Jak na věc


hrubá skála

Zde můžete shlédnout průběh hrubé stavby dřevostavby 

    Hrubá stavba dřevostavby a její minimální rozsah je dán mimo jiné technologií, kterou firma pro realizaci dřevostavby používá. Tento rozsah lze v návaznosti na požadavcích zákazníka rozšířit i o další činnosti a dodávky – vždy dle domluvy.
    pokud je součástí stavby vnitřní schodiště provedené s těžkých stavebních materiálů, je provedeno v této fázi, dřevěné schodiště se provádí naopak až při dokončení stavby v rámci interiérů a konečných povrchových úprava do hrubé stavby nepatří
    tato konstrukce je pak vždy ukončena definitivním střešním pláštěm a veškerými klempířskými prvky, mimo vlastních dešťových svodů, ty jsou v této fázi nahrazeny pouze svody provizorními, aby byla voda odvedena od objektu
    Tímto máte hotovou hrubou stavbu. Je dobré znát při jejím provádění budoucí místa a trasy pro osazení rozvodných skříní a rozvodů energií v podobě elektřiny, vody, kanalizace, vzduchotechniky a topení. Pokud si připravíte prostupy a niky, ušetříte čas a materiál dodatečným bouráním a zazdíváním. Pokud je součástí stavby pevný zděný komín, patří také do hrubé stavby současně s realizací svislých nosných konstrukcí.


Oslovila Vás možnost hrubé stavby dřevostavby?Jste šikovní a chcete si dokončit svůj vysněný dům svépomocí? Pak jsou tyto řádky určeny právě pro Vás. 

    O každé ze tří zmíněných variant již byla popsána spousta stran a lze k tomu přidat i spoustu pozitivních či negativních názorů a zkušeností. Já bych si dovolil zůstat u varianty s pořadovým číslem 3, protože si myslím, že v sobě dokáže docela šikovně skloubit to lepší s bodů 1 a 2. Hrubá stavba tvoří základ celého domu, proto je třeba dbát především na kvalitu použitého materiálu a samozřejmě také na preciznost provedení hrubé stavby. Následné dokončení lze již provádět svépomocí, či s jednotlivými řemeslníky, případně po ověření dobré spolupráce s dodavatelem hrubé stavby se dohodnout na dokončení stavby celé, či některých jejich částí.
    Vedle požadavků na dodávku domu na klíč, existují zákazníci, kteří mají zájem o stavbu nedokončenou, a od firmy požadují tzv. „hrubou“ stavbu – dřevostavby. Pokud se investor pro hrubou stavbu rozhodne, je třeba firmou stanovit ideální rozsah stavby, který eliminuje možnost závad konstrukčního systému. Především u dřevostaveb je velmi důležité zachování daných stavebních principů, při jejichž nedodržení může docházet k vážným závadám dřevostavby.
    pokud je objekt vícepodlažní, provedeme na věnci strop – monolitický železobeton, skládané železobetonové panely, keramické stropy s dobetonávkou, či jinou alternativu dle uvážení a následně provedeme opět veškeré svislé nosné konstrukce, které opět ukončíme věncem
    Ideální a bezpečná hrubá stavba dřevostavby, je taková, kde hlavní generální dodavatel předává stavbu v maximální míře své zkušenosti, odbornosti i  know-how a nese plně záruky za funkčnost a životnost stavby.


Osnova prací, které patří pod termín hrubá stavba je uvedena v časové ose:

    Firma Wood system s.r.o. realizuje kvalitní hrubé stavby s plnými zárukami a poradenstvím, čímž nabízí zákazníkům, kteří preferují hrubou stavbu dřevostavby neomezené možnosti pro dokončení domu dle svých přání a snů.
    na poslední věnec se následně montuje zastřešení, ať se již jedná o klasický krov, či jeho plochou alternativu, či jiné provedení, například s železobetonu či oceli
    Naše stavební společnost se mimo jinou svoji činnost věnuje i realizaci novostaveb. V tomto případě však budeme mluvit o tzv. hrubých stavbách. Co to je hrubá stavba a jaký je její rozsah? Hrubou stavbou se rozumí provedení realizace v rozsahu základů nosných konstrukcí vodorovných i svislých a zastřešení. Pokud se rozhodujete pro stavbu nového rodinného domu, máte v zásadě na výběr tři možné varianty:
    Ostatní konstrukce a materiály nad rámec popsané obálky již nejsou k zachování základních parametrů nutné a mohou být řešeny subdodavatelsky či svépomocně. Při tomto řešení je riziko konstrukčního pochybení minimalizováno a investor má možnost postupovat dále dle svých vizí, možností i potřeb.


Vždy je však důležité dobře odhadnout svoji vlastní fundovanost pro stavbu a v případě, že si nejste jisti, určitě si ke stavbě přizvěte odborníka z profese, který dohlídne na dobré provedení prací a případně pomůže i s koordinací řemeslníků a jednotlivých profesí.

    V dnešním moderním stavitelství je většina marketingových a informačních kanálů zaměřena na propagaci realizace domů tzv. na klíč. Dřevostavby na klíč jsou jedním z možných způsobů rozsahu dodávky, který poskytuje mnoho nesporných výhod jako je např. rychlost, efektivnost, ale i minimální starostlivost a čas investora při samotné stavbě.
    provedení vodorovné hydroizolace pod nosnými konstrukcemi (zdivo, pilíře) s dostatečným přesahem pro budoucí dopojení celkové hydroizolace objektu, v případě suterénu je nutné provést i svislé hydroizolace, včetně její ochrany, alternativně přidat i drenáže u paty základu za účelem odvedení spodní či tlakové vody
    Závěrem bych Vám rád sdělil, že výše uvedený text píši na základě vlastních dlouholetých zkušeností s realizacemi hrubých staveb domů či s jejich kompletní realizaci. Se všemi výše uvedenými věcmi jsem společně se svojí firmou připraven Vám pomoci a poskytnout ten nejlepší servis pro Vaši spokojenost. Budu rád, když se s Vašimi dotazy a problémy obrátíte na naši společnost.


Rodinný ski areál - zimní pohádka u Olomouce

    Aby mohla odborná firma do hrubé stavby přenést plně svoji odbornost, zkušenosti a nést plně záruky za deklarované parametry, musí dodat konstrukční minimum – tepelně izolační obálku budovy. To je zejména nosná konstrukce včetně fasádního systému, výplně otvorů, střešní plášť, komín, tepelné izolace a parotěsné či parobrzdné uzávěry. Takováto skladba je již nosičem veškerých tepelně-technických parametrů, které jsou měřitelné a kontrolovatelné a to blower door testem či termovizním šetřením.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00