Jak na věc


jugoslávská válka

Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    V Istrijské části Chorvatska je skupina čtrnácti ostrovů nazvaná Brijunské ostrovy. V reakci na vyhlášení samostatnosti Chorvatska a Slovinska zde proběhla 7. a 8. června 1991 jednání mezi Slovinskem, Chorvatskem a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií. Tato jednání zaštiťovalo Evropské společenství. Představitelé federativní Jugoslávie trvali od začátku na tom, že vystoupení Chorvatska a Slovinska z federace bylo protiústavní. Nicméně Slovinsku bylo naznačováno, že by mohlo jít svou cestou, kdežto v multinárodním Chorvatsku byla mnohem komplikovanější situace.
    V té době měl Vukovar kolem 45 000 obyvatel z toho 47% Chorvatů a 32% Srbů. Franjo Tudjman 25. června 1991 rozpustil dekretem řádně zvolenou radu Vukovaru a dosadil chorvatského starostu Marina Vidice. Brutalita dosáhla takového stupně, že Srbové byli popravováni a vházeni do Dunaje nebo podřezáváni za účasti mezinárodních žoldáků. Srbský prezident Slobodan Milošević ( zvolen 9.12.1990 ) požádal Evropskou Unii o zprostředkování jednání, avšak bezvýsledně a bylo rozhodnuto o ozbrojeném zásahu jugoslávské armády ( JNA ) na ochranu Srbů ve Vukovaru.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00