Jak na věc


hospic anežky české červený kostelec

Doprodej výrobků z výstavy Šikovné ruce pro Hospic

    Naši lékaři poskytují profesionální paliativní léčbu, což znamená zejména léčbu bolesti, dušnosti a dalších nepříjemných příznaků onemocnění. Paliativní medicína zahrnuje moderní postupy léčby se snahou o dosažení nejlepší možné kvality života pacientů.


První senzory opuštění lůžka v Hospici Anežky České

    Milosrdná lež je v důsledku velmi nemilosrdná. Bere totiž nemocnému a jeho rodině čas na kvalifikované a láskyplné doprovázení procesem vyrovnávání se s těžkou situací. Pacient, u něhož se příbuzní dohodnou na zatajení a omezení komunikace o vážném stavu, se ocitá v izolaci, cítí se všemi zrazen, podváděn, opuštěn a mnohdy i urážen. Například, když jeho situaci v rámci takzvané milosrdné lži bagatelizují a drahocenný čas posledních návštěv vyplňují planými vtípky, na které nemocný v této situaci opravdu není zvědavý. Vážná nemoc není jen zlem. Je-li správně uchopena a zúročena, je obrovskou příležitostí k osobnímu a osobnostnímu zrání všech zúčastněných. Neobávejte se hovořit se svým blízkým otevřeně a důstojně o situaci, v níž se nachází. Naslouchejte jeho přáním a berte je vážně. Využijte vzácný (a omezený) čas pro poděkování, odpuštění, rozloučení, zabezpečení rodiny… Dejte nemocnému najevo, že vám, tak jako celý život, i nyní může důvěřovat. MUDr. Marie Svatošová ze své praxe uvádí
        Ústecký kraj podpořil Hospic v Mostě částkou 3. 156. 929,- Kč na podporu sociálních služeb v roce 2018, částkou 510.000,- Kč na podporu vybraných zdravotních služeb v roce 2018 a 200.000,- Kč na podporu provozu půjčovny kompenzačních pomůcek v roce 2018.
    Hospice slouží všem, kteří z důvodu své nevyléčitelné nemoci hospicovou péči potřebují. Nejčastěji se jedná o nemocné s onkologickou diagnózou, která se vyskytuje u lidí v každém věku. I když většina pacientů v hospicích je starší 60ti let, výjimkou nejsou třicetiletí, hospice pečují i o děti. Hospic není v žádném případě domov pro seniory nebo LDN.  
    "...spěchejme milovat lidi, protože rychle odcházejí! ...až budeme na konci, nebudeme trpět tím, co jsme špatného udělali, pokud jsme toho litovali, ale tím, že jsme mohli milovat, ale nemilovali jsme, že jsme mohli pomoci, ale nepomohli, že jsme mohli zavolat, ale nezavolali, že jsme se mohli usmát, ale neusmáli, že jsme mohli podržet ruku, ale nepodrželi..."


„Hospic je moc drahý, normální člověk na zaplacení péče nemá peníze“

    V případě zájmu se obraťte na manžerku zdravotní péče, Bc. Janu Hanzlíkovou, e-mail manazer.pece(zavináč)hospic-most.cz nebo tel. 476 000 168, 775 025 508.
    Pomáháme v našem regionu těžce nemocným pacientům v preterminálním a terminálním stádiu zůstat ve svém domácím prostředí. Poskytneme vašim blízkým odbornou lékařskou péči u nás v ambulanci nebo v domácím prostředí. Pomůžeme jim zvládat bolest i další obtíže jejich nemoci. Naučíme Vás, jak o své nemocné pečovat. Kontaktujte nás!
    Není. Nemoc někoho z vašich blízkých se může objevit náhle bez předchozích příznaků a je dobré být informován a připraven pomoci co nejrychleji umožnit péči a úlevnou léčbu odpovídající omezenému času, který pro společné sdílení zbývá. Již v průběhu dlouhodobého léčení v nemocnici, které nemá očekávané výsledky a nemoc pokračuje, by nemocný a rodina měli mít kvalitní informace o hospicové péči. Pracovníci našeho hospice vám ochotně všechny otázky týkající se pobytu zodpoví a můžete si přijet hospic nezávazně prohlédnout. 


„Milosrdná lež o vážném stavu pacienta je pro něj to nejlepší“

    Jsme lidé s určitým zdravotním hendikepem, přesto jsme užiteční! Každý z nás dělá, co umí. Vyrábíme dárkové předměty, vaříme nejen pro obyvatele Domova sv. Josefa, provozujeme prodejnu potravin, řešíme některé úlohy v oblasti IT, pěstujeme a prodáváme květiny, sadbu a zeleninu. Rádi Vás přivítáme v Žirči u Dvora Králové nad Labem!
    První hospic v ČR jsme vybudovali u nás v Červeném Kostelci! Náš svědomitý personál pomáhá nejen těžce nemocným, ale také jejich příbuzným i široké veřejnosti. Naše půjčovna pomůcek pomáhá těžce nemocným v jejich domácím prostředí. Neobešli bychom se také bez obětavých dobrovolníků, sponzorů a dárců. Všem děkujeme! Podpořte nás i Vy!
      Děkujeme městu Most za finanční podporu odlehčovacích služeb v hospici ve výši 300.000,- Kř, za dofinancování zdravotních služeb v roce 2018 ve výši 800.000,- Kč a za dar ve výši 600.000,- Kč.


„Na rozhodování a zjišťování možností pobytu v hospici je dost času“

    Cílem našeho Hospice je poskytovat i lůžkovou hospicovou péči. V tomto směru naše společnost učinila v roce 2014 významný krok, když získala darem od České provincie Kongregace Dcer Božské Lásky rozsáhlý areál bývalého kláštera ve Veltrusech. Záměrem je v areálu vybudovat lůžkové hospicové zařízení, které nebude určeno pouze pro pacienty v terminálním stavu (převážně onkologicky nemocné), ale i pro další skupiny nevyléčitelně nemocných, konkrétně pro pacienty s roztroušenou sklerózou, pacienty s Alzheimerovou demencí a pacienty trvale a dlohodobě upoutané pouze na lůžko. Pro každou z uvedených skupin pacientů bude k dispozici po 30 lůžkách. Jedná se o dlouhodobý a unikátní projekt.
    Nebojte se najít odvahu k přirozenému běhu života a pečujte o své blízké doma s podporou hospicových pracovníků a doprovázejte je při pobytu v hospici. Od bolesti a nepříjemných příznaků nemoci nemocným uleví moderní medicína, ale blízkost, soucítění a lásku jim přinesete hlavně vy, s nimiž je poutají dlouhodobá či celoživotní pouta. „Kde jinde, než u lůžka umírajícího můžeme lépe projevit vztah plný naslouchání, respektu, zájmu? Vztah, který i nás obohatí a který snad jednou – v blízkosti naší vlastní smrti – nám bude velkou oporou a pomocí.“ (citace z knížky MUDr. Marie Svatošové Hospic a umění doprovázet, Praha, 2008) I když nepatříte mezi nejbližší rodinu, můžete třeba právě pečujícím příbuzným nabídnout pomoc a podporu.  


„Péče o umírající je jen pro odborníky, zdravotníky…“

    Ve spolupráci s ambulancí léčby bolesti poskytujeme v okolí Červeného Kostelce hospicovou péči v domácím prostředí. Zapůjčíme Vám pomůcky usnadňující péči o nemocného ve Vašem domově a budeme Vám k dispozici, kdykoliv nás budete potřebovat! Zajistíme Vám zdravotní, sociální, psychologickou i spirituální pomoc, pokud si to budete přát.
    Rádi Vám dáme informace o ceníku služeb. Pacient platí zlomek ceny celkové péče, náš hospic vynakládá velké úsilí při získávání zdrojů státních i soukromých proto, aby péče v hospici byla dostupná pro každého, kdo ji potřebuje. Hospic nabízí péči naprosto odlišnou od nemocniční, zaměřenou na podporu pacienta a jeho rodiny v důležité etapě jejich společného života.  
    Jsme jediným lůžkovým zařízením v ČR pro nemocné roztroušenou sklerózou. Náš Domov nabízí tři typy pobytu. Pozorný personál naplňuje všechny potřeby klientů pro jejich plnohodnotný život. Nabízíme také zapůjčení pomůcek. Najdete nás v Žirči. Děkujeme všem dárcům, kteří podporují náš Domov! Bez jejich pomoci bychom tu nebyli. Pomozte i Vy!
    Poskytujeme ošetřovatelskou péči potřebným v jejich domácím prostředí na základě doporučení obvodního lékaře. Naše péče je bezplatná! Víte-li o někom v Červeném Kostelci a jeho okolí, kdo potřebuje naši péči, neváhejte nás kontaktovat! Nabízíme také zapůjčení zdravotních pomůcek.


Podpořte prosím Hospic dárcovskou DMS

    Lůžková hospicová péče je jednou ze základních forem hospicové péče a uplatňuje se tam, kde možnosti kurativní (neboli vítězné) medicíny jsou již vyčerpány a současně si již nedokáže s progredací nemoci poradit ani domácí hospicová péče.
    Ač řada hospiců vznikla na základě křesťanských myšlenek a ideálů, není příjem do žádného zařízení omezen a vztah k víře je samozřejmou soukromou záležitostí pacienta. Mezi komplexní nabídku hospicové péče patří i péče spirituální, která je nabízena s respektem na přání nemocného a jeho blízkých. Přeje-li si to nemocný, může přijmout návštěvu duchovního nebo se zúčastnit bohoslužeb.
    Zřízení lůžkového hospice představuje velké investiční náklady. Průměrně veliký hospic v ČR představuje kapacitu cca 25 lůžek. Investice do vybudování hospice s takovouto kapacitou se v závislosti na tom, zda se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu nebo výstavbu zcela novou, pohybují cca mezi 80 až 120 mil. Kč.


„Hospice jsou křesťanská zařízení, kam ´nevěřící´ nevezmou“

    Lůžkový hospic je místem, kde pacienti prožívají svojí poslední etapu života s cílem dosažení co největší jeho kvality. O pacienta se stará interdisciplinární tým složený nejenom ze zdravotnického personálu (lékařů, sester a ošetřovatelek), ale i sociolog, psycholog, případně i duchovní. Je obvyklé, že je s pacientem v hospici trvale přítomen někdo z jeho nejbližších. Pacient je v každém případě středobodem veškerého dění v hospici a je mu splněno prakticky každé jeho přání.
    Jsme nestátní neziskovou organizací. Pomáháme zvláště nemocným, ale také dětem, dospělým i seniorům. Provozujeme nejstarší hospic v ČR, dále jediné lůžkové zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou a mnoho dalších aktivit. Pomáhá nám řada sponzorů a dárců. Děkujeme! Podpořte nás i Vy!
    Nelze říci, že by v hospici panovala trudná atmosféra. Naopak zde probíhá čilý společenský život. Konají se zde besedy, přednášky, koncerty, divadelní představení,…, atd. Ti, kteří v hospicích tzv. „doprovázeli“ své blízké, vypovídají o tom, že čas prožitý v hospici byl pro pacienta jedním z nejšťastnějších!
    Hledáte způsob, jak smysluplně strávit volný čas? Naše mateřské centrum je Vám a Vašim dětem otevřené! Přijďte do našich jazykových kroužků! Hledáte ubytování pro sebe nebo své blízké v malebném Podkrkonoší nebo v létě na pobřeží Jaderského moře? Přihlašte se do našich vzdělávacích kurzů a seminářů!


Oblastní charitaČervený Kostelec

    Hledáte přátelské místo pro neformální setkávání rodičů a také prarodičů s malými dětmi? Nabízíme vám pravidelný dopolední program v herně pro maminky s dětmi od kojeneckého do předškolního věku, široké spektrum aktivit, činností a vzdělávacích programů. Pořádáme jednorázové akce, výtvarné kroužky a víkendové pobyty. Těšíme se na Vás!
    V hospicích se užívá každého dne, každé minuty. Zdravotníci dbají, aby nemocný neměl zbytečné bolesti a obtíže, pracovníci a dobrovolníci nabízejí svůj čas při organizování akcí pro pacienty, rodiny i veřejnost. Právě společné sdílení a užívání si „běžného života“ v hospici patří mezi specifika péče. Vyjížďky nemocných na terasu na vozíku či na posteli v doprovodu dobrovolníků či rodiny jsou u nás samozřejmostí, aktivně zveme všechny na nejrůznější společné akce – koncerty, bohoslužby, benefiční akce, dny otevřených dveří. Když nám zanecháte Váš kontakt, rádi Vám budeme pozvánky na akce posílat; můžete se stát i aktivním členem Klubu přátel hospice (více v sekci „Dárci“).
    Pomáháme našim seniorům a zdravotně postiženým v Červeném Kostelci a okolí s nejrůznějšími činnostmi. Pomáháme jim doma i v domech s pečovatelskou službou. Společně s Městskou policií zabezpečujeme provoz tísňové péče. Víte o někom, kdo by ve vašem okolí potřeboval naši pomoc? Napište nám!

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00