vsetínské vrchy). Zde došli i jedinci startující ve Velké Lhotě. Dále jsme šli převážně mírným klesáním po asfaltové silnici převážně mezi poli (neustálé výhledy do kraje), později jsme vešli do lesa, kterým jsme došli až k odbočce ke skalním útvarům zvaným Medůvka (mezitím si 2 účastníci zájezdu odskočili prohlédnout tzv. Utajenou skálu, která svým půvabem předčí M
    Základní organizační jednotkou KČT jsou odbory, které se sdružují do 14 oblastí, totožných s hranicemi krajů. Vše zastřešuje Ústředí KČT se sídlem v Praze. Členové KČT organizují každoročně přes tisíc akcí určených pro členy klubu i neorganizované zájemce o všechny druhy turistiky - pěší, cyklo, lyžařskou a vodní turistiku, mototuristiku, speleoturistiku, vysokohorskou turistiku, turistiku zdravotně postižených a nejnověji i hipoturistiku. Turistické oddíly mládeže jsou sdruženy do Asociace TOM.
    Odbor KČT Valašské Meziříčí byl založen začátkem roku 1933 a bylo zaregistrováno 173 členů, z toho 26 dorost. Prvním předsedou byl zvolen okresní školní inspektor Bohumil Pipek.
    V posledních letech je odbor KČT Valašské Meziříčí největším odborem oblasti Valašsko-Chřiby s 230 členy nejen z Valašského Meziříčí ale i z širokého okolí.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00