Jak na věc


hlášení odpadů

Hlášení místního rozhlasu 16. 11. 2018

    Z důvodu prací na vodovodu bude zítra, to je ve středu 9. května, v době od 13:00 do cca. 16:00 hodin, zastavena voda v celé obci. Dále oznamujeme, že na volnou parcelu v lokalitě...
    U opravy základu daně a výše DPH podle § 42 zákona o DPH jde o samostatné zdanitelné plnění, které spadá do období, kdy odběratel obdržel opravný daňový doklad. Změny uvedeme v řádném kontrolním hlášení. Je-li cena opravy vyšší než 10 tisíc Kč včetně DPH, uvede dodavatel opravu v oddílu A.4, odběratel v B.2. Pokud je cena nižší, uvede se v kumulativním oddílu A.5 nebo B.3. Rozdíly se uvádějí se záporným znaménkem.
    Pokud u plnění podléhajícího režimu přenesení daňové povinnosti je omylem odvedena daň dodavatelem, má být oprava uvedena v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla nesprávně uplatněna DPH. Současně je třeba podat následné kontrolní hlášení a tam uvést jen správné údaje. Plnění se neobjeví v oddíle A.4., kde bylo původně, ale v oddíle A.1. V kolonce DUZP se uvede původní den uskutečnění zdanitelného plnění, v kolonce Ev. číslo daňového dokladu zase evidenční číslo opravného daňového dokladu.


Hlášení místního rozhlasu 2. 11. 2018

    Znovu připomínáme, že zítra, v době od 8 do 15 hodin, bude z důvodu připojování vodovodního přivaděče zastavena voda v celé obci. Další zpráva. Z důvodu prací na opravě komunikací dojde již od zítřka,...
    Pokuta až 50 tisíc Kč nám hrozí, když do 5 pracovních dnů nezareagujeme na výzvu správce daně k odstranění pochybností o našem podaném hlášení. Pokutu až 500 tisíc Kč můžeme dostat, když budeme svým nekonáním závažně ztěžovat nebo mařit správu daní. Výše těchto pokut se řídí významem porušené povinnosti, závažností následku pro správu daní a také mírou naší součinnosti.
     UPOZORNĚNÍ: Mějte prosím na paměti, že Hlášení závad neslouží k nahlašování případů, které vyžadují okamžitý zásah policie, hasičů nebo záchranné služby. Výpadky dodávek elektřiny, vody, tepla nebo plynu hlaste přímo jejich dodavatelům.
    Z důvodu připojování nového vodovodního přivaděče do obce bude toto úterý, to je 24. října, v době od 8 do 15 hodin, zastavena voda v celé obci. Další zpráva. Na čtvrtek 26. a pátek...


Jak podáme následné kontrolní hlášení

    Někdy vystavíme daňový doklad nesprávnému odběrateli, DPH odvedeme a plnění uvedeme v kontrolním hlášení v oddíle A.4. Odběratel pak vrátí doklad a my vystavíme nový daňový doklad na správného odběratele. Podáme následné kontrolní hlášení a řádek s chybnými údaji nahradíme novým řádkem se správně uvedenými hodnotami. Dodatečné daňové přiznání nepodáváme.
    26XVÁNOČNÍ KONCERT - LudgeřoviceŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ – VřesinaVÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED NA SÍDLIŠTI 2018 – Dolní BenešovŠTĚPÁNSKÁ PÁRTY 2018 – Štěpánkovice
    Pokud nás správce daně vyzve k podání kontrolního hlášení a my víme, že nám za dané období nevznikla povinnost ho podat, máme možnost rychlé reakce ve formuláři na daňovém portále EPO pomocí tlačítka „Rychlá odpověď na výzvu“ v prvním kroku formuláře. Z nabídky zvolíme „Nemám povinnost podat KH, vyplníme číslo jednací doručené výzvy a naši identifikaci v záhlaví formuláře. Takto jsme oficiálně reagovali na výzvu. Přitom u hlášení podaných z datových schránek nesmíme vyplnit řádky v oddílech A, B a C.
    zítra, to je ve čtvrtek 3. května, v době od 17:20 do 17:40 proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu. Kontejner bude přistaven u budovy obecního úřadu. Další zpráva. Z důvodu opravy komunikace bude...


Dlohodobě stojící poškozený automobil

    Oznamujeme, že tento čtvrtek, to je 29. března, budou zrušeny úřední hodiny na obecním úřadě. Další zpráva. Obec Zubří pořádá brigádu na úklid veřejných prostor. Uskuteční se zítra, to je 28. března, od 16...
    Pokud na chybu v kontrolním hlášení přijdeme před termínem k jeho podání, podáme komplet nové opravné kontrolní hlášení a k předchozímu podání se nebude přihlížet. Vede-li chyba ke zvýšení či snížení odvodu DPH, podáme i opravné přiznání k DPH.
    Pokud nepodáme kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, ale až dodatečně a bez vyzvání, zaplatíme 1 tisíc Kč. Pokud je podáme až v náhradní lhůtě po výzvě správce daně, zaplatíme 10 tisíc Kč. Tyto pokuty jsou automatické, první jednotisícová pokuta v roce je ale promíjena.
    V případě pochybností o správnosti našeho hlášení nebo pokud jsme hlášení nepodali vůbec nás správce daně vyzve, abychom původní údaje změnili, doplnili nebo potvrdili. Výzvu dostaneme elektronicky do datové schránky. Nemáme-li datovou schránku, tak na email, který jsme mu za tím účelem uvedli v kontrolním hlášení. Do 5 pracovních dnů od výzvy musíme podat následné kontrolní hlášení. Můžeme také možnost Rychlá odpověď na výzvu v daňovém portálu EPO.


Poškozená Seumeho kaple v Lípové ulici

    Do kolonky DUZD uvedeme původní den uskutečnění zdanitelného plnění, v kolonce Ev. číslo daňového dokladu uvedeme evidenční číslo opravného daňového dokladu.
    Oznamujeme, že 28.12. budou zrušeny večerní úřední hodiny na OÚ. Vedoucí prodejny Jednota oznamuje: Vánoční otevírací doba v prodejně COOP Zubří: 23.12. – 7:00-12:00, 24.-26.12. zavřeno, 31.12. 7:00-12:00, 1.1. zavřeno
    28XOznámení MUDr. LebedyVÁNOČNÍ TURNAJ V NOHEJBALE – KobeřiceV. ROČNÍK TURNAJE VE STOLNÍM TENISE – OldřišovVÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED – HněvošiceDOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU – ŠtěpánkoviceVEČER ŠANSONŮ – Kravaře
    31X31. PROSINCE 2018 POŠTY OTEVŘENY POUZE V DOPOLEDNÍM REŽIMU!Oznámení MUDr. LebedyMUDr. Gabriela Kerlinová - informace o ordinačních hodinách SILVESTROVSKÝ POCHOD – MarkvartoviceSILVESTR 2018 – Hlučín
    Oznamujeme, že ve dnech 12.-13. ledna proběhne první kolo voleb prezidenta České republiky. Hlasovací lístky obdržíte v následujících dnech do svých schránek. Další zpráva. Zítra, v dopoledních hodinách, proběhne v naší obci tradiční tříkrálová...


Odpad na ulici - 3 týdny nevyvezeno!!!

    14XOznámení MUDr. LebedyVZPĚRAČSKÁ EXHIBICE – LudgeřovicePŘEDVÁNOČNÍ NOC - KravařeSVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL - SudiceVÁNOČNÍ KONCERT PETRY JANŮ – Dolní Benešov
    Automaticky dostaneme pokutu 30 tisíc Kč, pokud do 5 pracovních dní nezareagujeme na výzvu finančního úřadu na doplnění či potvrzení údajů v podaném hlášení. Pokud to neuděláme ani v náhradní lhůtě, pokuta bude 50 tisíc Kč.
    16XVÝSTAVA BETLÉMŮ – Velké HošticeVÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE – HněvošiceVÁNOCE VE ŠKOLE – ŠtěpánkoviceADVENTNÍ KONCERT – ChuchelnáADVENT V HLUČÍNĚADVENTNÍ KONCERT - LudgeřoviceZPÍVÁNÍ KOLED – MarkvartoviceIII. ADVENTNÍ KONCERT – Dolní Benešov
    Pokuty ve výši 10, 30 či 50 tisíc Kč nám mohou být prominuty, a to z ospravedlnitelných důvodů. Musíme však požádat do 3 měsíců od nabytí právní moci výměru a nesmíme mít za sebou v posledních třech letech závažné porušení daňových nebo účetních předpisů. Pokud jsme v roce 2016 a vznikla nám jedna nebo více pokut 10, 30 nebo 30 tisíc Kč, můžeme požádat správce daně o prominutí až dvou pokut bez ohledu na příčinu pochybení.


Hlášení místního rozhlasu 12. 11. 2018

    Daňové doklady vystavené s chybnou sazbou DPH mají být opraveny podle § 43 zákona o DPH. Do 5 pracovních dní od zjištění chyby je třeba podat následné kontrolní hlášení, ve kterém uvedeme všechny údaje správně a ve správných sloupcích. Kromě toho podáme dodatečné daňové přiznání k DPH do konce následujícího měsíce.
    Oznamujeme, že během příštího týden bude paní Jinková provádět odečty vodoměrů. Další zpráva. Srdečně zveme všechny děti, rodiče a prarodiče, na tradiční adventní dílničku. Uskuteční se tuto neděli, to je 10. prosince, od 13:30...
    Společnost eon oznamuje, že dne 9. srpna v době od 07:30 do 14:30 bude z důvodu provádění prací v naší obci vypnut elektrický proud, a to ve spodní části obce od N.Města po d.č....
    Pokud odběratel nemá k dispozici opravný daňový doklad, uvede jako ev. číslo daňového dokladu své interní evidenční číslo. Jakmile obdrží od dodavatele opravný daňový doklad, uvede položku v dalším kontrolním hlášení s opačnými znaménky a na dalším řádku uvede opravu znovu s příslušným evidenčním číslem opravného daňového dokladu. (Druhá možnost je podat následné kontrolní hlášení se správným ev. číslem opravného daňového dokladu.)


Následné kontrolní hlášení, opravy, rychlá odpověď

    Hlášení 8.6.2018 Srdečně zveme všechny občany na soutěž v požárním sportu dětí a mládeže – novoměstský pohár soptíků. Další závod se uskuteční tuto neděli 10. června, na sportovišti v Zubří. Začátek je ve 12:30...
    za budovu skladu byl umístěn kontejner na velkoobjemový odpad. Bude zde umístěn do konce příštího týdne, poté bude převezen na obvyklé místo pod kopec. Další zpráva. Oznamujeme, že včera opět začalo cvičení proti bolesti...
    V úřední hodiny na OÚ jsou již k dispozici známky pro odvoz PDO. Ti z vás, kteří jsou již připojeni na splaškovou kanalizaci, mohou rovněž uzavřít smlouvu na odběr a vypouštění vod. Další zpráva....
    Srdečně zveme všechny malé i velké na posezení na výletišti, začátek je dnes v 17 hodin. Součástí posezení bude i letní kino, od půl deváté budeme promítat film pro děti Mimi šéf.
    Prosíme všechny, kdo dosud neuhradil vodné za druhé období roku 2018, aby tak učinil co nejdříve, nejpozději do 15.9. Další zpráva: Tuto sobotu 8.9. se od 14 hodin uskuteční odložený dětský den. Sraz účastníků...


STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICEHLÁŠENÍ ZÁVAD

    Společnost eon oznamuje, že dne 1. září v době od 7:30 do 14:30 hodin, bude z důvodu plánovaných prací vypnut v naší obci proud, a to v jihovýchodní části obce, od čísel popisných 88,...
    Z důvodu závažné poruchy na vodovodním řadu je v současné době celý horní konec obce bez vody. Příčinu závady, která spočívá ve velmi slabém přítoku do vodojemu, se nám bohužel nedaří zjistit, a je...
    Srdečně zveme na tradiční pouťovou zábavu na výletiště do Zubří. Výlet se uskuteční zítra, to je v sobotu 1. července, od 20 hodin. K tanci a poslechu zahraje Zuberská šestka, součástí výletu bude tradiční...
    Na opravném daňovém dokladu není třeba uvádět datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP). U dodavatele se plnění považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém odběratel obdržel opravný daňový doklad. Proto dodavatel v části A.4 uvede skutečný den doručení opravného daňového dokladu odběrateli. Pokud se odběratel o provedení opravy dozvěděl až na základě obdrženého opravného daňového dokladu, uvede v části B.2 skutečný den jeho obdržení.


Hlášení místního rozhlasu 26. 11. 2018

    Pokud na chybu v kontrolním hlášení přijdeme až po termínu pro podání kontrolního hlášení, podáme do 5 pracovních dnů od zjištění následné kontrolní hlášení, ve kterém nedostatky opravíme. Vede-li chyba ke zvýšení či snížení odvodu DPH, podáme i dodatečné přiznání k DPH.
    SDH Zubří vás všechny srdečně zve na soutěž v požárním sportu dětí a mládeže, Novoměstský pohár soptíků. Další kolo se uskuteční zítra, to je v neděli 11. června, na sportovišti v Zubří. Začátek je...
    Prosíme tatínky o účast na brigádě ve škole. Brigáda se uskuteční zítra, to je v ponděli 31. července. Sraz brigádníků je v 16 hodin u školy, cílem brigády je odstranění starého stropu. Dále prosíme...
    Obdobně postupujeme, pokud jsme vyzváni k podání následného kontrolního hlášení z důvodu pochybností o správnosti nebo úplnosti k původně podanému kontrolnímu hlášení, a jsme přesvědčeni, že máme hlášení správně. V prvním kroku formuláře kontrolního hlášení vybereme položku „Rychlá odpověď na výzvu“ a z nabídky zvolíme „Potvrzuji správnost naposledy podaného KH“. Opět doplníme číslo jednací z výzvy správce daně a naši identifikaci.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00