Jak na věc


izolační dvojskla

Izolační materiál stříkaná izolace dokáže ušetřit v zimě až 50 % nákladů za vytápění

    - Nová konstrukce topidel vyžaduje vyšší teplotu spalování a tím snížení emisí. Dnešní výrobci se nespokojí s pouhým “spálením” dřeva, ale využívají horkých plynů s několikanásobným stupněm spalování 2 – 3x, což vede k vyšším teplotám spalování, nižším emisím a samozřejmě k úsporám na palivu. Tyto konstrukce pak preferují právě vermikulitové desky, které umožňují vyšší teploty spalování bez obavy z poškození topeniště či topidla
    Tím, že se po aplikaci dokonale chemicky naváže na jakýkoliv stavební podklad bez nutnosti použití lepidel, nedochází ke vzniku tepelných mostů a zabraňuje tak nežádoucímu proudění vzduchu či pronikání vlhkosti. Při realizaci stříkané izolace nevznikají žádné netěsnosti, které jsou pravidlem při použití běžných izolačních materiálů.
    V průmyslu se pro izolaci tepelných zařízení používají zejména lehčené tepelně izolační žáro-technické materiály, které se dají snadno opracovávat, mají vysoké izolační schopnosti, jsou rezistentní tepelným šokům s vysokou mírou trvanlivosti. K těmto materiálům právě patří desky vyrobené z vermikulitu.


Kde všude můžete jedinečný izolační materiál stříkaná izolace využít?

    Izolační materiály a to bez výjimky, ať se jedná o hydroizolační, zvukově či tepelně izolační materiály, jsou vždy důležitou součástí všech staveb. Jsou často diskutovaným tématem a pozornost jim není věnována náhodou. Izolační materiály zajišťují izolaci a chrání stavby vůči různým degradujícím vlivům a tím i udržují stavbu v dobrém stavu. Správný výběr a použití kvalitních izolačních materiálů tedy výrazným způsobem ovlivňuje vlastnosti a kvalitu staveb.
    Izolační konstrukční desky Grenaisol jsou určeny pro veškeré izolace tepelných zdrojů. Jsou určeny především pro obestavbu krbových vložek, ochranu konstrukcí před sáláním tepla (stěny, průchodky stropů, stěn, apod.)
    Po nanesení na požadovanou plochu tento izolační materiál během několika sekund mnohonásobně zvětší svůj objem, dokonale přilne na libovolný povrch, na němž okamžitě usychá, což umožňuje nanášení na i na šikmé a svislé plochy bez použití lepidel a stavebních konstrukcí.
    - Desky z vermikulitu jsou lehké, objemová hmotnost 400 – 800 kg/m3, a to vede k úsporám na dopravách konečných výrobků od výrobce k zákazníkovi, v porovnání se žárobetonem či šamotem.


Velkou výhodu, kterou má izolační materiál stříkaná izolace, je velmi rychlá aplikace

    Moderní izolační materiál současnosti by měl vykazovat minimální tepelnou vodivost, vysokou rozměrovou stabilitu a tepelnou kapacitu, minimální modul pružnosti, odolnost proti vodě, nehořlavost, chemickou stálost, zdravotní nezávadnost, odolnost vůči škůdcům a v neposlední řadě také cenovou přijatelnost. Všechny tyto vlastnosti je zdánlivě nemožné skloubit v jednom materiálu, protože jdou mnohdy jedna na úkor druhé. stříkaná izolace od společnosti Ekopěna s.r.o. dokáže všechny výše jmenované podmínky splnit!
    - Desky z vermikulitu se dají opracovávat běžnými dřevo-nástroji a tak je možná výměna či přizpůsobení topenišť bez nutnosti výroby speciální forem pro výrobky.
    Izolačních materiálů je široká paleta, přičemž každý z nich v ní zastupuje jiný způsob použití. Tepelně izolační materiály určují míru ochrany stavby před únikem tepla z interiéru, hydroizolační materiály účinně izolují stavbu před pronikáním vlhkosti či radonu dovnitř stavby a zvukově izolační materiály zase snižují přenos zvuku.
    Realizací izolace z stříkané izolace je možné dosáhnout úspory až 50% energie v porovnání s ostatními typy izolačních materiálů. Navíc stříkaná izolace nemění časem svoji strukturu, nesmršťuje se ani neroztahuje, není potřeba po celou dobu životnosti staveb vyměňovat ani doplňovat. stříkaná izolace dokáže ochránit stavbu po celou dobu její životnosti!


Stříkaná izolace patřící mezi tepelně izolační materiály má mnoho pozitiv:

    Sálavé konstrukční desky Grenatherm jsou zdravotně nezávadné desky vyrobené z vermikulitu (expandované horniny). Sálavého efektu desky dochází díky vysoké objemové hmotnosti 750 kg/m3 a speciálnímu složení pojiva, které zrychluje prostup tepla materiálem. Tato vysoká objemová hmotnost spolu nese i vysoké pevnosti. Deska je velmi kompaktní. Velké a přesné formáty desek urychlují stavbu krbu. Délka desky dovoluje použití jako překlad nad krbovou vložku bez spojování dvou kusů dohromady.
    Izolační materiál stříkaná izolace je vhodná pro provádění komplexních izolací rodinných domů (včetně dřevodomů, nízkoenergetických a pasivních domů), panelových domů, činžovních domů, komerčních budov, škol, sportovních a výrobních hal, skladovacích prostor atd.  Ve všech směrech předčí všechny běžné izolační materiály.
    Grenalight je izolační nekonstrukční deska určená pro co nejkvalitnější izolaci krbů, kamen, sporáků a jiných topidel. Není určena pro stavbu druhých plášťů krbů. Deska Grenalight byla vyvinuta na základě požadavku zákazníků - kamnářů, kteří hledali alternativu k zavedeným produktům na trhu. Deska Grenalight je velmi lehká (obj. hm. 350 kg/m3), a současně pevná. Vyrábí se 100% z přírodních materiálů.
    Žáruvzdorné desky Grenamat AS, určené pro vnitřní vyzdívky krbů, kamen, krbových vložek a dalších topidel s úspěchem nahrazují šamotové vyzdívky z několika důvodů:


stříkaná izolace je v současnosti nejdokonalejší izolační materiál

    Stříkaná izolace patří mezi ty tepelně izolační materiály, které jsou vhodné pro zateplení šikmých i plochých střech, podkroví či půd, stropů, fasád, izolaci podlah, teras a balkonů, vnitřních stěn interiérů, základů, potrubí atd. Díky tomu, že její aplikace se provádí stříkáním, je možné pomocí je možné jí využít i pro izolace složitě konstrukčně řešených a špatně dostupných míst a mezer, jako jsou různé dutiny, oblouky, podkroví, klenuté stropy atd.
    Aplikace stříkané izolace se provádí stříkáním, takže běžný rodinný dům či cca 200m2 plochy je možné zaizolovat během jednoho dne. Realizace je bezprašná a bezhlučná, a lze provádět i v zařízených domácnostech.
    Desky doporučujeme kombinovat s deskami Grenaisol a Grenatherm. Desky Grenalight se mohou používat pouze v případě nenosných a nekonstrukčních částí obestaveb.
    Izolační materiál stříkaná izolace společnosti Ekopěna s.r.o. patří k certifikovaným produktům mimořádné kvality, které splňují veškeré stavební i hygienické atesty České republiky i Evropské unie. Vyhovuje vysokým požadavkům na úsporu energie, na odolnost proti vlhkosti, na akustickou ochranu i trvanlivost vlastností.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00