Jak na věc


keltský uzel návod

Tip pro čtenáře Spektra Zdraví:

    Keltský horoskop, podobně jako u zvěrokruhu, přiřazuje symboly k období narození člověka. Keltové díky pevnému spojení s přírodou keltský horoskop vypracovali i z úcty ke stromům, které brali jako součást svého kmene. A tak vznikl keltský horoskop, také nazývaný stromoskop.
    Začali jsem Samhainem a tak dalším ohňovým svátkem je Imbolc kolem 1.2. gregoriánského kalendáře. Je to svátek mléka a mláďátek a byl Kelty považován za první jarní den. Následujícímu období vládne bohyně Brighid, pramáti všech Keltů. V této době se rodí první jehňata a ovce je kojí a k dispozici je tedy opět mléko v příslušném roce.
    Blíží se svátek Samhain, který je počátkem keltského roku. Roční koloběh keltských svátků začíná právě v této době a je to významný čas, kdy je nejtenčí předěl mezi naším světem, ve kterém žijeme, a světem zemřelých neboli Jiným světem. Podle pověstí bohyně Cailleach úderem kladiva do země způsobí, že země ztvrdne na kost a vydrží v tomto stavu až do prvního jarního dne, kterým je Imbolc. Samhainem také začíná temná polovina roku.


Partnerský horoskop 2018: Prosinec

    Přípravek Triphala je kombinací tří ájurvédských bylin na účinnou detoxikaci organismu přírodní cestou. Blahodárné účinky směsi bylin Amalaki, Vibhitaki a Haritaki jsou známy už více než 5000 let. Tato kombinace působí velmi pozitivně na celý trávicí systém, nervovou soustavu a psychický stav. Aktivujte svůj imunitní systém směsí bylin Triphala a vyhněte se mnohým nemocem, které souvisí s oslabenou imunitou organismu. Zbavíte se také únavy, vyčerpání a stresu.
    Keltský horoskop začíná listopadem, neboť v tomto měsíci začínal i keltský rok svátkem Samhaim. Během celého roku se střídá celkem dvacet jedna různých stromů po desetidenních obdobích, proto se většina těchto znamení opakuje dvakrát a některé i třikrát. Obzvláště významná období pro keltský kalendář jsou jarní a podzimní rovnodennost a letní a zimní slunovrat. V tomto čase je stromoskop pro zrozence těchto znamení obzvláště příznivý.
    Keltové byli rozsáhlé skupiny kmenů žijících na území Evropy v období starověku. V keltských pověstech není žádnou výjimkou symbolika přerodu člověka ve strom. I to dokazuje, jakou úctu měli Keltové ke stromům, které jim byli domovem, obživou i inspirací. Základ pro keltský horoskop vytvořili keltští kněží, mágové a učenci – druidové, kteří byli pověstní svým vztahem k přírodě, jež je inspirovala právě k přirovnání vlastností k určitému stromu.


Bojíte se důchodu? Já si díky Rentě z nemovitosti konečně užívám!

    Jak již bylo napsáno – keltský horoskop tvoří 21 stromů, které jsou spojeny s různými obdobími, nebo dny. Některé druhy stromů tak uvádí keltský horoskop opakovaně. Samotný keltský horoskop začíná listopadem, což je měsíc, který byl pro Kelty velmi významný, protože jím pro ně začínal rok jako takový a slavili v něm svátek Samhain, během něhož dle Keltů splýval svět živých se světem mrtvých. Keltové proto věřili, že jejich zesnulí příbuzní doputují zpět, nebo oni sami mohou navštívit „druhý břeh“, a vidět tak své blízké, které ztratili.
    Posledním z hlavních ohňových svátků byl Lugnasad. Je svátkem boha Lugha. Odvozuje se od pohřebních her pořádaných tímto irským bohem. Lugnasad byl i svátkem sklizně obilovin a úrody na polích. Symbolizoval spojení lidu se zemí. Při jeho oslavě se také uzavíraly svatby na zkoušku na dobu devíti měsíců. Po tuto dobu bylo možno od partnera kdykoli odejít a svazek byl zrušen.
    Máte-li zájem dozvědět se o své povaze a osobnosti více, můžete si v keltském horoskopu najít období, ke kterému náleží datum vašeho narození, a příslušný druh stromu, jakým tak podle Keltů jste. V následující tabulce se dozvíte, jakými dobrými vlastnostmi se tak podle keltských učenců pyšníte a se kterými špatnými vlastnostmi se v životě potýkáte:


Magická Venuše! Aneb planeta lásky, jitřenka či večernice

    Někteří autoři článků o keltském horoskopu uvádějí, že si má člověk zjistit svůj strom ne podle data svého narození,ale podle data svého početí. Zkusila jsem si to vypočítat a charakteristika podle stromu na mě víc seděla podle data(aspoň měsíce) početí než podle narození.Zkuste si to:-)
    Vzhledem k tomu, že Keltové neměli úplně přesný kalendář, který počítal s přestupnými roky, je nutno počítat s posunem až o tři dny, tedy lidé narození ve dnech začátku daného stromu mají také vlastnosti stromu předcházejícího.
    Prvním v koloběhu roku je Yule, v moderním druidismu nazývaný alban Arthuan (artušovo světlo), což je zimní slunovrat 21.12. V tento den je symbolicky zažehnuta jiskra světla nového roku.


MUDr. Uríková svým klientům...

    O keltských svátcích jsme začali povídáním o Samhainu. Samhain patří na rozdíl od slunovratů a rovnodenností k svátkům řídícím se Měsícem. Kelti říkali, že žijí mezi časy a tak další čtyři svátky jsou pohyblivé a slavily se v obdobích kolem významných úplňků. Byly to svátky ohňové právě proto, že se začínaly slavit v předvečer příslušného úplňku. Teprve neodruidismus, wica, a hlavně příchod křesťanství přiřadily těmto svátkům dny v gregoriánském kalendáři. Ale my, pravověrní Kelti, se řídíme při oslavách těchto svátků převážně lunárním kalendářem. Může tak vzniknout časová disproporce ve dnu oslav. Na kráse těchto svátků to ale nic neubere.
    Druhým slunečním svátkem je jarní rovnodennost alban eiler (světlo země) 21.3. Je středem mezi zimním a letním slunovratem. Slunce v těchto dnech probouzí zdánlivě mrtvou zem k novému životu.
    V oslavách keltského roku tedy máme čtyři pevné svátky, řídící se oběhem Země kolem Slunce, a čtyři svátky mající vztah k Luně a jejímu oběhu kolem Země. Jak už jsem psal, historická doba i jim též přiřadila pevné dny, ale z hlediska energetického to není zcela v pořádku. Naše keltské Centrum Druid se řídí tradičními pravidly a tak se můžeme v oslavách čtyř ohňových svátků od dnes obvyklých dat mírně lišit.


Jemná motorika u dětí: Proč je důležitá a jak jí podpořit?

    Nejznámější svátek v současné době je Beltine. Je začátkem světlé poloviny roku. Slaví se kolem 1.5. a byl to den, kdy se vyháněla zvířata na letní pastviny. Je zasvěcen bohovi Beli nebo Belenovi. Odtud jeho název. Obecně to byl den očisty, kdy se spalovalo vše nepotřebné nashromážděné za zimní období. Den byl oslavou lásky, sexu, tance a zpěvu. To vše bylo později v rozporu s křesťanskými ideály a tak zvláště katolická církev ho „povýšila na den pálení čarodějnic“ pro odstrašení lidí od pohanských tradic.
    Keltové žili na území střední, západní a částečně i východní a jižní Evropy v období starověku a významnou složkou jejich kultury bylo právě duchovno spojené s přírodou – nejvíce stromy, které pro ně byly velmi inspirativní. Právě stromy jsou hlavním symbolem, který je pro keltský horoskop tak typický. Keltský horoskop vymysleli a vypracovali kněží a učenci, co se tak snažili porovnávat vlastnosti člověka s charakterem a popisem stromů (odtud tedy pramení další název pro keltský horoskop - stromoskop). Celý keltský horoskop je tak vystaven na principu přiřazování vybraných období v dané délce trvání, v němž se jedinec mohl narodit, ke konkrétním stromům.


Stromoskop aneb keltský horoskop

    Keltský horoskop je jedním z odkazů minulosti, který je v dnešní době velmi atraktivní a vyhledávaný. Provázanost s přírodou je totiž zajímavá a lákavá, protože souvisí se životem každého z nás. Pokud vás keltský horoskop (stromoskop) zaujal a chtěli byste se dozvědět podrobné a detailní informace o znamení, které vám keltský horoskop přisuzuje, navštivte tuto stránku, kde na vás čeká množství dalších zajímavostí, jejichž hlavním tématem je právě keltský horoskop.
    Období, kdy na území Čech a Moravy pobývaly kmeny Keltů, je v dějinách českých zemí výjimečné. V té době totiž nad hmotnými statky vítězil duchovní vztah k přírodě a všemu, co s ní přímo nebo nepřímo souviselo. Cílem zájmu se staly především stromy, které Keltové uctívali a kterým přisuzovali nadpozemské a magické schopnosti. V důsledku toho se dodnes můžeme těšit z mouder, co přináší právě keltský horoskop, též nazývaný stromoskop. Keltský horoskop odkazuje na moudra těžící z koloběhu přírody.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00