Jak na věc


jak se vyhnout pokutě za rychlost

Přestupky se nebudou trestat zpětně

    Pokud překročíte ve Francii povolenou rychlost o dvacet kilometrů za hodinu, pak si připravte devadesát euro. Nejdražší pokuty se dávají ve Španělsku, tam zaplatíte až tři sta euro.Nejméně zaplatíte v Německu a Rakousku, kde zaplatíte mezi třiceti až čtyřiceti euro. Proto si dávejte pozor, protože v zahraničí jsou kontroly typu Kryštof velmi časté, takřka na denním pořádku.
    Z osoby blízké se stal mezi českými motoristy evergreen. Ačkoliv uplatnitelnost tohoto institutu byla v souvislosti s poslední novelou silničního zákonu poněkud snížena, stále je možné se díky osobě blízké za určitých podmínek pokutě a postihu vyhnout. To se však bavíme o české legislativní kotlině. V zahraničí může být situace jiná. Třeba v Německu se na osobu blízkou není radno vymlouvat. Za vůz je vždy odpovědný majitel a je jen na něm, jak si to se skutečným hříšníkem – není-li jím on sám – vyřídí.


Změny se netýkají již běžících řízení

    Určitou absurditou současné právní úpravy je skutečnost, že na osobu blízkou je stále možné se úspěšně vymluvit. Jedinou změnou bude, že se na ní nebude moci vymlouvat vlastník vozidla. Pokud ten však uvede, že vůz řídil jeho známý a ten pak řekne, že vůz zapůjčil své osobě blízké, vyšetřování bude u konce a viník bude nepotrestán. Svým způsobem je tak tento způsob nejjednodušší a nejelegantnější ze všech, minimálně tedy ve srovnání s kolotočem viníků á la Franta, Zdenda, Martina…
    Pokud jste spáchali přestupek v době před 19. lednem 2013, budou se vás týkat legislativní pravidla platná před tímto datem. Stále tak máte možnost odkázat na osobu blízkou a pokutě se vyhnout.
    Principiálně vzato bude kterýkoliv stát EU moci dát pokyn ke stíhání jakéhokoliv občana EU. Roli přitom nebude hrát rozdílná legislativa či zvyky. Pokud se dotyčný dopustí např. ve Francii prohřešku proti francouzskému silničnímu zákonu, bude moci být stíhán i v ČR. To platí i tehdy, není-li chování, které francouzská legislativa chápe jako přestupek, bráno jako protiprávní v Čechách. S největší pravděpodobností bude ale drtivá většina přeshraničně vymáhaných pokut udělena buď za vysokou rychlost, za nerespektování dopravního značení (např. předjíždění přes plnou čáru či jízda na červenou) anebo za špatné parkování. Pokuta k vám však může přiletět i třeba za nezapnuté bezpečností pásy, za jízdu na motocyklu bez helmy apod.


Bude možné odvolávat se na osobu blízkou?

    Další možností,  jak se vyhnout připsání bodů, je odmítnout s úřady spolupracovat. Majitel vozu bude sice muset zaplatit pokutu 10000 korun, skutečný pachatel přestupku však zůstane neodhalen a nikomu nebudou připsány body, případně odebrán řidičský průkaz.
    Nově sice není možné odvolat se na osobu blízkou, pokud však vinu svalíme např. na cizince bez trvalého pobytu v Česku, vyhneme se jí. Vyšetřovací orgány totiž budou muset tohoto člověka předvolat. Vzhledem k tomu, že se jim to minimálně v zákonné lhůtě nepodaří, případ bude promlčen. A i pokud by byli úředníci úspěšní, jen těžko se jím bude vymáhat pokuta od člověka pocházejících z Japonska či Indie.
    Pokud se rozhodnete svalit vinu za přestupek na cizince a bojíte se, že vyšetřující orgány mohou odhalit, že tento cizinec v době spáchání např. nemohl být v ČR (absence víza apod.), nemáte pádný důvod. Městský úřad totiž při objasňování přestupků s cizineckou policií (natož pak s orgány cizího státu) nespolupracuje. Úplně jiná situace však nastane, pokud s vozem někdo spáchá trestný čin (usmrcení chodce, způsobení vážné nehody atd). V takovém případě se vyšetřování chopí policie a bude jej vést ve zcela odlišném režimu.


Vyrozumění o přestupku bude muset být v jazyce provinilého řidiče

    Další možností jak se vyhnout pokutě a případnému připsání bodů je vinu svalit např. na známého. Ten pak v rámci předvolání uvede, že vůz půjčil další osobě, ta pak další osobě atd. Výsledkem pak bude, že se vyšetřující úřady s touto nekonečnou záplavou řidičů nedokáží srovnat v zákonné lhůtě a případ se opět promlčí.
    Důležité je nemít za volantem alkohol v krvi. Některé země jsou sice tolerantnější k alkoholu za volantem, ale většina států už pomalu přechází k úplné netolerantnosti. Proto si dávejte pozor! Pokuty v ostatních státech jsou několikrát větší, než u nás. Léky, které obsahují alkohol a někdy se nedají vyměnit za bez-alkoholovou náhradu, jsou tolerovány pouze v Irsku a Velké Británii, kde musíte po dechové kontrole ukázat krabičku s léky, či lahvičku a po přečtení příbalového letáku by vás měl policista propustit a nějak nepostihovat.
    Rozhodně se nemusíte bát, že byste ve své poště našli úřední dopis v cizím jazyce začínající např. slovem „Buongiorno“. Pokud se nějakého přestupku dopustíte při svých toulkách rozpálenou letní Itálií, budete na tuto skutečnost upozorněni v češtině. Česky navíc budou muset být psány i podrobnosti objasňující kdy a jak k přestupku došlo či pokyny pro další postup.


Zaujal vás článek? Sdílejte jej dál.

    Přistálo-li vám za stěračem při letní dovolené či během služební cesty upozornění, že jste byli pokutováni a máte zaplatit, mohli jste být až donedávna klidní. Zahraniční úřady totiž měly jen velmi omezené možnosti, jak po vás pokutu vymáhat. Zda zaplatíte či ne, tak bylo jen na vaší dobré vůli. Před několika dny se však karta obrátila. Členské státy EU si totiž od 7. listopadu 2013 budou vyměňovat informace o řidičích. To znamená, že bude možné stíhat provinilce i mimo zemi, na jejímž území k porušení předpisů došlo.
    Určitě nedoporučujeme spoléhat se na zažité zvyklosti. I v poměrně blízkém zahraničí je v platnosti celá řada nařízení, která nejsou kompatibilní s českou legislativou. Ve Slovinsku má například přednost nikoliv ten řidič, který jede po kruhovém objezdu, nýbrž ten, který na něj teprve vjíždí. V Rakousku je pak povinností mít ve voze tolik reflexních vest, na kolik míst je vůz otipován v TP. Pokud tedy jedete sami ve velkoprostorovém voze a při namátkové kontrole neukážete policistům osm vest, máte smůlu a můžete dostat pokutu. Za zmínku pak jistě stojí i pokuta za ukázání zdviženého prostředníčku. Ta se může v Německu vyšplhat až na astronomických šest tisíc Eur. Až tedy budete projíždět kolem stacionárního radaru, dejte si velký pozor na posunky.


Pokutě ze zahraničí už jen tak neutečete. Státy EU si mezi sebou budou vyměňovat informace

    Ohledně institutu osoby blízké se již řadu let vedou bouřlivé diskuze. Někdo jej má za nehorázný nesmysl, někdo za nezpochybnitelné právo vycházející z Listiny základních práv a svobod. Od 19. ledna 2013 však osoba blízká, alespoň částečně, zanikla. Při projednávání přestupku bude totiž majitel vozu povinný udat osobu, která vůz řídila. Pokud si však myslíte, že se jedná o konec absurdit při dokazování spáchání přestupku, nemůžete být dál od pravdy.
    Pokud jste před 7. listopadem tohoto roku za volantem spáchali skutek, který není v souladu s legislativou té či oné země, můžete být klidní. Je nepravděpodobné, že byste za něj byli přeshraničně trestáni. Ovšem pozor. Např. německé úřady se snaží pokuty vymáhat již několik let. Někdy se jim to přitom podaří (např. je-li přestupek spáchán s vozem registrovaným na německou firmu, jejímiž zaměstnanci mohou být i Češi).
    Vyfasujete-li jednoho krásného dne do schránky lístek s pokutou, rozhodně jej nevyhazujte. Pokuty jsou již nyní plně vymahatelné v rámci celé EU. Nezaplacením tak riskujete dostaveníčko s exekutorem. Rozhodně tedy doporučujeme s úřady komunikovat.


Osobu blízkou vystřídala osoba „vzdálená“

    V poslední době jsou v Německu čeští řidiči takřka „loveni“ a hodně kontrolováni. Proto si zvláště v Německu dávejte pozor na drobné přestupky a hlavně na správné parkování. Pokud na vašem autě uvidí znak CS, či CZ, tak vám auto bez milosti odtáhnou. Věřte, že několika hodinové hledání nejbližší stanice policie, a poté odvezení si vašeho auta z odtahového parkoviště není zrovna příjemná záležitost.
    Každý určitě již někdy zažil situaci, kdy byl zastaven policisty kvůli rychlé jízdě, nebo kvůli „přehlédnutí“ červené barvy semaforu.V České Republice jsou nejtolerantnější dopravní zákony v celé EU, proto si dejte pozor, protože například v Irsku můžete za nepřiměřenou jízdu dostat i podmínku, která bude platit i v ČR!

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00