Jak na věc


kinantropologie

Kinantropologie na Univerzitě Karlově

    15 úvod Tato práce hodlá zkoumat předpoklady, za nichž je propojení filosofického tázání a kinantropologické tematiky možné v podobě filosofické kinantropologie. Do textu přebírám argumenty i formulace několika svých prací, které byly samostatně publikovány ve specializovaných časopisech (Česká kinantropologie, Tělesná kultura, Journal of the Philosophy of Sport, Sport, Education and Society, International Journal of Physical Education) či ve sborníkových souborech příspěvků z odborných konferencí u nás i v zahraničí, které dávám do širších souvislostí včetně zpřesnění za pomoci několika nových argumentů. Pro toto vydání byly již publikované pasáže znovu revidovány, aby spolu navzájem i s nově doplněnými částmi textu vytvářely kompaktní celek dle základního systematického rozvrhu. Věřím tomu, že prostředí pohybové kultury disponuje dostatečnými důkazy o tom, že je možné právě prostřednictvím reflexe pohybových aktivit smysl lidského bytí odhalovat. Že v situacích herního zaujetí či sáh


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00