Jak na věc


hlavní město turecka

Cestující, po kterých je vyžadováno předložení pasu a vízum

    V současnosti je v provozu vysokorychlostní železniční spojení (rychlost až 250 km / h) spojující města Ankara a Konya, přičemž doba cesty trvá přibližně 1 hodinu a 40 minut.
    Platba musí být provedena prostřednictvím elektronického systému, nebo předplacených karet OGS. Zahraniční motoristé si mohou zakoupit kartu na úřadech Ředitelství silnic, některých pobočkách banky Ziraat, a v mýtnicích.
    Od 11. dubna 2014 musí zahraniční státní příslušníci požádat o e-Vízum předem. Nálepka vízum, která byla dříve k dispozici na vstupech, je od tohoto data vyřazena. Cestující do Turecké republiky musí mít cestovní doklad platný ještě minimálně 150 dnů od data vstupu na území Turecké republiky.
    Návštěvníci by neměli opomenout navštívit tržiště Grand Bazaar (Velký Bazar), kde mohou nakoupit obuv, měděné a stříbrné předměty, výšivky, orientální šperky a koberce.
    Autoklub TTOK již neposkytuje asistenční službu pod svou vlastní značkou, nicméně klub doporučuje služby polečnosti Marm Assistance (http://www.marm.com.tr), kterou lze kontaktovat na následujícím telefonním čísle: +90 216 560 07 24.


Jaké je hlavní město Chorvatska?

    Zahraniční návštěvníci mohou dovážet své osobní věci, včetně následujících předmětů, bezcelně na dobu svého pobytu v Turecku, nejméně však na dobu tří dnů:
    Při vstupu do tureckých vod je kapitán zahraničního plavidla povinen získat zde „Transit log“ (tranzitní evidenci) a splnit veškeré imigrační a celní formality. Tranzitní evidence plavidla je platná po dobu 1 roku s možností dalších prodloužení a je vystavována za úhradu - její cena činí 40 EUR.
    - "Safranbolu Konak" disponuje 23 pokoji ve 3 různých domech, které byly obnoveny v malém venkovském městečku Safranbolu, v severozápadní oblasti Turecka.
    Běžné registrační značky pro soukromé osoby obsahují černá písmena a číslice na bílém pozadí. Na levé straně registrační značky se nachází modrý proužek s písmeny TR. Číslice odpovídají daným provinciím (např. 34 pro Istanbul a 06 pro Ankaru), následují písmena (AC a poté, s výjimkou speciální série viz níže) a číslice (od 027 dále).


Kdy navštívit Turecko, klima a počasí

    Pokud se v blízkosti místa nehody nenachází žádný celní úřad, na nějž by mohlo být vozidlo přemístěno, může být vozidlo dočasně ponecháno u odpovědného orgánu dané lokality ("Kaymakam").
    potápěčské přístroje, nafukovací člun bez motoru, prkno na windsurfing,  závěsný kluzák, jedna tenisová raketa, golfové hole, atd., ale nikoli plavidla nebo vodní skútry
    Vozidlo zaparkované po setmění na okraji vozovky, musí mít zapnuta boční světla, nehledě na skutečnost, zda jsou nebo nejsou prázdná. Toto nařízení však neplatí v zastavěných oblastech, pokud je vozidlo viditelné ze vzdálenosti 150-ti metrů.
    Linka istanbulského metra, vedoucí od náměstí Taksim do 4.Levent v severní části města, byla v roce 2009 rozšířena, přičemž nyní vede od Maslak do Beyoglu.
    Státní příslušníci následujících zemí mohou navštívit Turecko za turistickými účely, na dobu až 90-ti dnů (pokud není uvedeno jinak) s platným cestovním pasem, bez nutnosti víza:
    Autoklub TTOK má nového klubového korespondenta: Mr Ozgür Dogan - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


Hlavní město Skotska – Edinburgh

    Návštěvníci pobývající v Turecku po dobu delší než 6 měsíců, musí své dočasně dovezené vozidlo zaregistrované ve statutu dočasné registrace a musí být držiteli mezinárodního řidičského průkazu (1949).
    Pozornost zahraničních návštěvníků přitahuje závažnost drogových trestných činů v Turecku. Bez ohledu na typ drogy může být osoba, zapletená do drogových trestných činů, potrestána odnětím svobody na doživotí.
    Tito zahraniční návštěvníci mohou dovážet své soukromé automobily, motocykly, karavany a minibusy. Musí za tímto účelem získat zvláštní dokument ("modrý karnet") prostřednictvím centrály autoklubu TTOK v Istanbulu, nebo prostřednictvím jeho pobočky ve městech Ankara, Antalya, Gaziantep, Izmir a Mersin. Zároveň musí složit hotovostní nebo bankovní záruku, a také předložit záruční listiny vydané svým zaměstnavatelem v Turecku, nebo zúčastněným vzdělávacím zařízením. Zpočátku je celní doklad vydaný na dobu jednoho nebo dvou let (cena je 400 TL za karnet na dobu jednoho roku, 600 TL za karnet, platný na dobu 2 let), přičemž tato doba může být až třikrát prodloužena, čili celková doba platnosti je až do pěti let. Po uplynutí pětiletého období musí být vůz vyvezen.


Cestující přijatí na základě předložení pasu bez nutnosti víza

    Hostující motoristé, na které se nevztahují informace uvedené v odstavci výše, a kteří nejsou držiteli zahraničního pojištění platného pro celé Turecko, musí uzavřít krátkodobé pojištění. Toto pojištění lze uzavřít na centrále autoklubu TTOK v Istanbulu, případně v pohraničních celních úřadech ve městech Kapikule, Ipsala a Dereköy, nebo v pobočkách TTOK ve městech Ankara a Antalya, případně v přístavech Izmir, Mersin nebo Iskenderun.
    Autoklub TTOK zavedl označení turisticky zajímavých míst v Istanbulu. Tyto značky jsou ve tvaru šipky skládají se z bílého textu v turečtině na tmavě modrém pozadí (např. "Müzeler" - muzea, "Avrupa" - Evropa, "Bogazici" - Bospor).
    Dovozce nesmí opustit Turecko před splněním výše uvedených formalit. Pokud nesplní uvedené náležitosti, bude odpovědný vůči platbě celních poplatků za vozidlo.
    Další informace týkající se rybolovných oblastí a omezení jsou k dispozici prostřednictvím Odboru pro rybolov na Ministerstvu životního prostředí a lesnictví:


Minimální požadavky pro návštěvníky

    Istanbul je město, nacházející se na pomezí dvou kontinentů Evropy a Asie; Istanbul leží u ústí Bosporu, na místě první fénické osady Byzantské říše Konstantinopole ze čtvrtého století, následně přejmenované na Istanbul, hlavní město Osmanské říše. Mezi nejznámější památky Starého města patří: Sv. Sofie, byzantská katedrála přeměněná na mešitu, která je v současné době muzeem, jehož exponáty se datují do dob osmanského a křesťanského umění; muzeum Topkapi, které bylo kdysi palácem sultánů, se svou zahradou tulipánů s výhledem na moře, v němž jsou umístěny pozoruhodné královské klenoty. Mezi turisticky zajímavé mešity se řadí Modrá mešita Sultána Ahmeda se svými šesti minarety, postavená v roce 1616; mešita Suleymaniye a mešita Nuru Osmaniye, první příklad baroka v Turecku.
    Turecké železniční přejezdy jsou vybaveny červenými světly, které blikají za účelem varování motoristů před blížícím se vlakem. Některé přejezdy jsou vybaveny závorami.
    Turecko sice není smluvní stranou Úmluvy o zdanění silničních vozidel (Ženeva, 1956), nicméně osobní vozidla dočasně dovezená zahraničními návštěvníky, stejně jako vozidla určená ke komerční přepravě osob, jsou osvobozena od všech silničních daní bez omezení.
    Těžká nákladní vozidla nesmí v období mezi 06.00 - 10.00 hodin a 16.00 - 22.00 hodin využívat most Fatih Sultan Mehmet. Vozidla, přepravující nebezpečné zboží, mohou využívat tento most, pouze v omezenou dobu, a sice mezi 02.00 a 06.00 hodin. Obecný zákaz pro těžká nákladní vozidla platí pro most přes úžinu Bospor.
    Trajekty přepravují vozidla na následujících trasách (pokud není uvedeno jinak, jedná se o běžné trajekty, na které jsou vozidla nakládána pomocí jeřábu):


Kategorie vozidel a minimální věk

    Vzhledem k válce v Sýrii, je situace v příhraničních oblastech velmi těkavá a několik zbývajících otevřených hraničních přechodů, může být v krátké době uzavřeno.
    Pro více informací o udržitelném cestovním ruchu v Turecku jsme poskytli některé odkazy na turistická střediska, organizace a programy, které podporují trvale udržitelný cestovní ruch.
    Větší část Turecka, Anatolie, se nachází v Malé Asii, kde se současně nacházejí i prameny řek Tigris a Eufrat. Hlavní Anatolská jezera jsou slaná jezera. Nejslavnější hora stradní části Turecka - Anatolie - je hora Uludag nebo-li Mount Olympus.
    Zahraniční řidiči mohou zakoupit HGS vinětu nebo kartu na každé turecké poště (PTT), čerpacích stanicích, nebo na odpočívadlech na dálnici. Je třeba je dobíjet na minimální množství kreditu, které se liší v závislosti na typu vozidla:
    Pozn.: Na trase mezi Vanem (jezero) - Kapikoy (íránské hranice) musí cestující po přechodu jezera Van opustit vlak a přesednout do jiného na druhé straně směrem do měst Razi, Tabriz a Teheránu.


Jaké je hlavní město Lichtenštejnska?

    Jeskynní kostely Cappadocia byly tvořeny lávou, z nyní zaniklé sopky Mount Erciyas, která se zatavila do měkkého pískovce (tufa). Tyto útvary byly následně narušeny větrem a deštěm, utvořily se tak kužely a vrcholy s tisíci malých přírodních jeskyní. V mnoha případech jsou stěny a stropy těchto jeskyní zakryty časnými křesťanskými obrazy. Tyto útvary převládají zejména v údolí Göreme, přičemž jejich propojení je umožněno pomocí vybudovaných tunelů. Mezi další pozoruhodné zajímavosti patří kaňon Ihlara a podzemní města Kaymakli a Derinkuyu.
    Rekreační plavidla mohou být dočasně dovezena návštěvníky bez dalších formalit na dobu až tří měsíců. Návštěvníci používající plavidlo za účelem vstupu do tureckých přístavů nebo plavby v tureckých vnitrozemských vodách jsou předmětem celních formalit, zdravotních předpisů a pasové kontroly. Po příjezdu je kapitán plavidla povinen předložit lodní dokumenty (doklady o registraci), seznam cestujících a doklady totožnosti, spolu s itinerářem. Následně obdrží tranzitní protokol, platný po dobu 3 měsíců a obnovitelný na dobu až 6-ti měsíců. Část V tranzitního protokolu musí být odevzdána celním orgánům při odjezdu z Turecka.
    V Turecku byl zaveden nový elektronický platební systém s názvem HGS, s cílem nahradit starý systém - KGS. Tento systém je k dispozici ve dvou různých možnostech:


Pravidla silničního provozu

    Modrá vlajka je výhradní ekoznačkou udělenou více než 3850 plážím a přístavům ve 48 zemích po celé Evropě, Jižní Africe, Maroku, Tunisku, na Novém Zélandu, v Kanadě, Brazílii a Karibiku. http://www.blueflag.org/blueflag
    Po mezinárodních cestovatelích, směřujících do Turecka, není vyžadováno žádné zvláštní očkování. Je však vhodné podstoupit preventivní očkování proti tyfu, tetanu, dětské obrně a hepatitidě typu A.
    (Ministerstvo životního prostředí a lesnictví) Department of Water Affairs and Forestry Sogutozu Cad No 14/E Ankara Tel.: +90 312 207 50 00 Internet: http://www.cevreorman.gov.tr/
    Pokud je osobní vozidlo dovezené třetí osobou s následným příjezdem majitele vozidla do Turecka, je řidič/ dovozce vozidla povinen deklarovat celním orgánům, že řídil vozidlo do Turecka jménem vlastníka a předložit povolení, vystavené v tomto smyslu. Po předložení tohoto prohlášení celní úředníci neoznačí vozidlo do řidičova pasu, nicméně odešlou řidiče i s vozidlem na nejbližší celní úřad, si majitel vozidla může vozidlo během 2 měsíční lhůty, vozidlo vyzvednout.


Kalendář hlavních událostí

    Pro udržitelný cestovní ruch je třeba vzít v úvahu 4 klíčové prvky: klima, životní prostředí, hospodářství a kulturní dědictví. Zároveň musí cestovní ruch přispívat k místnímu hospodářství prostřednictvím vytváření pracovních míst a rozvojem regionálních služeb. Udržitelný cestovní ruch také podporuje ochranu v regionálních přírodních ekosystémech a respektuje místní kulturu. 
    Autoklub TTOK vydává mezinárodní řidičský průkaz, odpovídající modelu dle Úmluvy z roku 1949, přičemž od ledna 2015 bude vydávat také mezinárodní průkaz dle Úmluvy z roku 1968. Současně je oprávněn vydat mezinárodní řidičský průkaz zahraničním návštěvníkům Turecka, po předložení jejich národního řidičského průkazu.
    Turečtí státní příslušníci, kteří se vrací do Turecka, aby se zde znovu trvale usadili, musí pro splnění podmínek pracovně pobývat v zahraničí po dobu nejméně jednoho roku.
    Dočasně dovezeným vozidlům a jejich vyznačování v dovozcově pasu (viz "Dokumenty pro dočasný dovoz vozidel“), je nutno věnovat zvláštní péči, protože v případě, že je vozidlo omylem uvedeno v řidičově pasu (přičemž řidič vozidla není jeho majitelem), je třeba pro převod vozidla k jeho vlastníkovi získat povolení od celních orgánů v Ankaře.


Omezení rozměru a hmotnosti

    V Turecku existuje mnoho organizovaných kempů, které se většinou nachází na pobřeží a na západě země. Turecké kempy jsou velmi pohodlné a často se v nich nachází restaurace. Některé kempy nabízí svým návštěvníkům přístup k soukromé pláži. Turecké kempy jsou obvykle otevřené od dubna do října.
    Pro dočasný dovoz vozidel, určených ke komerční přepravě osob, do Turecka není vyžadován žádný předchozí souhlas, nicméně dovoz vozidel straších 20-ti let je zakázán.
    Za účelem získání řidičského průkazu, je nutné podstoupit výuku v uznané autoškole. Žadatelé se musí podrobit lékařskému vyšetření a absolvovat teoretický test zaměřený na pravidla silničního provozu, technickou zkoušku a řidičský test v provozu.
    Turecko sice není smluvní stranou úmluv o zdanění silničních vozidel (Ženeva 1956), nicméně dočasný dovoz osobních vozidel zahraničními návštěvníky, stejně jako dočasný dovoz nákladních vozidel, je osvobozen od všech silničních daní.
    Návštěvníkům je doporučeno předložit své vnitrostátní povolení k lovu v příslušné turecké cestovní agentuře, prostřednictvím které získají potřebné povolení k lovu v Turecku.


Omezený či zakázaný dovoz

    Turecké pojišťovně pro pojištění motorových vozidel, která se zabývá všemi nároky po dopravní nehodě, je třeba předložit policejní zprávu, za účelem získání finančního vyrovnání.
    Pokud chce motorista ponechat své vozidlo v Turecku a v blízkosti se nenachází žádný celní úřad, může tak učinit prostřednictvím žádosti, podané na místní úřad Generálního ředitelství monopolů ("Tekel Mümürlügü") při Ministerstvu cel.
    Pokud je vozidlo dovezeno jinou osobou, než jeho vlastníkem (např. manželkou, manželem nebo přítelem majitele apod.) jeho dovozce musí být držitelem povolení vydaného majitelem vozidla, ověřené buď advokátem nebo autoklubem, či sdružením.
    Státní příslušníci následujících zemí mohou navštívit Turecko za turistickými účely na dobu až tří měsíců, pokud jsou vlastníky platného průkazu totožnosti:
    Děti do výšky 150-ti cm a váhy 36-ti kg musí být přepravovány v zadní části vozidla, v dětském zádržném systému. Toto nařízení zahrnuje automobily, motorová vozidla s maximálně 8 sedadly pro cestující, vozidla s náhonem na všechny 4 kola a nákladní automobily.


Jaké je hlavní město Bosny a Hercegoviny?

    Děti nad 150 cm mohou namísto dětského zádržného systému použít bezpečnostní pás na zadním sedadle, nesmí být ovšem přepravovány na předním sedadle vozidla.
    Zahraniční návštěvníci, pobývající v Turecku více než tři měsíce, jsou povinni registrovat své dočasně dovezené vozidlo prostřednictvím série dočasných registračních čísel (viz "Registrační značky a čísla"). 
    Osoby, které převádí své bydliště do Turecka zde nesmí užívat svůj zahraniční řidičský průkaz, ale musí absolvovat řidičské zkoušky a získat turecký řidičský průkaz. Nicméně, turečtí státní příslušníci mohou vyměnit svůj zahraniční řidičský průkaz za turecký, aniž by museli splnit řidičské zkoušky.
    Pro vozidla, která překračují povolené rozměry a hmotnost omezení je vyžadováno zvláštní povolení, které je třeba získat prostřednictvím Ministerstva veřejných prací, spolu s úhradou daně.


Vrácení dph při vývozu

    Některé horské komunikace jsou úzké a točité, a jsou tak obtížně sjízdné pro vozidla, táhnoucí karavany. Horské průsmyky jsou v zimě neustále čištěné od sněhu a jsou tak celoročně otevřené pro dopravu. Ve východním Turecku mohou být některé průsmyky po hustém sněžení dočasně uzavřené. Použití pneumatik s hroty je v Turecku zakázáno.
    Děti do 3 let nesmí cestovat ve vozidle, které není vybaveno dětským zádržným systémem. V případě přepravy dětí na předních sedadlech vozidla, v dětském zádržném systému směřujícím proti směru jízdy, je nutné deaktivovat přední air-bag.
    Triptychy a karnety musí být vystaveny na jméno fyzické osoby (nikoli na jméno společnosti), tj. jméno vlastníka osobního vozidla, nebo řidiče užitkového vozidla.
    Zahraniční návštěvníci, kteří ke své návštěvě Turecka nepotřebují vízum, mohou zůstat v Turecku po dobu tří měsíců před povinností ohlásit svůj pobyt v Turecku na policii, za účelem získání povolení k pobytu ("Ikamet Vesikasi"). Návštěvníci, kteří k návštěvě Turecka potřebují vízum podléhají povinnosti registrace u místní policie za předpokladu, že mají v úmyslu pobývat v Turecku po dobu delší než jeden měsíc. Povolené k pobytu jsou vydána pouze držitelům platných pasů.


Státní svátky

    Vývoz starožitností z Turecka je přísně zakázán. Při vývozu nových koberců musí být předložen doklad o koupi. Pro vývoz starých koberců, je nutné osvědčení o povolení od ředitele muzea.
    V období od března do konce listopadu hrozí v oblasti Çukurova / Amikova, stejně jako v období od poloviny března do poloviny října v jihovýchodní Anatolii, zvýšené riziko výskytu malárie; vzhledem k této skutečnosti je doporučeno preventivní očkování.
    V případě drobné trestné činnosti, tak pouliční krádeže a kapesní krádeže jsou běžné v hlavních turistických oblastech Istanbulu. Návštěvníci by se měli mít na pozoru před lidmi, kteří jim nabízí jídlo a pití, vzhledem k tomu, že toto může obsahovat omamné látky.
    V Turecku se nachází několik pohoří s vrcholy od 3,250 m do 5,165 m (Mount Agri). Poskytují tak vynikající horolezecké podmínky jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé horolezce. Je však nutné získat povolení z tureckého horolezeckého klubu.
    V lednu 2009 byly představeny nové bankovky a mince, přejmenované na turecké liry (TRY) a kury. V Turecku se spíše používá zkratka TL je používán spíše než značka TRY.


Jazyky používané personálem klubu

    Nejvhodnějším obdobím pro turistickou návštěvu Turecka je období od konce dubna do konce října. Klima se liší v závislosti na regionu, centrální náhorní plošina je v létě mnohem teplejší než pobřežní oblasti.
    Turecko je zemí bohatou na přírodní krásy, archeologii, historii, kulturu, tradici a folklór. Nachází se zde pozůstatky mnoha civilizací od z doby kamenné (zbytky neolitického města z doby 8500 př. nl byly nalezeny v Çatalhöyük (Konya)) přes období hetejské, makedonské, římské, byzantské, až po seljuckou a osmanskou civilizaci.
    Řidiči musí být držitelem mezinárodního řidičského průkazu nebo platného řidičského průkazu, vydaného v zemi svého bydliště. Musí splňovat minimální věk 21 let (nebo starší v případě některých kategorií vozidel), a musí být držitelem řidičského průkazu po dobu minimálně jednoho nebo dvou let.
    Dočasně dovezené vozidlo může být v Turecku užíváno pouze dovozcem, přičemž jej nesmí užívat žádná třetí strana, a to i v případě, že tato osoba bydliště mimo Turecko.


VŠEOBECNÉ INFORMACE

    Iznik (Nicea dle Nikénské víry) je městem křesťanské, římské a osmanské rady. Opevnění Iznik, které stojí dodnes, bylo v Byzantské říši považováno za nejdůležitější, spolu s opevněním v Konstantinopoli.
    V případě jakýchkoliv problémů je zahraničním návštěvníkům doporučeno obrátit se na Turistickou policii ("Turizm polisi"), která mluví anglicky:
    Návštěvníci, kteří nejsou členy organizované lovecké skupiny nesmí dovážet pušky nebo podobné střelné zbraně - tyto zbraně si při příjezdu do země ponechá turecká celní správa a navrátí je jejich majitelům, při opuštění země.
    - Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží v rámci karnetů TIR (Ženeva, 1959) (s výhradami, pokud jde o rozhodčí doložky (článek 44) a ustanovení kapitoly IV o přepravě těžkého nebo objemného zboží)
    K dispozici jsou železniční vozy dvou tříd, přičemž v některých spojích jsou k dispozici také spací a jídelní vozy. Při cestování expresními či poštovními vozy je splatné vyšší jízdné, než jízdné v případě cestování místními vlaky. Některé turecké vlaky jsou klimatizované. Děti do 8 let cestují zdarma, přičemž děti mezi 8 - 12 roky platí poloviční jízdné.


Uznávaná mezinárodní osvědčení o registraci vozidla

    V Turecku lze nalézt mnoho druhů sladkovodních ryb, jako například štika, kapr, pstruh, hrouzek, rak, atd., a mořských druhů ryb - dorado, parmice, mořský jazyk, kambala, rejnok a turecký král mezi rybami - ryba s názvem "lüfer" ("Temnedon saltador"), který se podobá okounovi. Tato ryba je obvykle chytána na udici.
    Slovo "nüfus" (obyvatelé) se často objevuje v textu dopravních značek, které se nachází na vjezdu do měst, za účelem uvedení počtu obyvatel, přičemž slovo "Rakim" je uvedeno za účelem sdělení nadmořské výšky města.
    Turecko je smluvní stranou Úmluvy TIR o mezinárodní přepravě zboží v rámci karnetů TIR (1959, 1975), která se váže i na tranzitní přepravu zboží.
    Nejvíce lovné zvěře se nachází v pohoří Taurus a ve východních Anatolských horách. Divoká prasata a vlci mohou být loveni celoročně, zatímco medvědy, rysy, divoké kočky, lišky, králíky, divoká slepice a některou další zvěř je možné lovit pouze v sezóně.
    Oblast podél tohoto pobřeží je hornatá s lesy a klidnými plážemi. Scénické pobřežní komunikace spojují dvě regionální centra, Samsun a Trabzon. Nalézá se zde památník, připomínající válku za nezávislost, která začala ve městě Samsun v roce 1919. Ve městě Trabzon se nachází mnoho krásných budov, jako např. kostel Sv. Sofie.


Náš názor na poznávací zájezd Turecko

    Zahraniční banky mohou omezit použití debetní / kreditní karty na bankomatu, vzhledem k četnosti podvodů s bankovními kartami. Návštěvníkům je doporučeno si tuto skutečnost ověřit u své tuzemské banky, před odjezdem do Turecka.
    Pokuta (66 TL) je uložena a vozidlo může být odtaženo, pokud způsobuje překážku v silničním provozu. Za neoprávněné parkovaní na místě, vyhrazeném pro zdravotně postižené řidiče, je ukládána pokuta ve výši 132 TL.
    Jižně od města Izmir, v blízkosti města Selcuk (Seljuk) leží ruiny Efezu, včetně chrámu Artemis, jeden ze sedmi divů starověkého světa. Nedaleko tohoto města se nachází dům v němž zemřela Panna Marie.
    Zahraniční návštěvníci mohou v Turecku zakoupit vozidlo, nové nebo použité, ale musí mít zahraniční identifikační číslo (Yabanci Kimlik Numarasi), které je poskytováno pouze držitelům povolení k pobytu a pracovních povolení (Ikamet).


Cestující přijatí na základě předložení průkazu totožnosti

    Ankara je hlavním městem administrativy a skládá se ze tří měst. Starobylé opevněné citadely na kopci, bývalého římského města, a nového města Atatürk, pojmenovaného po zakladateli moderního Turecka, které se nachází na pláni. Atatürkův dřívější dům je nyní muzeem a jeho hrobka na kopci Rasateppe je známým poutním centrem. V moderním městě Ankara se nachází také velké parky, dvě univerzity, budova opery a divadlo.
    Všechna motorová vozidla musí být označena registrační značkou a musí být vybavena osvědčením o registraci. Ohledně registrace vozidla se musí obyvatelé Turecka obrátit na provinční dopravní oddělení.
    Každý člen organizovaného lovecké skupiny (viz kapitola "Lov") může bezcelně dovážet nedrážkované pušky a 100 nábojů. Tyto zbraně však musí být deklarovány u celních orgánů při návštěvníkově vstupu Turecka a musí být zaznamenány v návštěvníkově pasu.
    Poznámka 2: pro dovoz vozidel na podkladě karnetu TIR není vyžadován „carnet de passages en douane“, řidiči nákladních vozidel bez dokumentu „carnet de passages en douane“ musí vyplnit formulář "Vjezd / výjezd vozidla" a uhradit malý poplatek.
    Město Istanbul má k dispozici dva integrované systémy jízdenek pro veřejnou dopravu - jedná se o karty Akbil karta a Istanbulkart (http://www.belbim.com.tr/en/Documents/Brochures/istanbulkart.pdf). Cestující je mohou použít pro cestování tramvajemi, autobusy, metrem, vlaky a trajekty.


Městská hromadná doprava

    Dva červené výstražné trojúhelníky jsou povinné pro všechny typy vozidel registrovaných v Turecku i v zahraničí. Jeden výstražný trojúhelník by měl být umístěn před vozidlem a druhý, ve směru protijedoucích vozidel, za ním.
    Cenné osobní věci lze vyvézt ze země za předpokladu, že byly prohlášeny při vstupu a byly zapsány do návštěvníkova pasu, nebo za předpokladu, že byly zakoupeny a hrazeny legálně směněnou měnou (doklady jsou vyžadované pro předměty s hodnotou nad 5,000 TL).
    Návštěvníci, cestující do Turecka samostatně nebo ve skupinách za účelem lovu, musí podat žádost a musí se účastnit akce, pořádané tureckou cestovní agenturou, jež disponuje k tomuto účelu vydaným zvláštním povolením. Seznam specializovaných agentů je k dispozici prostřednictvím následující organizace:


Dokumenty pro dočasný dovoz vozidel

    Vyjma autobusových linek zajišťuje meziměstskou dopravu tzv. "dolmus" (automobil nebo minibus), speciální sdílená vozidla taxi, která obsluhují konkrétní trasy. Každý cestující platí jízdné v závislosti na ujeté vzdálenosti. Poplatky, stanovené obcemi, jsou levnější než v případě klasického taxi. V Turecku jsou ve městech k dispozici také pravidelné taxi služby. V Istanbulu, jsou taxi vozidla žlutá a jsou vybavena taxametry.
    Na jaře je stav provinčních komunikací ovlivněn deštěm a roztátým sněhem. Řidičům je obecně doporučována zvýšená obezřetnost během jízdy ve venkovských oblastech, a to z důvodu výskytu toulavých zvířat na silnici.
    Děti cestující v osobních vozidlech s více než 8 sedadly pro cestující musí používat bezpečnostní pás nebo dětský zádržný systém. Toto nařízení se vztahuje na školní autobusy a autokary.
    V případě nehody je třeba vypracovat zprávu, za účasti všech stran, kterým byla způsobena materiální škoda. Za účelem vypracování zprávy, v případě nehody se zraněním, je třeba přivolat na místo nehody policii.
    Soupis obsahu karavanu nebo přívěsu není nutný. V případě přípojného vozidla dovezeného v rámci karnetu, je vyžadován samostatný karnet pokrývající automobil pokud se čísla karoserie návěsu a automobilu liší.


Mobilní telefony a telefonování ve vozidle

    Návštěvník může dovážet do Turecka jeden GSM telefon bez jakýchkoli formalit, jako součást osobního majetku, s výjimkou případu kdy bude využívat SIM kartu zakoupenou v Turecku. V tomto případě, musí být telefon zaregistrován u jednoho z místních operátorů - Avea, Turkcell nebo Vodafone.
    Osoby, které chtějí získat řidičský průkaz pro těžká vozidla (autobusy a nákladní vozidla) musí být držitelem řidičského průkazu pro řidiče z povolání po dobu pěti let.
    Pokud osoba opustí Turecko bez pronajatého vozidla, které do Turecka dočasně dovezla, musí o této skutečnosti informovat celní orgány, protože dovoz vozidla je uvedena na dovozcově pasu.
    Město Antalya je oblíbeným letoviskem s teplým klimatem po celý rok, které se chlubí velmi zajímavými historickými památkami, jako je monumentální Hadrianova brána. Návštěvníkům je doporučeno navštívit také odlehlá římská města Perge, Aspendos a Side. Ve městě Aspendos se nachází starověké divadlo ze 2. století, které se stále používá pro představení klasických her.


Ostatní ubytování

    Turečtí státní příslušníci s platným povolením k pobytu pro zahraničí mohou dočasně dovážet svá vozidla do Turecka na podkladě dokumantu „carnet de passages en douane“ nebo triptychu, vydaném zahraničními autokluby, na dobu až 6-ti měsíců. Alternativně, mohou být dovážená vozidla kryta triptychem, vydaným pobočkami autoklubu TTOK na hranici s Řeckem či Bulharskem. Není vyžadována žádná záruka, pouze závazek držitele triptychu, který je platný po dobu 6-ti měsíců.
    V letních měsících je návštěvníkům doporučeno používat repelenty proti komárům. Současně je návštěvníkům doporučena opatrnost při kontaktu s jakýmkoli zvířetem, zejména toulavými, vzhledem k tomu, že v Turecku je trvale přítomna vzteklina.
    Platný národní řidičský průkaz, nejlépe vyhotovený v angličtině, francouzštině nebo němčině je přijat v případě návštěvníků, řídících vozidla registrovaná v zahraničí, dočasně dovezená do Turecka v případě návštěvy Turecka na období do 6-ti měsíců.
    Návštěvníci, kteří jsou držiteli národního řidičského průkazu, vydaného v arabských znacích nebo vydané v Izraeli musí být také vlastníkem mezinárodního řidičského průkazu (1949), pro možnost pronájmu vozidla.
    Daň z motorových vozidel je splatná dvakrát ročně v lednu a v červenci. Její výše se liší v závislosti na hmotnosti, stáří vozidla, objemu válců motoru a typu použitého paliva.


Hlavní město Portugalska – Lisabon

    Kapitan Andreevo - Kapikule* (komunikace mezi Plovdiv - Edirne - Istanbul) Malko Turnovo - Dereköy* (komunikace E95 mezi Burgas - Kirklareli - Istanbul) Lesovo - Hamzabeyli* (komunikace mezi Elhovo - Edirne) Sýrie
    Mezi významné kulturní a historické památky v této oblasti patří klášter Sumala, jezero Uzungöl a jeskyně Karaca. Senzační podívaná je k vidění 54 km od Trabzonu, kde se nachází klášter ze 14. století, který je situován přímo na okraji útesu, 300 m nad dnem údolí.
    * Vzhledem k inženýrským pracím, které probíhají v oblasti Bosporu je zde přerušen železniční provoz -  vlaky z Haydarpaşa v současné době tedy nejezdí. Cestující do Ankary musí využít autobusovou dopravu z Istanbulu do města Eskisehir a odtud pak vlakem do Ankary.
    Zahraniční státní příslušníci, kteří jsou držiteli pracovního povolení a dočasně převádí své bydliště do Turecka mohou dovážet svůj movitý majetek bezcelně. Na podkladě bankovní záruky nebo záruky jejich zaměstnavatele v Turecku mohou dovážet vozidlo, přičemž jsou jim zpočátku vyvdány zvláštní registrační značky ("Modré desky") na dobu 2 let (viz kapitoly "Registrační značky a čísla“ a "Silniční daně").


Památky a turistické atrakce města

    V Turecku jsou vyhrazena parkovací místa pro zdravotně postižené motoristy. Tato parkovací místa jsou označena symbolem invalidního vozíku a mohou být využita vlastníky průkazu pro tělesně postižené.
    V zásadě je palivo v Turecku snadno dostupné, nicméně cestující by měli být připraveni i na variantu, že benzín nebude k dispozici na všech čerpacích stanicích.
    Celnice na hranicích a v přístavech zůstávají pro turistickou dopravu otevřené 24 hodin denně. Řecko Kipi - Ipsala* (komunikace mezi Alexandroupolis - Kesan - Istanbul) Kastanea - Pazarkule (komunikace mezi Kavalla - Edirne - Istanbul ) Bulharsko
    V Turecku se nachází mnoho penzionů se službou „Bed and breakfast“ (nocleh se snídaní); nicméně není zde k dispozici žádná centrální organizace, skrze níž by bylo možné provádět rezervace.
    Autoklub TTOK se angažoval v restaurování řady starých budov architektonického zájmu a otevřel čajovny, kavárny, cukrárny a penziony ("Hotely").
    Autoklub TTOK obnovil řadu staveb v typickém tureckém stylu a transformoval je do penzionů a hotelů, přičemž následující z nich jsou otevřené pro zahraniční návštěvníky:


Horské průsmyky tunely mosty

    Město Amasya, bývalé hlavní město pontského království, je velmi atraktivním městem se skalními hroby pontských králů a zříceninou tvrze. Města Tokat a Sivas poskytují svým návštěvníkům dobré příklady seljucké architektury.
    V případě přepravy zboží ze všech zemí do Turecka, nebo z Turecka do zahraničí je vyžadován předchozí souhlas, pokud ovšem není stanoveno jinak dvoustrannou dohodou. Dopravce musí zažádat o povolení na Odbor silniční dopravy Ministerstva dopravy, v Ankaře, přičemž žádost musí obsahovat následující údaje:
    Návštěvníci mohou dočasně dovézt vozidlo bez celního dokladu na období do 6-ti měsíců v jednom kalendářním roce. Vozidlo musí zůstat mimo Turecko po dobu 6-ti měsíců před dalším dočasným dovozem.
    Turečtí státní příslušníci dočasně dovážející vozidla do Turecka, musí být vlastníkem karnetu nebo triptychu od prvního dne pobytu v Turecku, a to i v případě, že mají v úmyslu pobyt kratší než 3 měsíce. V případě krádeže nebo závažného poškození vozidla, dovezeného na podkladě karnetu „carnet de passages en douane“, musí řidič zažádat o vyhotovení zprávy od policie nebo celních orgánů a je povinen o této skutečnosti informovat autoklub TTOK.


Kulturní a turistické zajímavosti

    Obchody prodávající starožitnosti, stříbro, koberce, šperky a suvenýry pro turisty mají obvykle otevřeno v časovém období 09.00 - 13.00 hodin a 14.00 - 19.00 hodin ve všední dny a 09.00 - 12.00 hodin a 13.00 - 19.00 hodin v sobotu.
    Mnoho národních parků bylo vytvořeny za účelem zachování tamní flóry a fauny. Ve většině národních parků v Turecku se nachází množství kempů, v nichž mohou návštěvníci praktikovat horolezectví, rybolov, atd.
    Náhradní díly v rozumném množství mohou být do Turecka dovezeny bezcelně v případě, kdy doprovází vozidlo. Jejich dovoz je obvykle uveden v návštěvníkově pasu. Náhradní díly dovážené za účelem jejich použití na dočasně dovezené vozidlo, které je v Turecku poškozené, mohou být také dovezeny bezcelně, ovšem za podmínky, že je pro jejich dovoz získáno povolení –za tímto účelem je dovozcům doporučeno obrátit se na TTOK. Při vývozu vozidla musí motorista předložit celním orgánům potvrzení o tom, že samostatně dovážené náhradní díly jsou vyváženy, a že vyměněné díly jsou také vyváženy nebo byly zničeny.


Světelné a dopravní značení

    Hlavní město Ankara (viz výše) se nachází na této obrovské centrální plošině, kde vznikly starověké civilizace Hetejců a Frygijců. Hetejské státní archivy byly v roce 1906 nalezeny v Bogazkale (Hattusas).
    Najaté vozidlo může být dočasně dovezeno stejným způsobem jako soukromá vozidla (viz kapitola "Dokumenty pro dočasný dovoz vozidel“). Nájemní smlouva musí být předložena při příjezdu k celnímu řízení.
    V povolených rybolovných oblastech jsou umožněny oba druhy rybolovu - námořní a říční rybolov - s amatérskými vybavením, bez nutnosti povolení. Amatérské vybavení a nekomerční, více-návnadové vybavení může být používáno za tímto účelem, nicméně sítě nesmí přesáhnout váhu 5 kg. Komerční rybolov je pro zahraniční návštěvníky zakázán a nerespektování tohoto zákazu může vyústit ve vysoké tresty.
    Návštěvníci mohou do Turecka dovážet psa nebo kočku starší 3 měsíců za předpokladu, že mají potvrzení vydané veterinářem staré maximálně 15 dní před odjezdem, s prohlášením o dobrém zdravotním stavu zvířete a jeho očkování proti vzteklině nejméně 15 dní před příjezdem do země. Toto potvrzení musí být vyhotoveno nebo přeloženo do turečtiny, nebo legalizováno tureckou konzulární službou.


Jaké je hlavní město Portugalska?

    Dopravní značení „STOP“ je červeným osmiúhelníkem se slovem DUR v bílé barvě. Směrovky na hlavních komunikacích jsou modré barvy s bílými znaky; dálniční směrovky, mají zelený podklad.
    Turecko sice není smluvní stranou Protokolu o dopravních značkách a signálech (Ženeva 1949), nicméně v Turecku používané dopravní značení je v souladu s tímto Protokolem.
    V tureckých restauracích je obvyklé zanechat malé spropitné ve výši 5 - 10% z výše účtu. Ve městech je zahraničním návštěvníkům doporučeno odměnit nosiče zavazadel 2-3 TL za zavazadlo. V Turecku je běžné zaokrouhlovat cenu jízdného při jízdě vozidlem taxi, nicméně v případě taxi typu „dolmus“ (společné taxi) není spropitné třeba.
    Turecká policie je oprávněna ukládat a vybírat pokuty na místě od řidičů, kteří porušují dopravní předpisy. Výše pokuty je snížena, pokud je pokuta uhrazena do 15-ti dnů.
    Dardanely, Marmarské moře a Bospor poskytují přirozenou enklávu v rámci části evropské Thrákie. Jedná se důležitou rekreační oblast s četnými lesy, horami a písečnými plážemi. Edirne, hlavní město této provincie, má bohatou historii, přičemž nejzajímavější turistickou atrakcí je slavná mešita Selimiye.


Povolené rozměry a hmotnost vozidel

    Hotely, registrované u Ministerstva cestovního ruchu, jsou odstupňovány v rámci systému hvězdiček od 1 do 5-ti hvězdiček; ostatní, registrované u místních orgánů, se třídí dle dostupného vybavení.
    Za období vlády Řeků a Římanů byla vytvořena na území Malé Asie díla nedozírné hodnoty, jejichž krásu budete moci při naši cestě obdivovat. Navíc můžete na mnoha místech vychutnat atmosféru tureckých bazarů, kaváren a turecké kuchyně, která patří vedle čínské a francouzské ke třem nejlepším na světě.
    Státní příslušníci některých výše uvedených zemí jsou povinni získat vízum po příjezdu do Turecka, viz kapitola "Cestující, po kterých je vyžadováno předložení pasu a vízum" níže.
    V Istambulu se nachází také dva masivní visuté mosty vedoucí přes Bospor. V dojezdové vzdálenosti se nachází několik Bosporských přímořských letovisek. Mezi další zajímavé kulturní památky patří ruiny Tróje, Národní park Mount Uludag a ostrovy a pláže u Marmarského moře.
    Vozidla, dovezená v rámci tohoto režimu, musí projít technickou kontrolou a musí být registrována u dopravní kanceláře ve lhůtě jednoho měsíce. Dopravní kancelář poskytne vozidlu tureckou registrační značku.


Uznávané řidičské průkazy návštěvníků

    Jako preventivní opatření proti ptačí chřipce je doporučeno zahraničním návštěvníkům vyvarovat se kontaktu s živou drůbeží, v klecích umístěnými nebo volně žijícími ptáky; současně je také důležité zajistit, aby byla drůbež a vejce, určené k jídlu, důkladně tepelně upravené. Nicméně, žádný přenos této nemoci nebyl mezi lidmi zaznamenán.
    Clo na dovoz z jiných zemí je vypočteno z CIF hodnoty předmětů. Výše sazby se liší od 6,5 až do 10-ti% pro osobní automobily. Další informace jsou k dispozici prostřednictvím odkazu na turecký celní sazebník z roku 2010 (tento sazebník je platný i v roce 2013):
    Autoklub TTOK může vydat mezinárodní řidičský průkaz zahraničnímu návštěvníkovi Turecka, po předložení jeho národního řidičského průkazu, doprovázeného překladem, vyhotoveným konzulátem nebo ambasádou, dvěma fotografiemi a úhradě poplatku.
    - Dodatkový protokol k Úmluvě o celních výhodách pro turistiku, týkající se dovozu turistických propagačních dokumentů a materiálu (New York, 1954)
    Turecký národní řidičský průkaz není v souladu se vzorem uvedeným v příloze 9 Úmluvy o silničním provozu (Ženeva, 1949). Je ve formě šedé a bílé plastové karty s modrým okrajem a obsahuje údaje o totožnosti držitele v turečtině a angličtině, spolu s fotografií držitele.


Registrace dočasně dovezených vozidel

    Zahraniční státní příslušníci, kteří trvale převádí své bydliště do Turecka, musí získat povolení k pobytu. Pokud chtějí do Turecka trvale dovážet vozidlo, musí získat povolení od tureckého celního úřadu po obdržení povolení k pobytu. Cla a daně za tento dovoz jsou splatné, viz kapitola "Clo" a "DPH a ostatní daně".  V případě ojetých vozidel není jejich vlastníkům poskytován žádný odpisový příspěvek. Trvalý dovoz automobilů starších 3 let je zakázáno.
    V případech, kdy je pro dovoz vozidla vyžadován karnet (viz "Dokumenty pro dočasný dovoz vozidel“), musí být karnet vystaven na jméno nájemce, nikoli na autopůjčovnu z níž bylo vozidlo pronajato.
    Pro dovoz některých položek, jako jsou šperky, elektronická zařízení, vybavení pro kempování / lov / horolezectví, atd., převyšující hodnotu 15,000 amerických dolarů, musí být podáno celní prohlášení a současně mohou být tyto položky označeny v návštěvníkově pasu, za účelem usnadnění jejich zpětného vývozu při odjezdu z Turecka.
    Tělesně postižení návštěvníci, směřující do Turecka se mohou obrátit na tamní národní organizaci pro osoby se zdravotním postižením skrze následující internetovou adresu - http://www.ozida.gov.tr/ENG/.
    Jednou z nejstarších světových osad je bývalé seljucké hlavní město - město Konyase se svojí Alladinovou mešitou (1221) a mauzoleem v Mevlaně (sídlo vířivých dervišů), jehož historie se datuje od 7. tisíciletí př. nl.


Jaké je hlavní město Španělska?

    FCO důrazně odrazuje od cestování do oblasti v blízkosti hranic se Sýrií (v okolí 10-ti km od hranic) a do základních provincií Hakkari, Sirnak, Siirt a Tunceli..
    Kastal Mouaf - Yayladagi (komunikace mezi Lattakia - Antakya / Hatay) Bab-el-Hawa - Cilvegözü* (komunikace mezi Aleppo - Antakya) Aazaz - Kilis / Oncüpinar* (komunikace mezi Aleppo - Gaziantep) Jarablos - Barak / Karkamis (komunikace mezi Manbij - Nizip) Ain-el-Arab - Mürsitpinar (komunikace mezi Manbij - Suruç) Tell Abyad - Akçakale* (komunikace mezi Ar-Raqqah - Sanliurfa) Ras-al-Ain - Celanpinar (komunikace mezi Al-Hasakah - Viransehir) Tell Ailun - Senyurt (komunikace mezi Al-Hasakah - Kiziltepe) Qamishly - Nusaybin (komunikace mezi Al-Hasakah - Nusaybin) Malkiye - Cizre Irák
    - vozidlům, přijíždějícím zprava (nicméně řidiči nemotorizovaných vozidel nebo vozidel tažených zvířaty musí dát přednost v jízdě motorovým vozidlům)


Sportovní a ostatní aktivity

    V Turecku neexistuje žádná národní organizace, spravující mládežnické ubytovny nebo hostely. Nicméně Hostelling International v Turecku vlastní 8 hostelů. Tarify se pohybují mezi 8 a 16-ti EUR na noc a osobu na ubytovně, včetně lůžkovin. Některé hostely také disponují dvoulůžkovými pokoji, přičemž jejich ceny se pohybují v rozmezí 40 - 45 EUR.
    Zpevněné komunikace propojují všechna hlavní města a zajímavé lokace. Komunikace ve střední a východní části Anatolie jsou často ve špatném stavu z důvodu silného provozu a nepříznivých povětrnostních podmínek. Z důvodu hustého sněžení v období mezi prosincem a březnem zde hrozí možnost silničních uzavírek.
    Zahraniční návštěvníci, pokračující v cestě do 24 hodin stejným, nebo prvním navazujícím spojem, nepotřebují vízum za předpokladu, že jsou držiteli potvrzených následných rezervací a neopustí letiště.
    Mešity jsou otevřené pro návštěvníky všech vyznání mimo modlitební hodiny od soboty do čtvrtka (pátek je dnem zasedání pro kolektivní modlitby). Při vstupu do mešity jsou návštěvníci povinni vyzout obuv a ponechat ji před vchodech do mešity, případně použít návleky na obuv, které jsou k dispozici v některých mešitách. Současně je doporučeno používat vhodné oblečení: vyvarovat se nošení šortek, krátkých sukní, nebo šatů bez rukávů.


Silniční daně pro turisty

    Zahraniční návštěvníci, kteří navštíví Turecko za pracovními, výzkumnými nebo studijními účely nemusí dovážet vozidla na podkladě karnetu nebo triptychu; tyto dokumenty jsou vydávány jen pro dovoz za turistickým účelem.
    Nicméně, autoklub TTOK nedoporučuje zahraničním návštěvníkům volit místa ke kempování dle vlastního uvážení, ale naopak doporučuje předem získat povolení majitele daného místa nebo chráněného území.
    Pozn.: železniční doprava mezi městy Haydarpaşa a Izmit je narušeny stavebními pracemi na tunelu pod Bosporem. Toto omezení bude trvat přibližně do přelomu let 2014 a 2015.
    Zvláštní daň je vybírána na veškerý přepravovaný náklad přes Turecko do místa určení ve třetí zemi. Zdanitelná hodnota je vypočítána podle vzdálenosti v rámci Turecka a hmotnosti přepravovaného nákladu. Sazba daně se liší v závislosti na tom, zda byly mezi Tureckem a zemí registrace dotyčného vozidla uzavřeny dvoustranné dohody.
    Řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu je trestným činem a po řidiči, podezřelém z řízení vozidel pod vlivem alkoholu může být požadováno podstoupení dechové zkoušky.


Poznávací zájezd Turecko - Velký okruh

    V Turecku se běžně vyskytují vyhrazená parkovací místa pro zdravotně postižené motoristy, která jsou označena symbolem invalidního vozíku a mohou být použita řidiči, kteří jsou vlastníky průkazu pro tělesně postižené motoristy a jejichž vozidlo je označeno příslušným mezinárodním symbolem.
    Společnost Tüvturk je jedinou organizací, zplnomocněnou k provádění technických kontrol. Další informace jsou k dispozici na jejich internetových stránkách:
    Náhrada DPH (KVD) je možná při nákupech uskutečněných prostřednictvím autorizovaných obchodů. Faktury (jsou nezbytné 3 kopie) by měly být opatřeny celním razítkem, při opuštění země (do 3 měsíců od zakoupení zboží), přičemž náhrada se provádí v hotovosti nebo převodem na účet. Utracená částka musí být vyšší než 100 TL + DPH. Na tuto náhradu mají nárok všichni zahraniční návštěvníci Turecka, stejně jako turečtí občané žijící v zahraničí.
    Držitelé tureckého řidičského průkazu mají celkem 10 bodů. Při spáchání závažného trestného činu je řidičům odečteno několik bodů (dle závažnosti přestupku), což může vést k odebrání licence.


Jaké je hlavní město Slovinska?

    V případě potřeby, je autoklub TTOK nápomocen ve zprostředkování potřebných formalit s dotyčnými útvary (korekce karnetu „carnet de passages en douane“, převod na jinou osobu, dovoz náhradních dílů, atd.)
    Kouření je zakázáno v kancelářích, veřejných budovách, ve veřejné dopravě, v barech a restauracích. Při porušení zákazu je uložena pokuta ve výši 69 TL, přičemž majiteli zařízení může být uložena pokuta 560 – 5,600 TL.
    Je-li vozidlo vážně poškozeno při nehodě, může jej dovozce opustit ve prospěch tureckých celních orgánů. Dovozce vozidla musí získat potvrzení od nejbližších místních orgánů; potvrzení se týká skutečnosti, že vozidlo bylo vážně poškozeno při dopravní nehodě, s následnou přepravou vozidla na nejbližší celní úřad. Tato skutečnost by měla být oznámena autoklubu TTOK.
    Izmir - město, dříve známé jako Smyrna, bylo vždy významným kulturním a obchodním centrem. Sever část Izmiru se nazývá Bergama a jedná se o Pergamon ze třetího a druhého století před Kristem. Mezi nejpůsobivější řecké a římské historické památky zde patří Akropolis a Asclepion (Chrám uzdravení).


Osvědčení o registraci vozidla

    Zahraniční návštěvníci řídící mopedy nebo motocykly s jakýmkoliv objemem válců, nebo řidící osobní automobily registrované v Turecku, musí být starší 18-ti let. Nicméně, zahraniční návštěvníci mladší 18-ti let mohou řídit v zahraničí registrovaná vozidla, dočasně dovezená do Turecka, pokud dosáhli minimálního věku požadovaného pro řízení takových vozidel v zemi svého bydliště. Řidiči mopedů musí být držitelem řidičského průkazu, nehledě na to zda je takový průkaz nutný v zemi jejich bydliště.
    Pokud je dovozce vozidla držitelem brožury pomoci ETI (akreditiv) a uplatňuje náhradu svých nákladů na dopravu prostřednictvím TTOK, uhradí autoklub TTOK tyto náklady a jejich zpětné proplacení požaduje od dovozcova národního autoklubu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00