Jak na věc


klatovská kapela

Lékárny KN - V Nemocnici, Helios

    Upozornění !!! Dárcům, kterým nebude z jakýchkoli důvodů odebrána krev, může TO KN vystavit potvrzení o návštěvě TO jen na dobu návštěvy, nikoli na celý den. Děkujeme za pochopení i za to, že nás o podvodné jednání vědomě nežádáte.
    V případě zájmu jsme připraveni poskytnout krev i plzeňským nemocnicím. Jejich poptávka je ale zpravidla výjimečná. A je to pochopitelné. Většina nemocnic se raději spoléhá na krevní zásoby vlastních nebo spádových smluvních transfuzních pracovišť.
    Ano, pracovnice oddělení provádí ve spolupráci s Českým červeným křížem odběry i výjezdovým způsobem a to v 11 lokalitách. Seznam a termíny odběrů se připravují vždy na celý rok. Jsou ke stažení v příloze (níže).
    Více informací k jednotlivým pozicím poskytne Mgr. Kateřina Tobiášová Mattasová: katerina.tobiasova@nemocnicepk.cz; 605 234 294 nebo kariera@klatovy.nemocnicepk.cz.
    Odebírá se osm typů krevních skupin: A-, A+, B-, B+, AB-, AB+, 0- a 0+. Největší potenciál využití má skupina 0-, která je univerzální pro všechny příjemce, a proto bývá i velmi potřebná. Mimo ni se nejvíce využívají skupiny A- a A+. U těchto skupin je zpravidla zájem o dárcovství trvale vysoký. Ale díky patří všem dárcům bez ohledu na typ poskytované krve. 


         Důležitá upozornění: Ve dnech od 20.5. - 22.5.2019 bude transfuzní oddělení uzavřeno. 

    Pokud máte zájem o práci v Klatovské nemocnici a zařízení aktuálně neobsazuje pozici vhodnou pro vaši kvalifikaci, je možné zanechat své údaje v databázi uchazečů o zaměstnání. V takovém případě zašlete strukturovaný životopis a žádost (motivační dopis) buď poštou na adresu nemocnice (Klatovská nemocnice - personální odd., Plzeňská 929, 339 01, Klatovy 2) nebo mailem na kariera@klatovy.nemocnicepk.cz.Zájemci o místa nelékařských zdravotnických pracovníků mohou využít kontaktní adresu vladislava.vesela@klatovy.nemocnicepk.cz
    Někdy se stane, že si i Klatovská nemocnice musí vypomoci krví z cizích zdrojů. Těchto případů jsou ale jednotky do roka a jedná se zpravidla o nedostatek krve v jedné krevní skupině. Proto lze spíše říci, že nemocnice je právě díky vysokému počtu dárců soběstačná.      
    Případy "odmítnutí" jsou ojedinělé, ale dochází k nim. My jim chceme předcházet a s krví nakládat co nejefektivněji. Proto je zřízena bezplatná telefonní linka 800 292 700, kde se dozvíte o akutní potřebě krevních skupin. A proto je zřízen na této webové adrese www.klanem.cz/krev i krevní barometr, kde jsou informace aktualizovány každý pracovní den ráno. A to nejen o dárcovství krve, ale také o dárcovství krevní plazmy. Více se dozvíte níže nebo o dárcovství plazmy na stránce www.klanem.cz/plazma - mj. i Barometr krevní plazmy.


Nelékařští zdravotní pracovníci

    Expirační doba (trvanlivost) odebrané krve je šest týdnů. Transfuzní oddělení neodebírá krev dárců těch skupin, v nichž je momentálně krve dostatek, a nově odebraná krev by s velkou pravděpodobností nestihla být užita do doby expirace a přišla by vniveč. Vzhledem k tomu, že darovat krev lze nejvýše 4 až 5krát do roka, bylo by nezdopovědné mrhat každou možností odběru, když za několik týdnů může být krve vaší krevní skupiny nedostatek. To, že jeden den je krve dostatek, ale neznamená, že o týden ale třeba i den později nemůže být situace jiná. Potřeba krve není konstatní, ale může se ze dne na den významně změnit. Děkujeme, že máte pro danou věc pochopení.
    jsme vám za sebe i pacienty vděčni, že dokážete nezištně a zpravidla na úkor volného času přijít a darovat krev. I její nepatrné množství má potenciál pomoc k uzdravení nebo dokonce zachránit život. Proto je každá návštěva důležitá. I přesto ale mohou nastat situace, kdy máme krve vaši krevní skupiny dostatek a odmítneme ji. Není to kvůli pohrdání vaším darem, že bychom si jej nevážili. Naopak. Vážíme si jej i vás natolik, že nechceme odběrem zatěžovat váš organismus s vědomím, že krev zřejmě projde dříve expirační lhůtou, než bude využita.


Krevní barometr - Jakou krev aktuálně potřebujeme?

    Pokud se někdy v médiích objevují informace o nedostatku krve, jedná se nejčastěji o nedostatek v plzeňských nemocnicích. V článcích si všimněte, kdo je autorem výzvy na darování krve. Transfuzní oddělení Klatovské nemocnice zpravidla nedostatkem krve ve většině skupin akutně netrpí. Je to i tím, že obyvatelé spádových oblastí tedy Klatovska a Domažlicka patří v tomto ohledu k nejzodpovědnějším v zemi, kdy je v regionu nadprůměrný podíl dárců na počet obyvatel. I za to vám děkujeme.
    Mimo Klatovskou nemocnici je krev místního transfuzního oddělení poskytována i Domažlické nemocnici a nemocnici v Sušici, které nemají vlastní transfuzní oddělení a jsou spádovými nemocnicemi klatovské transfuzky. Díky výše zmíněné zodpovědnosti obyvatel regionu a velkému množství dárců, ale může Klatovská nemocnice dle aktuálních potřeb a možností poskytovat krev i dalším nemocnicím. To se i děje. 
    V lékárnách Klatovské nemocnice můžete pořídit dárkové poukázky v hodnotě 300, 500 nebo 1000 korun, které lze poskynout jako dárek vašim blízkým nebo přátelům při jakékoli příležitosti. Poukázka slouží k nákupu volně prodejného lékárenského sortimentu. Platnost poukázky je minimálně 6 měsíců od vystavení. Poukázky jsou zpracované již v "dárkové" grafice, aby obdarovaný vnímal hodnotu daru, který mu poskytujete. Darujte svým blízkým zdraví. 


        Od 23.5. je běžný provoz.

    Dárcem krve se může stát každý zdravý člověk, který dovršil 18 let. Darovat lze po třech (muži) respektive čtyřech (ženy) měsících, jen ve výjímečných případech po 2 měsících. Maximální počet odběrů krve v jednom roce je pět (muži) resp. čtyři (ženy). Krevní plazma se může darovat po nejméně 14 dnech, maximálně však 25 l od jednoho dárce za rok. Více na stránce transfuzního oddělení.
    Na antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika platí recept pět kalendářních dnů včetně dne vystavení, kromě léčivých přípravků pro místní použití (např. masti, kapky). Na ostatní léčivé přípravky platí recept 14 kalendářních dnů počínaje dnem jeho vystavení, pokud neurčí předepisující lékař jinak. Recept na opakovaný výdej platí 6 měsíců počínaje dnem jeho vystavení. Lékař může prodloužit platnost receptu, maximáně na 1 rok od data vystavení. Recept vystavený lékařskou službou první pomoci platí nejdéle jeden kalendářní den následující po dni jeho vystavení.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00