Jak na věc


kinského letohrádek

Josef Kinský a Bernadetta Kinská

    Když roku 1798 zemřel, panství zdědil  Ferdinand 5. kníže Kinský a po jeho smrti v roce 1812 přešlo panství na jeho druhorozeného syna,  hraběte Josefa (1806-1862), který nechal v letech 1829 – 1833 vystavět na návrh rodinného architekta Jindřicha Kocha nový empírový zámek. Zároveň se stavbou zámku byl založen anglický park. Josef Kinský se v roce 1828 oženil s Marií, hraběnkou Černínovou z Chudenic. Narodilo se jim sedm dětí – čtyři synové a tři dcery.
    Dědicem panství se po smrti prvorozeného Rudolfa stal Bedřich Karel (1834 -1899).  Bedřich Kinský byl pro město i pro celý region skutečnou osobností. Stal se prvním starostou Okresního zastupitelstva v Kostelci n. O. a tuto funkci vykonával deset let. Podporoval společenskou činnost ve městě, spoluzakládal i podporoval různé spolky. Spolu s manželkou Žofií Mensdorff-Pouilly měl tři syny a čtyři dcery. Dva ze synů zemřeli ještě v dětském věku. Dědicem se stal nejmladší syn František Josef.


Fanklub – Johannes Kinský

    Rodinné panství převzal po smrti  svého otce v roce 1899 dědic František Josef (1879-1975). Byl znamenitým hospodářem, podporoval a organizoval kulturní život v Kostelci n. O. Svou osobností náležel mezi přední představitele české historické šlechty. V září 1938 byl mluvčím delegace české šlechty, která se před podpisem mnichovské dohody dostavila na Pražský hrad k prezidentu Edvardu Benešovi, aby vyjádřila svůj postoj k celistvosti Československé republiky. V roce 1908 se oženil s Marií Pavlínou, hraběnkou Bellegarde. Spolu měli dceru a 4 syny. Po převzetí zámku státem v roce 1949 byly rodině vyhrazeny k obývání dvě místnosti, ale i ty museli v roce 1951 opustit. Rodina získala azyl na faře v Kostelci nad Orlicí, kde žil František Josef Kinský, i po smrti ženy Pavly (+ 1953), až do roku 1975.
    Družstevní služby, první marketingovou agenturu. V roce 1969 se začala o tuto činnost Josefa Kinského zajímat státní kontrola.  Ačkoliv nebylo zjištěno žádné pochybení, oddělení bylo přesto zrušeno a on propuštěn. Poslední zaměstnání si našel ve státní pojišťovně jako náborový pracovník, kde zůstal až do roku 1980. V roce 1992 byl rodině Kinských rodový majetek v Kostelci nad Orlicí vrácen. Navzdory svému věku a nedostatku finančních prostředků se obnovy zdevastovaného majetku Josef Kinský ujal a podařilo se mu krásu této empírové budovy zcela obnovit. V roce 2004 předal rodinný majetek staršímu synovi, který se o rodinný majetek stará doposud. Josef Kinský zemřel v roce 2011. Jeho manželka, Bernadetta ho přežila o pět let. Zesnula v roce 2016.


Poslední komentáře – Johannes Kinský

    V roce 2014 převzal František Kinský cenu Torzo naděje. Tato cena, kterou uděluje Nadační fond angažovaných nestraníků ve spolupráci s Národní knihovnou ČR, patří dle slov Františka Kinského nejen jemu, ale také jeho otci Josefovi a dědečkovi Františkovi. Ceny jsou určeny vždy 7 osobnostem české veřejné scény, které svým životem a prací bojují za pravdu a právo, zasazují se o rozvoj demokracie a občanské společnosti a jsou rovněž příkladem a nadějí naší společnosti pro současnost i budoucnost. Udělované sošky jsou zmenšenými originály plastiky Olbrama Zoubka „Mukl – 3. v řadě“,  která je součástí Památníku obětem komunismu umístěného na pražském Újezdě.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00