Jak na věc


jugoslávská válka

Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    V roce 1991 dochází k rozhodujícím událostem, které odstartovaly válečné konflikty v plné síle. Již od ledna se v Chorvatsku ozývají hlasy po samostatném státě. Jugoslávská armáda vyhlašuje bojovou pohotovost a Srbové se snaží oddělit od Chorvatska a připojit k federaci.
    Ve východním cípu Chorvatska, na břehu Dunaje se rozkládá Vukovar. Město, které by se dalo nazvat chorvatským Stalingradem. V roce 1991 se základní ideologií při budování nového chorvatského státu stalo nacionální protisrbské tažení. Docházelo k perzekucím srbských komunit, Srbové byli zbavováni vedoucích míst a vyhánění ze svých domovů. Od června 1991 začalo docházet k soustavnému vraždění Srbů v širším okolí Vukovaru.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00