Jak na věc


katastrofy lidského těla opava

Letecké katastrofy: Nebezpečné ticho -dokument

    Katastrofa pod vulkánem Mt. Pelée 8. května 1902 je největší neštěstí způsobené žhavým mračnem. Známky sopečné aktivity před osudným dnem nebyly považovány za důležité a město St. Pierre ležící na pobřeží ve vzdálenosti 6 km od Mt. Pelée nebylo z tohoto důvodu evakuováno. V ranních hodinách vypustil vulkán žhavé mračno, které mělo u kráteru teplotu 1000°C. Za několik minut se rychlostí kolem 160 km přihnalo do města a díky teplotě 700°C zničilo téměř vše. Zahynulo 30 000 lidí a celá oblast byla pokryta 30 cm vrstvou popela.
    Exploze vulkánu na středomořském ostrově Théra (dnes Santorini) byla jednou z největších sopečných erupcí v historické době. Výbuch zcela zničil antickou kulturu ostrova a celé území bylo pokryto vrstvou tefry o mocnosti 60 m. Zaznamenán byl i kronikáři ve vzdáleném Egyptě. Po události zbyla kaldera dvakrát větší než po explozi Krakatau v roce 1883 (viz. dále). Erupce rovněž generovala vlnu tsunami, která oběhla celé Středomoří a poničila pobřežní oblasti. Tato katastrofa je pravděpodobným původním námětem vzniku legendy o zmizení bájné Atlantidy.
    Celkový počet obětí je těžké přesně určit. V Pompejích tehdy žilo 10 - 20 000 Římanů, v Herculaneu asi to bylo asi 5000. Při archeologickém průzkumu bylo objeveno přibližně 1100 těl zakonzervovaných pod nánosy tefry. Ačkoli všichni obyvatelé těchto měst při katastrofě jistě nezemřeli, počet obětí byl jistě mnohonásobně vyšší. Katastrofa také zcela změnila vzhled Vesuvu, byla vytvořena rozsáhlá kaldera (dnešní Monte Somma).


Letecké katastrofy: Bod obratu -dokument

    Obr. 1: Současný pohled na středomořský ostrov Santorini. Viditelná je kaldera vznikla při erupci roce 1470 př. Kr. (zdroj: http://www.wikipedia.org/).
    Erupce sopečného ostrova Krakatau proběhla v několika fázích na konci srpna roku 1883. Pyroklastický oblak dosáhl výšky 27 km a objem vyvržené tefry asi 25 km3. Tato událost bývá považována za vůbec nejsilnější vulkanickou explozi, která byla slyšitelná až ve vzdálenosti 4800 km poblíž ostrova Mauritius. Erupce generovala i několik vln tsunami, které byly zaznamenané i na Britských ostrovech. Celkový počet obětí spojených s katastrofou přesáhl 36 000. Po erupci se propadem do magmatického krbu vytvořila kaldera, z níž v současnosti již vyrostl nový aktivní kužel pojmenovaný Anak (=dítě) Krakatau.
    Obr. 3: Současný stav římského města Pompeje. V pozadí je vidět Vesuv, menší vrchol napravo je stěna kaldery Monte Somma (zdroj: http://www.wikipedia.org/).
    Obr. 6, 7: Dvě dobové fotografie katastrofy Mt. Pelée z roku 1902. Vlevo pyroklastický oblak s žhavým mračnem, vpravo zničené město St. Pierre (zdroj: http://volcano.und.edu/).


Letecké katastrofy: Když se za letu otevřou dveře -dokument

    Přesto největší vulkanická událost v historii lidského rodu ještě mnohokrát předčí i tuto katastrofu. Asi před 75 000 let proběhla erupce supervulkánu Tobo na ostrově Sumatra. Do atmosféry bylo vyneseno přes 2800 km3 pyroklastik. Tato vskutku kataklyzmatická exploze musela mít obrovský vliv na globální klima. Existují důkazy (analýza DNA), že tehdejší populace Homo sapiens poklesla o několik desítek tisíc v důsledku následné vulkanické zimy.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00