Jak na věc


jedličkův ústav volná místa

Mozayka Jedličkův ústav Liberec

    Hlavní částí večera bude samozřejmě koncert. V něm kapelu podpoří např. zpěvák skupiny Visací zámek Jan Haubert, který si s nimi zazpívá úspěšný hit Známka punku, chybět nebude ani Ondřej Ládek známý jako Xindl X. „Spolupráce s The Tap Tap je pro mě již několik let velkou radostí. Na jejich aktuální album Moje volba jsem jim napsal tři písně a v jedné další jsem si s nimi zazpíval. Stejně jako na desce i v opeře si s nimi zahraji na autobusáka v naší zatím nejúspěšnější písni Řiditel autobusu. Snad tím aspoň trochu pomůžu se sbírkou na nový autobus pro Jedličkův ústav," říká Ondřej Ládek.
    Jedličkův ústav poskytuje sociální služby osobám s tělesným a kombinovaným postižením od 3 let. Uživatelům je poskytována podle jejich individuálních možností taková míra podpory, která je nezbytně nutná k realizaci jednotlivých úkonů, např. pomoc či dopomoc při stravování, při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Součástí poskytovaných sociálních služeb je výchovně vzdělávací a aktivizační činnost, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutická činnost a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.
    V rámci individuálního přístupu nabízíme uživatelům ambulantní (denní), týdenní, celoroční a odlehčovací pobyt. Individuální podpora je poskytována i ve zdravotní, sociální, pedagogicko-psychologické a rehabilitační oblasti.


Jedličkův ústav, příspěvková organizace

    Součástí večera bude speciální mikulášské představení, v němž vystoupí např. Tomáš Hanák či Iva Pazderková. Programem budou provázet Arnošt Goldflam a hvězdný moderátor The Tap Tap Ladislav Angelovič.
    Sociální služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje© 2009 - 2018 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Liberec, všechna práva vyhrazena
    Kromě písně Řiditel autobusu, která má na internetu již téměř dva miliony zhlédnutí, zazní další skladby dnes již známé a etablované skupiny složené z handicapovaných hudebníků. Návštěvníci se mohou těšit také na vystoupení španělského uskupení Million Dollar Mercedes Band anebo v tradičních krojích vystupujících členů Lidové muziky Notičky.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00