Jak na věc


jaderná elektrárna čr

Schéma zařízení jaderné elektrárny s reaktorem typu VVER

    ŠKORPÍK, Jiří. Jaderná energetika, Transformační technologie, 2006-12, [date od last update 2019-02]. Brno: Jiří Škorpík, [on-line] pokračující zdroj, ISSN 1804-8293. Dostupné z http://www.transformacni-technologie.cz/09.html.
    8.529 Úlomek uranové rudyKoncentrace uranu v uranové rudě zavísí na nalezišti. Chudá rudná žíla obsahuje jen asi 2 až 3 g uranu na tunu rudy, bohaté rudné žíly obsahují od 10 do 30 kg uranu na tunu rudy [6]. Přírodní uran je složen z izotopu 238U (tvoří 99,282 % hmotnosti), izotopu 235U (tvoří 0,712 % hmotnosti) a izotopu 234U (tvoří 0,006 % hmotnosti) [7, s. 21]. Obrázek [4, informační materiál: Vyhořelé jaderné palivo ve světě, A4, 23 stran].
    Každé jaderné zařízení může své okolí kontaminovat nežádoucími chemickými reakcemi a ionizujícím záření [9] ve formě rozptýleného chemicky aktivního a radioaktivního materiálu, proto musí být vybaveno několika nezávislými ochranami, které zabrání nebo podstatně omezí možný únik těchto látek mimo jejich pracovní prostor do okolí během řádného provozu i havárie. Tyto ochrany mohou být aktivní (různé absorpční a kondenzační zařízení..) a pasivní (ochranná obálka budovy, kontejner...).


Hlubinné (konečné) úložiště jaderného odpadu

    Vazebná jaderná energie se uvolňuje i při slučování lehkých jader [1]. Podobně jako při štěpení by bylo možné vzniklé teplo využívat pro energetické účely. Použitelný termonukleární reaktor se však doposud nepodařilo vyrobit a zprovoznit. Jedno z nejslibnějších zařízení pro fúzi lehkých jader je koncepce termonukleárního reaktoru typu TOKAMAK (zkratka ruských slov: TOroidalnaja KAmarea i MAgnitnyje Katuški – toroidální komora a magnetické cívky).
    V České republice jsou v současnosti dvě jaderné elektrárny(5) jaderné elektrárny. Jaderná elektrárna Dukovany byla dána do provozu v roce 1985 (dosažení kritického stavu u prvního bloku) a leží v Jihomoravském kraji poblíž obce Dukovany v okrese Třebíč. V areálu jsou 4 bloky, respektive jaderné reaktory VVER-440 celkovým elektrickým výkonem po proběhlých rekonstrukcích 1 822 MWe. Jaderná elektrárna Temelín byla dána do provozu v roce 2000 (aktivace paliva). Leží v jihočeském kraji na sever od Českých Budějovic. V areálu jsou 2 bloky, respektive jaderné reaktory VVER-1 000 celkovým elektrickým výkonem 2 000 MWe (před rekonstrukcí turbín). V první polovině roku 2005 vyrobily pouze tyto dvě elektrárny cca 30 % elektřiny v ČR přičemž představují pouze 22 % celkově instalovaného výkonu v ČR.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00