Jak na věc


kácení stromů hradec kralové

RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ JAPA Kde člověk nemůže, tam Japa pomůže!

     V praxi se nejčastěji kácení stromů povoluje v době od 1. října do 31. března. Neznamená to sice, že kácení stromů je ve vegetačním období úplně zakázáno, je však potřeba brát v potaz, že kácením mohou být dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny. Týká se to například ochrany ptáků, kdy je zakázáno úmyslně poškozovat nebo odstraňovat jejich hnízda a vyrušovat je během rozmnožování a odchovu mláďat.
    Kácení rizikových stromů, prořez korun stromů, arboristika, stromolezectví, likvidace nebezpečných stromů, zajišťujeme havarijní služby při kácení rizikových stromů.
    Arboristika, kácení stromů a výškové práce patří mezi nejrizikovější práce po celém světě a rizikové kácené obzvlášť. Bezpečnost je u nás vždy na prvním místě, neboť dokážeme vnímat rizika s touto prací spojené. Vzhledem k práci ve výškách v kombinaci s motorovou pilou a spouštěním někdy až 300kg částí torza stromů se vystavujeme vysokému riziku úrazu, poškození majetku či smrti. Proto používáme certifikované bezpečností stromolezecké a horolezecké vybavení a disponujeme osvědčením pro práci ve výškách.


Kácíme rizikové stromy pomocí horolezecké techniky

    Likvidujeme buď pařezy nové přímo po kácení, nebo staré. Nejčastěji k odstranění pařezů používáme pařezovou frézu, konkrétně Vermeer SC 30tx. Likvidace pařezů frézováním umožňuje citlivé a rychlé odstranění pařezu bez zbytečného poškození okolního terénu nebo kořenů sousedních dřevin. Menší pařezy jsou odstraněny ručním vykopáním. Při totální rekonstrukci zeleně používáme rypadlo. Pařezy frézujeme do hloubky 20 cm pod úroveň okolního terénu.
    Stromolezec se v koruně stromu pohybuje pomocí lezeckých stupaček, kmenovice s ocelovým jádrem a lezeckých lan k nimž je přivázán jistící technikou na sedacím uvazku.Postupně odřezává jednotlivé větve a podle situace je buď hází samovolně na zem nebo je spouší pomocí kladky a lan pomalu,kde je pozemní pracovník odvazuje a odklízí.Po odstranění všech větví se postupně od vrcholu odřezávají jednotlivé kusy torza. Postup při postupném kácení v Plzni můžete vidět v naší videogalerii
    Stromy jsou chráněny před poškozováním a ničením! Upravuje to zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Doporučujeme proto nechat si jakýkoli zásah do stromu posoudit arboristou.
    Zajišťujeme i likvidaci dřevní hmoty - v případě většího množství i vykupujeme dřevo a větve na štěpku. Kulatinu vykupujeme od 20m3 větve na štěpku od 100 m3.


Vegetační klid: říjen 2018 až duben 2019

    Zabýváme se převážně rizikovým kácením stromů, kácením dřevin a prořezáváním stromů, ale dokážeme zajistit i zdravotní řezy či redukci koruny stromu.Také provádíme výškové práce. Posledních několik let spolupracujeme s NP Śumava při assanaci stromů na stojato pomocí horolezecké techniky, kdy se odkorní strom bez nutnosti pokácení.Poskytujeme také havarijní službu, kdy nalomený nebo nahnutý strom po silném větru odstraníme do 24 hodin.Také poskytujeme likvidace odpadu, kdy Vám pokácený strom a větve  můžme rozřezat, nebo odvézt.Upozorňujeme , že je třeba si zajistit povolení ke kácení ještě před našim příjezdem. předlohu pro žádost  si můžete stáhnout zde.Našich služeb rizikového kácení můžete využít v těchto městech a okolí - Plzeňský kraj:
    Části stromu se nechávají spadnout do volného prostoru pod strom, nebo se celý strom kácí po menších částech či jednotlivých větvích, jenž jsou uvazovány na lano.
    Kácení stromu je tak mnohem bezpečnější a rychlejší. Jednotlivé části stromu se postupně uvazují a odřezávají, rameno jeřábu je bezpečně přemisťuje nad veškerými překážkami. Tento krok se opakuje dokud není strom zcela pokácen.
    „Na základě kladných referencí jsme si vybrali firmu ARS VIRIDIS, s.r.o., jako subdodavatele specializujícího se na ošetřování stromů. Svěřujeme jim provádění celého souboru řezů stromů, včetně vázání korun. Jako stavbyvedoucí na zakázkách nesmírně oceňuji jejich spolehlivost, flexibilitu a profesionalitu.“
    Kácení rizikových stromů s asistencí jeřábu:Je poměrně rychlý způsob káceni. Obzvláště v případech, kdy se kácí větší strom a jeho části by mohly ohrozit okolí.


Galerie - Rizikové Kácení stromů, prořezávání a řez stromů

    Rizikovým kácením označujeme situaci, kdy strom svými parametry neumožňuje jednorázové pokácení ze země. Každý strom má jiný tvar, růst, vlastnosti, rozložení koruny, náklon a mnoho dalších faktorů ovlivňujících kácení. Stejné je to i s místem kácení (poloha okolních stromů, terén, povětrnostní podmínky) a proto každý strom vyžaduje před pokácením individuální přístup, obhlídku a zvážení případných rizik. Nejsnadnější případ je kácení rovných přímých stromů s pravidelnou korunou i kmenem, které bohužel tvoří jen mizivou část naší práce. Obtížnost a riziko se v první řadě odvíjí od druhu a typu stromu. Vždy se snažíme najít pro Vás finančně nejvýhodnější možnost a proto jen ve vyjímečných případech volíme práci z plošiny. Plošinu využíváme tehdy, kdy je pohyb v koruně příliš riskantní a není zde možnost využití jiného sousedního vzrostlého stromu jako například při kácení dubu u Kaznějova.  Dokážeme také odstranit pařez pomocí pařezové frézy.
    dle počasí a místa kácení je možné kácet ještě začátkem dubna. Rizikové stromy se mohou kácet po celý rok. Vzhledem k tomu, že se strom kácí stromolezecky, nedochází k ničení ptačích hnízd. Do žádosti ke kácení mimo vegetační klid je vhodné doplnit, způsob kácení a tak získat povolení ke kácení i mimo vegetační dobu .
     Další možností je navázání kmene lanem, pro usměrnění pádu. Je důležité mít na paměti, že tyto způsoby kácení stromů jsou nebezpečné a doporučujeme je svěřit do rukou vyškolených odborníků.
    Naše firma provádí kácení stromů, rizikové kácení stromů, prořezávání stromů i úpravu živých plotů. Cílem je kvalitní a rychlé provedení naší práce, přesně tak jak si náš zákazník bude přát. Během několika let kdy existujeme na trhu, jsou naši pracovníci zkušení a setkali se s kácením stromů menšího i většího vzrůstu.


Působíme hlavně v těchto oblastech

    V případě vašeho zájmu o rizikové kácení nebo výškové práce nás kontaktujte pomocí tel.č. nebo emailu či poptávkového formuláře. K určení ceny se můžete orientačně podívat na náš ceník. V ideálním případě uvítáme fotky daného stromu ( v případě že se rozhodnete zaslat fotky, uvítáme fotku celého stromu s přiloženým údajem přibližné výšky a obvodu stromu) zaslané na náš email nebo se na místo přijedeme podívat a danou situaci na místě vyhodnotíme.
    Existují i jiné výjimky, kdy na kácení stromů nepotřebujete povolení. Pokud strom bezprostředně ohrožuje život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, je umožněno poražení stromu provést. Ten kdo ovšem provedl pokácení, je povinen do 15 dnů tuto skutečnost nahlásit na příslušném orgánu a musí doložit dokumenty, prokazující důvody pokácení.
    Postupné pokácení stromu z vysokozdvižné plošiny:Používáme především v případech, kdy je strom určený ke kácení natolik staticky narušen, že jej nelze bez rizika škody či újmy na zdraví pokácet.
    Provádíme také frézování pařezů ( odstranění pařezu ) pomocí samojízdné pařezové frézy s vlastním pohonem. Frézujeme do 40 cm pod úroveň terénu a v těžko dostupných místech. 
    Dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. § 8 odst. 5 se provádí a povoluje kácení stromů rostoucích mimo les v době vegetačního klidu, což ovšem není právními předpisy přesně stanoveno.


Kácecí hlavice pro těžbu stromů

    Provádíme kácení stromů stromolezeckými technikami, kdy nedochází k poškození ostatních dřevin nebo nemovitostí. Disponujeme odbornou technikou. Odstraníme pařezy a zpracujeme dřevní hmotu – větve štěpkujeme přímo na místě nebo zajistíme odvoz a kmeny rozřežeme dle vašich požadavků.  
     Pokud potřebujete pomoci s porážkou stromu, neváhejte se na nás obrátit, je možné se u nás nezávazně informovat na ceně, a to buď po osobní prohlídce, kterou také nejvíce preferujeme, nebo je možné zaslat materiály na naší emailovou adresu. Máme kvalifikované zaměstnance, kteří svou práci provádějí s nejlepším svědomím a vědomím.
    provádíme a vyhotovujeme dendrologické posudky. Posudky nejsou určeny pro správní řízení. Posuzujeme polohu stromu, stav, rozložení koruny, taxon, vliv na prostředí, bezpečnost, provozní bezpečnost, statiku stromu.Neprovádíme ultrazvukové vyhledávání dutin ani analýzu kořenového systému.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00