Jak na věc


hojení ran pardubice

Vzhled jizvy může ovlivnit lékař i pacient

    Nestojíme o viditelné jizvy, ale zatím marně hledáme způsob, jak si s nimi poradit. I to vyplynulo z nedávného průzkumu Ordinace.cz. Na trhu... Celý článek
    Velkou výhodou singletového kyslíku je dále fakt, že bakterie či jiné mikroorganismy nevykazují rezistenci vůči 1O2 (oproti např. antibiotikům) a jsou touto formou kyslíku účinně a zcela inaktivovány. Aplikace singletového kyslíku při hojení ran a zánětů tak může být opakovaná a dlouhodobá bez ztráty účinku.
    Při kontaktu s kůží nebo spodinou rány ActiMaris® postupně uvolňuje singletový kyslík a tím snižuje zánětlivé reakce, podporuje tvorbu nové tkáně, její cévní zásobení, granulaci a epitelizaci. Tato podpora vzniku nové tkáně je obzvláště důležitá u chronických, špatně se hojících ran (vředy, dekubity, popáleniny, apod.)


Češi v ordinacích: s jizvami a striemi

    Naprostá většina ran a poranění trpí nedostatek kyslíku. Proces hojení tedy v těchto případech probíhá v hypoxii, tj. sníženého přisunu kyslíku. Buněčné mitochondrie v důsledku hypoxie nejsou schopny vyrobit dostatečné množství energie k opravě buněk a k výstavbě nové tkáně. Proces hojení se tak zpomaluje. Nedostatek kyslíku v ráně s sebou tedy přináší i snížený přísun energie.
    Alkalické pH podporuje kontrolované uvolňování aktivního kyslíku pomocí hydroxylových (OH) skupin – jako součást přirozeně vyváženého oxidačně-redukčního systému.
    ActiMaris potřebnou energii ráně dodává! Obsahuje singletový kyslík 1O2. Ten má tu velkou výhodu, že je 2,5x bohatší na energii než běžný tripletový kyslík O2. Je tedy schopen dodat do rány 2,5x větší množství energie!
    ActiMaris je roztok ionizované vody a mořské soli. Ionizovaná voda má hlubší účinek, protože shluky jejích molekul jsou menší než u normální vody. Mohou tak proniknout hlouběji do tkáně.


Hojení chronických ran pomocí moderních obvazů

    Pro zdravotnické specialisty dnes představuje péče o ránu více než pouhé hojení. Prioritou zdravotnických specialistů v oblasti hojení ran je rychle a dlouhodobě zkvalitnit život pacienta především prostřednictvím správné, účinné a finančně efektivní léčby. K dosažení těchto cílů je nutné zvolit co nejvhodnější prostředky a metody léčby jak pro samotnou léčbu rány, tak pro kvalitní péči o ránu. ConvaTec Hojení ran přináší vhodné řešení.
    Díky naší flexibilitě jsme schopni najít řešení ušité na míru a reagovat tak přesně na požadavky pro úspěšnou léčbu rány. Společnost ConvaTec se vždy snažila posouvat vývoj a výzkum výrobků pro léčbu ran kupředu, a být tak o krok napřed před ostatními výrobci. ConvaTec Hojení ran navíc přináší pomoc při pochopení a řešení tak složitého procesu, jakým hojení rány je.
    Již staří Egypťané používali mořskou slanou vodu k léčení ran. Teprve ve dvacátém století vědci zjistili, jak konkrétně sůl lidské kůži a hojení ran pomáhá. Objevili totiž podstatu jejího antibakteriálního a protizánětlivého působení.
     Správce osobních údajů EMPOLAS s.r.o zpracovává v rámci poskytnutí odpovědi na váš dotaz Vaše následující osobní údaje – jméno, příjmení, email, telefon, a to po dobu nezbytně nutnou pro řádné vyřízení dotazu. více o ochraně osobních údajů
    Po operacích, úrazech, po císařském řezu, ale i jako následek pokousání koněm. Tak vznikají viditelné a špatně zhojené jizvy, které... Celý článek


Vzhled jizvy můžete výrazně vylepšit

    Je známo, že enzymy a neurotransmitery, které jsou důležité pro jednotlivé fáze hojení ran, vykazují optimální aktivitu při zásaditém pH. V prostředí vysokého pH nemohou některé bakterie a viry přežívat.
    Vysoká dezinfekční účinnost aktivního kyslíku byla také prokázána významnými státními institucemi, např. americkou FDA (Food and Drug Administration) i nezávislými laboratořemi. Mezi ně patří i světově uznávaná certifikační laboratoř švýcarské společnosti SGS (Société Générale de Surveillance).
    Bylo zjištěno, že u ran i běžných menších poranění je narušena také jejich povrchová elektrická vodivost, což se nepříznivě projevuje na rychlosti a kvalitě hojení. Elektrická vodivost je nutná pro opravu buňky v tkáni. Čím nižší je elektrická vodivost, tím hůře a déle se tkáň hojí a naopak.


ActiMaris v sobě spojuje 3 hlavní prvky, které se podílí na jeho vynikajících účincích pro hojení ran:

    ActiMaris je hypertonický roztok. To znamená, že koncentrace mořské soli je ve všech jeho přípravcích (Sensitiv, Forte, Gel) vyšší (1,2% – 3%), než fyziologická hodnota, která je 0.9%. Při kontaktu s postiženým místem (otokem, ránou) vzniká tzv. hyper-osmotický efekt, kdy se osmotické tlaky obou míst začínají vyrovnávat a ActiMaris® vytahuje vodu ven z buněk prostřednictvím osmózy. Takto ActiMaris® snižuje otok tkáně rány a bolestivost.
    Tomu, že se porušení integrity kůže hojí jizvou nelze zabránit, ale když už se jizva vytvoří, lze ji pomocí různých opatření zhojit... Celý článek
    Provést změny v poskytování služeb pro hojení a péči o rány představuje komplexní a dlouhodobý proces. To je také důvod, proč ConvaTec úzce a dlouhodobě spolupracuje s orgány zdravotních pojišťoven, s vůdčími osobnostmi a lékařskými společnostmi v oblasti hojení ran v ČR.
    Singletový kyslík je jedna z forem vysoce aktivního kyslíku, která se vyznačuje velkým množstvím energie. Jde o molekulu kyslíku v elektronicky excitovaném stavu. Je méně stabilní než běžný kyslík (O2) a tím pádem rychle reaguje s dalšími molekulami. Při kontaktu s kůží, sliznicí nebo spodinou rány okamžitě spouští reakci tím, že na sebe váže elektrony z membrán bakterií, virů a plísní. Tím ničí jejich strukturu celých mikroorganismů. Působí tak jako vysoce účinné, přírodní a šetrné antimikrobiální činidlo. Proti singletovému kyslíku nemají bakterie a viry účinnou obranu.


Máte jizvu a trápí Vás co s ní?

    Pro srovnání uvádíme množství energie singletového kyslíku 1O2 =158kJ/mol v porovnání s běžným tripletovým kyslíkem O2 =63 kJ/mol. Singletový kyslík dodává ráně výrazně více energie a dá se tedy říci, že působí jako energetický zdroj / baterie do rány. Tuto jedinečnou výhodu poskytuje pouze ActiMaris!
    Chemici využívají pH k určení koncentrace vodíkových iontů. Kyseliny mají vysokou koncentraci vodíkových iontů a slouží jako oxidační činidlo. Na druhé straně zásady mají vysokou koncentraci hydroxylových iontů a mohou působit jako redukční činidlo. Zásadité látky jsou proto také antioxidanty. Chemickou neutralizací deaktivují volné radikály, které narušují proces hojení ran.
    ConvaTec Hojení ran je nový koncept v léčbě a péči o rány. Představuje široký rejstřík služeb a odborného vzdělávání, podpořený výrobky pro léčbu a péči o rány nejvyšší kvality, které jsou pečlivě vyvíjeny a zkoušeny vědeckými pracovníky společnosti ConvaTec.


Jizvu po císařském řezu poctivě masírujte

    Kyslík hraje jednu z nejdůležitějších rolí při hojení ran! Rychlost hojení ran je tedy závislá na dodávce kyslíku. Ischemické rány se hojí špatně a dlouho a je zde navíc mnohem větší pravděpodobnost vzniku infekce. Většina ran ve skutečnosti trpí sníženým přísunem kyslíku. To má za následek také menší přísun potřebné energie, která je důležitá pro tvorbu nové tkáně. Při nedostatku kyslíku a energie se proces hojení výrazně prodlužuje. Klasický příkladem nedostatečného přísunu kyslíku jsou zejména špatně se hojící chronické rány, jako jsou vředy, infekční rány, píštěle a dekubity.
    Díky našim znalostem a zkušenostem ze zemí s velkou tradicí v oblasti vlhkého hojení ran Vám ConvaTec Hojení ran může nabídnout informace vysoké odborné hodnoty nejen o našich výrobcích, ale také o jejich správném použití pro daný typ rány. V dnešní době poskytujeme tuto službu mnoha klíčovým specializovaným pracovištím v ČR. Tak proč bychom nepomohli také Vám?
    ActiMaris obsahuje jako hlavní složku chlorid sodný, dále hořčík a více než 80 dalších prvků (draslík, vápník, síru, železo, …) a také nezbytné stopové množství jódu, zinku, manganu a selenu. Stejně jako v mořské vodě, tak i v přípravcích ActiMaris jsou tyto prvky přítomny v přírodní komplexní sloučenině a ve fyziologicky správných koncentracích, takže příznivě ovlivňují děje na buněčné úrovni a metabolismus rány. Vysoké množství přítomného hořčíku působí na kůži přímo blahodárně, protože optimalizuje její hydrataci a tlumí zánět.


Při hojení bércových vředů na tvaroh ani prasečí kůži nespoléhejte

    U otevřených ran sůl dané místo vyčistí a urychlí hojení. Je tomu tak proto, že podporuje pohyb buněk, které se tohoto procesu účastní. Navíc brání množení bakterií. Díky tomu snižuje riziko rozvoje infekce, která by mohla hojení nepříjemně zkomplikovat.
    ConvaTec Vám nabízí mimo osobní návštěvy našich odborně vyškolených obchodních reprezentantů dva další zdroje informací. Jedním je naše bezplatná telefonní linka: 800 122 111, na které Vám odborná pracovnice může pomoci najít odpověď na Vaše otázky týkající se vlhkého hojení ran, našich produktů a jejich cen. Také Vám poradí v otázkách dostupnosti našich produktů, systému objednávek a poskytne Vám kontakty na naše distributory. Druhým neméně významným zdrojem informací jsou tyto webové stránky, kde najdete vše o našich produktech, službách a aktivitách. Náš zákaznický e-servis chceme i nadále zkvalitňovat a rozšiřovat.
    Singletový kyslík 1O2 je jedním z nejúčinnějších baktericidních a virocidních činidel, které hraje významnou roli v mnoha přírodních chemických a biologických procesech (Lang et al. 2006).


První pomoc při popálení má zásadní vliv na míru bolesti

    Singletový kyslík vzniká také v řadě běžných reakcí v organismu jako součást obranného mechanismu proti mikroorganismům. Oxiduje (spaluje, ničí) nežádoucí mikroorganismy a efektivně tak dekontaminuje tělo.
    Jizvy jsou trvalou vzpomínkou na úraz nebo operaci. Vždy, když je kůže poškozena, vzniká jizva. Neznamená to ale, že to musí být jizva... Celý článek
    Při srovnání elektrické vodivosti některých běžně používaných přípravků a ActiMaris® GEL na hojení ran a ActiMaris® Forte roztok bylo zjištěno, že oba přípravky ActiMaris vykazovaly výrazně vyšší vodivost než další porovnávané přípravky. Z toho lze odvodit, že ActiMaris® slouží také jako propojovací pojivo mezi zdravou tkání a kůží a ránou. Tím je zajištěna optimální podpora obnovy elektrické vodivosti rány a jejího zdárného procesu hojení.
    Protože si uvědomujeme, že se naše zdravotnické prostředí liší od zahraničních, snažíme se testovat všechny naše výrobky u nás v České republice, na českých pracovištích, a poskytovat tak našim zákazníkům relevantní data a informace o nabízeném krytí.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00