Jak na věc


hospic svaté alžběty-pracovníci

„Hospice jsou jen pro staré lidi“

    Není. Nemoc někoho z vašich blízkých se může objevit náhle bez předchozích příznaků a je dobré být informován a připraven pomoci co nejrychleji umožnit péči a úlevnou léčbu odpovídající omezenému času, který pro společné sdílení zbývá. Již v průběhu dlouhodobého léčení v nemocnici, které nemá očekávané výsledky a nemoc pokračuje, by nemocný a rodina měli mít kvalitní informace o hospicové péči. Pracovníci našeho hospice vám ochotně všechny otázky týkající se pobytu zodpoví a můžete si přijet hospic nezávazně prohlédnout. 


„Na rozhodování a zjišťování možností pobytu v hospici je dost času“

    Milosrdná lež je v důsledku velmi nemilosrdná. Bere totiž nemocnému a jeho rodině čas na kvalifikované a láskyplné doprovázení procesem vyrovnávání se s těžkou situací. Pacient, u něhož se příbuzní dohodnou na zatajení a omezení komunikace o vážném stavu, se ocitá v izolaci, cítí se všemi zrazen, podváděn, opuštěn a mnohdy i urážen. Například, když jeho situaci v rámci takzvané milosrdné lži bagatelizují a drahocenný čas posledních návštěv vyplňují planými vtípky, na které nemocný v této situaci opravdu není zvědavý. Vážná nemoc není jen zlem. Je-li správně uchopena a zúročena, je obrovskou příležitostí k osobnímu a osobnostnímu zrání všech zúčastněných. Neobávejte se hovořit se svým blízkým otevřeně a důstojně o situaci, v níž se nachází. Naslouchejte jeho přáním a berte je vážně. Využijte vzácný (a omezený) čas pro poděkování, odpuštění, rozloučení, zabezpečení rodiny… Dejte nemocnému najevo, že vám, tak jako celý život, i nyní může důvěřovat. MUDr. Marie Svatošová ze své praxe uvádí
    Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Ústecký kraj vnímají společenskou odpovědnost jako jeden z možných nástrojů ke zlepšení kvality života všech občanů v regionu, a proto vyhlášení Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost je jen jednou z mnoha aktivit, které v této oblasti v regionu realizují. Snaží se tak ocenit subjekty, které usilují o rozvoj kraje a přispívají k nim.
    Lůžková hospicová péče je jednou ze základních forem hospicové péče a uplatňuje se tam, kde možnosti kurativní (neboli vítězné) medicíny jsou již vyčerpány a současně si již nedokáže s progredací nemoci poradit ani domácí hospicová péče.


„Hospic je moc drahý, normální člověk na zaplacení péče nemá peníze“

    Cílem našeho Hospice je poskytovat i lůžkovou hospicovou péči. V tomto směru naše společnost učinila v roce 2014 významný krok, když získala darem od České provincie Kongregace Dcer Božské Lásky rozsáhlý areál bývalého kláštera ve Veltrusech. Záměrem je v areálu vybudovat lůžkové hospicové zařízení, které nebude určeno pouze pro pacienty v terminálním stavu (převážně onkologicky nemocné), ale i pro další skupiny nevyléčitelně nemocných, konkrétně pro pacienty s roztroušenou sklerózou, pacienty s Alzheimerovou demencí a pacienty trvale a dlohodobě upoutané pouze na lůžko. Pro každou z uvedených skupin pacientů bude k dispozici po 30 lůžkách. Jedná se o dlouhodobý a unikátní projekt.
    Naši lékaři poskytují profesionální paliativní léčbu, což znamená zejména léčbu bolesti, dušnosti a dalších nepříjemných příznaků onemocnění. Paliativní medicína zahrnuje moderní postupy léčby se snahou o dosažení nejlepší možné kvality života pacientů.
    Rádi Vám dáme informace o ceníku služeb. Pacient platí zlomek ceny celkové péče, náš hospic vynakládá velké úsilí při získávání zdrojů státních i soukromých proto, aby péče v hospici byla dostupná pro každého, kdo ji potřebuje. Hospic nabízí péči naprosto odlišnou od nemocniční, zaměřenou na podporu pacienta a jeho rodiny v důležité etapě jejich společného života.  


„Hospice jsou křesťanská zařízení, kam ´nevěřící´ nevezmou“

    Nebojte se najít odvahu k přirozenému běhu života a pečujte o své blízké doma s podporou hospicových pracovníků a doprovázejte je při pobytu v hospici. Od bolesti a nepříjemných příznaků nemoci nemocným uleví moderní medicína, ale blízkost, soucítění a lásku jim přinesete hlavně vy, s nimiž je poutají dlouhodobá či celoživotní pouta. „Kde jinde, než u lůžka umírajícího můžeme lépe projevit vztah plný naslouchání, respektu, zájmu? Vztah, který i nás obohatí a který snad jednou – v blízkosti naší vlastní smrti – nám bude velkou oporou a pomocí.“ (citace z knížky MUDr. Marie Svatošové Hospic a umění doprovázet, Praha, 2008) I když nepatříte mezi nejbližší rodinu, můžete třeba právě pečujícím příbuzným nabídnout pomoc a podporu.  
    Děkujeme Městu Most za dar 100.000 Kč na pořízení myčky podložních mís, Severočeské teplárenské, a. s. za dar 100.000,- Kč na pořízení myčky podložních mís a Fóru dárců - projekt ČSOB pomáhá regionům za dar 30.500,- Kč na pořízení myčky podložních mís.
    Nelze říci, že by v hospici panovala trudná atmosféra. Naopak zde probíhá čilý společenský život. Konají se zde besedy, přednášky, koncerty, divadelní představení,…, atd. Ti, kteří v hospicích tzv. „doprovázeli“ své blízké, vypovídají o tom, že čas prožitý v hospici byl pro pacienta jedním z nejšťastnějších!
    Zřízení lůžkového hospice představuje velké investiční náklady. Průměrně veliký hospic v ČR představuje kapacitu cca 25 lůžek. Investice do vybudování hospice s takovouto kapacitou se v závislosti na tom, zda se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu nebo výstavbu zcela novou, pohybují cca mezi 80 až 120 mil. Kč.


„Milosrdná lež o vážném stavu pacienta je pro něj to nejlepší“

    Hospice slouží všem, kteří z důvodu své nevyléčitelné nemoci hospicovou péči potřebují. Nejčastěji se jedná o nemocné s onkologickou diagnózou, která se vyskytuje u lidí v každém věku. I když většina pacientů v hospicích je starší 60ti let, výjimkou nejsou třicetiletí, hospice pečují i o děti. Hospic není v žádném případě domov pro seniory nebo LDN.  
    Ač řada hospiců vznikla na základě křesťanských myšlenek a ideálů, není příjem do žádného zařízení omezen a vztah k víře je samozřejmou soukromou záležitostí pacienta. Mezi komplexní nabídku hospicové péče patří i péče spirituální, která je nabízena s respektem na přání nemocného a jeho blízkých. Přeje-li si to nemocný, může přijmout návštěvu duchovního nebo se zúčastnit bohoslužeb.


„Péče o umírající je jen pro odborníky, zdravotníky…“

    V hospicích se užívá každého dne, každé minuty. Zdravotníci dbají, aby nemocný neměl zbytečné bolesti a obtíže, pracovníci a dobrovolníci nabízejí svůj čas při organizování akcí pro pacienty, rodiny i veřejnost. Právě společné sdílení a užívání si „běžného života“ v hospici patří mezi specifika péče. Vyjížďky nemocných na terasu na vozíku či na posteli v doprovodu dobrovolníků či rodiny jsou u nás samozřejmostí, aktivně zveme všechny na nejrůznější společné akce – koncerty, bohoslužby, benefiční akce, dny otevřených dveří. Když nám zanecháte Váš kontakt, rádi Vám budeme pozvánky na akce posílat; můžete se stát i aktivním členem Klubu přátel hospice (více v sekci „Dárci“).
    Lůžkový hospic je místem, kde pacienti prožívají svojí poslední etapu života s cílem dosažení co největší jeho kvality. O pacienta se stará interdisciplinární tým složený nejenom ze zdravotnického personálu (lékařů, sester a ošetřovatelek), ale i sociolog, psycholog, případně i duchovní. Je obvyklé, že je s pacientem v hospici trvale přítomen někdo z jeho nejbližších. Pacient je v každém případě středobodem veškerého dění v hospici a je mu splněno prakticky každé jeho přání.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00