Jak na věc


klokánek láskova praha

ZŘIZOVATEL FOD KLOKÁNEK BRNO

    Klokánek Brno nabízí přechodnou péči rodinného typu dětem ve věku 0 – 18 let, které z vážných důvodů nemohou zůstat ve své rodině a kterým jsme schopni zajistit uspokojení základních životních potřeb. Během pobytu je o děti pečováno do doby, dokud se nemohou vrátit zpět domů nebo do rodiny náhradní, případně do jiného zařízení dlouhodobé péče.
    Fond ohrožených dětí je nestátní nezisková organizace na pomoc týraným, zanedbávaným, neužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky.
    „Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči.“ (dle zákona SPOD)


Osvěta a snaha o změnu legislativy a praxe

    Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči.“ (dle zákona SPOD)
    Zařízení pro týrané a ohrožené děti, které jsou známé taky jako Klokánky, řeší vážný problém. Dostaly se do značných finančních potíží a žádají vládu o dotaci. Ta ale jednání o jejich budoucnosti stále odkládá.
    Fond ohrožených dětí (FOD) dostane mimořádnou dotaci 20 milionů korun na provoz svých klokánků pro děti v tísni. Pomoc pro tyto dětské azylové domy schválila dnes vláda.
    Fond ohrožených dětí (FOD) a jeho klokánky nedostanou mimořádnou dotaci 20 milionů korun. Rozdílem dvou hlasů o tom dnes podle informací rozhodla vláda.
    Děti po přechodnou dobu bydlí v samostatných bytech, kde se o ně starají v týdenních intervalech tzv. tety. Teta má na starost maximálně čtyři děti. O děti pečuje po všech stránkách – nakupuje, vaří, hraje si, připravuje se s nimi do školy, stará se o domácnost, dochází s nimi k lékaři, na volnočasové aktivity apod. O děti se kromě tet starají také sociální pracovníci, dále dle potřeb další odborní pracovníci (psycholog).


Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany a činnosti ZDVOP

    Vláda se dnes podle informací ČTK nedohodla na mimořádné podpoře Fondu ohrožených dětí (FOD). Po organizaci, která provozuje klokánky pro děti v tísni, bude chtít plán restrukturalizace, pak se k věci vrátí.
     Celý výtěžek z prodeje výrobků na E-SHOPu Fondu ohrožených dětí je určen na provoz Klokánků – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc . DĚKUJEME.
    Klokánek nemůže přijmout potencionálního uživatele služby v případě, kdy by mělo z nějakého důvodu dojít k ohrožení řádného poskytnutí služeb dalším uživatelům služby a v případě kdy by přijetí znamenalo vážné ohrožení chodu Klokánku.
    Zřizovatelem Klokánku Brno je Fond ohrožených dětí, což je nestátní nezisková organizace na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky
    Prezident Miloš Zeman ústy svého mluvčího Jiřího Ovčáčka zpražil vládu. Vadí mu, že nedokáže najít 30 milionů korun pro "české děti z Klokánků", ale na uprchlíky peníze najde. Fond ohrožených dětí, které Klokánky provozuje, dluží desítky milionů korun.


Poslání organizace

    Pokud se děti nemohou vrátit zpět do původní nebo širší rodiny, sociální pracovníci Klokánku spolupracují s příslušnými úřady, aby děti mohly jít do rodiny náhradní, v krajním případě do zařízení poskytující dlouhodobou péči.
     Celý výtěžek z prodeje výrobků na E-SHOPu Fondu ohrožených dětí je určen na provoz Klokánků – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc . DĚKUJEME.
    Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), mezi která patří i Klokánci, vyhrožují stávkou. Kvůli současnému způsobu financování se totiž každý měsíc dostávají do existenčních problémů a hrozí, že se o týrané nebo zanedbané děti nebudou moci postarat. Zařízení ve Frýdku-Místku už kvůli tomu pozastavilo činnost.
    V Česku by mohl být zaveden systém jednotných jízdenek na železnici. Stát chce umožnit cestujícím využívat vlaky více dopravců při jedné cestě na jedinou jízdenku, a postoupit tak při liberalizaci trhu. Vyplývá to z návrhu novely zákona o drahách, který dnes schválila vláda.
    Vrátit děti zpět do původní rodiny, případně rodiny širší nebo náhradní, v krajním případě do zařízení poskytující dlouhodobou péči.


Klokánkům zatím nepomůžeme, rozhodli ministři! Proč?

    Cestovní taška pro malé pejsky, kočičky a malá domácí zvířata navržená tak, aby Vaši mazlíčci mohli cestovat pohodlně a bez zbytečného stresu.Tento typ tašky je ideální pro malá psí plemena, když jdete nakupovat nebo se chcete jen tak setkat s přáteli.
    Zařízení pro týrané a ohrožené děti, které jsou známé taky jako klokánky, řeší už delší dobu vážný problém. Dostaly se do značných finančních potíží a žádaly vládu o dotaci. Jenže ta miliónový příspěvek zamítla. Až pomoc sponzorů dokázala Klokánky zachránit.
    Kvůli hrubé chybě úředníků ústeckého magistrátu skončilo 8 sourozenců v ústavu pro problémovou mládež, upozornilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Jinde nebylo místo a tak je poslali do výchovného ústavu ve Žluticích na Karlovarsku.
    Informace o provozu poskytuje zařízení zájemci takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby byly srozumitelné a zájemce se mohl rozhodnout, zda nabídky využije či nikoliv.


Základní metodiky a techniky

    Klokánek nemůže poskytnout sociální služby osobám s těžkým tělesným postižením, s těžkým mentálním postižním, osobám trpící těžkou formou psychóz, osobám závislým na alkoholu a omamných látkách a osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou lékařskou péči zejména z důvodu, že pro tyto případy není Klokánek technicky a personálně zajištěn.
    Rodičům i dětem je poskytováno poradenství a nabízena spolupráce ke zlepšení jejich situace. Rodiče mohou využít dalších nabídek tzv. sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.
    účastníme se případových konferencí, které se týkají situace umístěných dětí.
    rodinná – spočívající v kontaktu dítěte s rodinou, zvyšování kompetencí rodičů aj.
    Podivuhodná sestava se dnes sešla na kontroverzní farmě Čapí hnízdo. Její majitel, ministr financí Andrej Babiš, přivítal prezidenta Miloše Zemana a také děti z Klokánků. Jim se Babiš rozhodl věnovat milion korun.
    Pro děti máme zajištěnou canisterapii (terapie pomocí psa), která probíhá zpravidla 1x 14 dní v prostorách zařízení.
    Fond ohrožených dětí je nestátní nezisková organizace, zapsaný spolek na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky.


Centra pro opuštěné děti chtějí stávkovat. Stát jim neplatí dost

    Děti jsou v Klokánku do doby, než se mohou vrátit zpět do své původní rodiny, než je vyřešena jejich rodinná situace.
    Laická a odborná veřejnost, potenciální zájemci o služby, orgány OSPOD, soudy, lékaři aj. se mohou o Klokánku dozvědět také prostřednictvím:
    Informace vždy podáváme s ohledem na věk a vyspělost dítěte i osob, které s dítětem přichází, doprovází jej.
    Číslo pohotovostního telefonu je 792 226 334. Je veřejně přístupné a objevuje se na všech propagačních a informačních materiálech zařízení. Pohotovostní telefon je 24 hodin k dispozici všem potřebným občanům. Pohotovostní telefon mají na starost sociální pracovnice zařízení.
    Vyztužená záda a dno.Dno, a postranní kapsy z pevného kvalitního nylonu, přední a boční část ze síťoviny s voděodolnou úpravou.Klokánek je rozkladatelný do většího rozměru.Vhodný pro malá plemena psů. Nosnost 5kg.Posuvné rameno. Vybaven popruhem přes břicho. Dá se nosit na zádech i na břiše.Uvnitř batohu vyztužená měkká podložka a bezpečnostní pás na připnutí obojku pejska.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00