Jak na věc


informovaný souhlas

Prohlášení klienta - informovaný souhlas

    Prohlašuji, že respektuji výše uvedené pokyny a že netrpím žádným z níže uvedených stavů a onemocnění, která jsou kontraindikací  skotského střiku, vířivé koupele, střídavé nožní sprchy, celkové aromatické nebo klasické masáže, masáže  lávovými kameny, medové masáže,  reflexní masáže plosky nohy, podvodní masáže, baňkové masáže, masáže Rolletic, parafínového zábalu, rašelinového zábalu malého (tj. na 2 místa), přístrojové lymfodrenáže dolních končetin, skořicového anticelulitního zábalu:
    Příklad:Účast ve studii je dobrovolná. Se svou účastí v klinickém hodnocení musí pacient či zdravý dobrovolník souhlasit. Souhlas vyjádří podepsáním Informovaného souhlasu. Informovaný souhlas musí být zkoušejícím získán před prvním vyšetřením či jakýmkoli jiným úkonem provedeným pro účely klinického hodnocení. Výjimkou je zařazení pacientů v akutních stavech, kdy pacient není schopen Informovaný souhlas udělit, v takových případech je třeba získat Informovaný souhlas pacienta dodatečně, až to jeho zdravotní stav dovolí. Za nezletilé osoby a osoby zbavené právní způsobilosti dávají souhlas s jejich účastí ve studii a podepisují Informovaný souhlas rodiče nebo zákonní zástupci.


Otorhinolaryngologie (ORL) - informované souhlasy

    • Prodejné na informovaný souhlas – tyto procedury a programy je možné absolvovat pouze po předchozím osobním podpisu informovaného souhlasu (znění uvedeno níže), kterým pacient prohlašuje, že netrpí žádným z uvedených onemocnění. V případě pochybností a nejasností je nutné vyžádat lékařské doporučení k absolvování procedury.
    • Prodejné na lékařské doporučení – tyto procedury a programy je možné nakoupit a čerpat pouze na základě doporučení lékaře. Pokud klient nemá doporučení od svého ošetřujícího lékaře, může využít vyšetření naším lázeňským lékařem.
    lékař musí postupovat v souladu s dostupnými poznatky lékařské vědy (lege artis), pacient musí vyslovit s touto léčbou souhlas, samozřejmě vyjma těch případů, kdy zákon výslovně stanoví, že souhlasu pacienta není třeba.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
8873
cache: 0024:00:00