Jak na věc


kancik zelenooky nosí kamínky

Český název: Kančík hrbohlavý Latinský název: Cichlasoma spilurum

    Prosíme návštěvníky, aby v okolí rybníků drželi své psy na vodítku a nepouštěli je do vody. Koupající se psi ničí vajíčka obojživelníků a ruší vodní ptáky, kteří zde pak nemohou zahnízdit a vyvést mladé.
     Čeleď:Cichlidae (Vrubozubcovití) Původ: Jižní Amerika - povodí Amazonky Maximální velikost: 10 - 12 cm Vhodná teplota: 22 - 28°C Potrava: Nitěnky, perloočky, larvy komárů a pakomárů, žížaly, maso, ryby, suché krmivo Doporučené PH: 7 - 8 Doporučená tvrdost vody: 4 - 10° dGH Agresivita: Mírumilovná ryba Charakteristika: Základní zbarvení je žlutohnědé. Od oka k tlamce se táhne šikmý, tmavý pruh, přes boky 7-9 příčných pruhů. Chováme ve velké nádrži s dostatkem úkrytů. Ryby ryjí ve dně, proto použijeme plovoucí rostliny. Pohlavní dimorfismus: Sameček je celkově větší, tělo je vyšší a má protaženější hřbetní a řitní ploutev. Rozmnožování: Odchov je nenáročný. Samice klade asi 300 jiker na kameny nebo na rostliny. O jikry se stará sameček, samička hlídá okolí snůšky.


Sem prosím pište všechny Vaše komentáře a zkušenosti.

    V roce 2007 byla provedena jeho celková oprava. Rybník byl odbahněn a jeho dno bylo vyčištěno tak, aby nebyl zasažen břehový porost ani přilehlý mokřad. Také byla opravena hráz a její návodní část se opevnila lomovým kamenem. Starý betonový požerák byl nahrazen novým dřevěným, z dubového opracovaného dřeva. Ten je do přírodních lokalit mnohem vhodnější. V rámci oprav rybníka a revitalizace okolí byl také opraven výtok z Milíčovského rybníka a hrázka pod rybníkem Kančík, která vytváří malý mokřad nad rybníkem Homolka.
    Rybník se dlouhá léta nacházel ve velmi špatném technickém stavu. Hráz protékala a byla na několika místech poškozená. Celý rybník byl zabahněn a jeho funkční objekty byly poškozené.
    V břehové, tzv. litorální, zóně můžeme spatřit kvést sítinu rozkladitou, kypreje vrbici nebo vrbinu obecnou. Lokálně, nicméně poměrně hojně, zde můžeme nalézt trsy kosatce žlutého.
    Kančík je průtočný rybník, napájený vodou z Milíčovského potoka. Rybník má významnou krajinotvornou i ekologickou funkci a patří do soustavy čtyř na sebe navazujících rybníků - Milíčovský, Kančík, Homolka a Vrah, které jsou součástí chráněného území přírodní památky Milíčovský les a rybníky. Podle stáří dubů na hrázi rybníka Homolka lze datovat vznik milíčovských rybníků do začátku 18. století.


Fotogalerie viz níže obsahuje následující obrázky

    Katastrální území: Praha – ÚjezdVodní tok: Milíčovský potok ČHDP: 1 – 12 – 01 – 020Typ nádrže: průtočná Účel nádrže: krajinotvorný, ochrana přírodyPlocha hladiny: 2 025 m2 Objem nádrže: 2 000 m3 Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hrázVlastník: Hlavní město Praha Správa: Lesy hl. m. Prahy
    Na rybníce je 1x měsíčně prováděna prohlídka TBD. V rámci prohlídky probíhá kontrola všech objektů rybníka a je měřena průhlednost vody. V rámci údržby je prováděna údržba zeleně a úklid.
    Z ptáků zahlédneme kachnu divokou, slípku zelenonohou, lysku černou, ale i ledňáčka říčního, číhajícího na malé rybky. Z obojživelníků se zde vyskytuje vzácná kuňka obecná, zelení a hnědí skokani a ropucha obecná.
    Celá tato lokalita je velmi významná výskytem řady chráněných druhů živočichů a rostlin, zejména obojživelníků a plazů. Území je také významným hnízdištěm ptactva.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00