Jak na věc


kinantropologie

Kinantropologie na Univerzitě Karlově

    16 úvod Na následujících stranách se proto pokusím o zprostředkování několika argumentů, které mohou tuto vstupní tezi dostatečně podepřít. Rád bych věřil tomu, že i v těch abstraktnějších částech (využívajících odborné filosofické terminologie) zůstává text stále ještě v rovině sdělnosti a dostatečné srozumitelnosti. Vždy, když se člověk začne zajímat o nějaký problém, který je pro něho nový a poprvé vstoupí do bludiště odborné literatury, začne se po chvilce rozhlížení (a prvotních radostně nadšených objevech myšlenkových souputníků) utápět v nepřehledných vrstvách starší i novější produkce, která se k vytyčeným otázkám vztahuje. Četba iniciovaná původně bibliografickými odkazy v prvních přečtených knihách a časopiseckých statích se rozrůstá do nekonečných zákoutí myšlenek formulovaných našimi předchůdci. Přestože jsem se snažil poctivě zmapovat publikovanou produkci v daném oboru, bezesporu se mi nepodařilo učinit všezahrnující přehled sumarizující veškeré dosavadní promýšlení probl


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00