Jak na věc


helikobakterie jak se přenáší

Rakovina kostí: příznaky, léčba

    Velmi častou komplikací akutního zánětu žaludku jsou střevní obtíže, pacient má obvykle průjem, který je doprovázený křečemi a bolestmi břicha. Zatímco pro zánět žaludku samotný se používá medicínský termín gastritida, pro onemocnění zasahující také střeva se používá termín gastroenteritida, též střevní chřipka. Gastritida, stejně jako gastroenteritida, obvykle během několika dní odezní a nevyžaduje speciální léčbu. Mnohem závažnější zdravotní komplikace jsou spojeny s chronickým zánětem žaludku (chronická gastritida). Pokud totiž není toto onemocnění léčeno (obvykle z toho důvodu, že nebylo diagnostikováno), může vést k rozvoji žaludečních vředů, nebo dokonce rakoviny žaludku.
    Sonografie společně například s RTG vyšetřením, magnetickou rezonancí patří mezi diagnostické zobrazovací metody. V praxi se pak sonografické vyšetření kombinuje dle potřeby s ostatními vyšetřeními, jako jsou laboratorní vyšetření krve, CT (počítačová tomografie) a další.
    Sono břicha se provádí zejména v případech, kdy pacienta dlouhodobě obtěžují bolesti břicha nejasného původu, když má lékař podezření na onemocnění některého z vnitřních orgánů, jako je například slepé střevo, slezinu, nebo žlučník, ale také ledviny, močový měchýř a další orgány. Jiným závažným důvodem k provedení sonografického vyšetření dutiny břišní je vyloučení vnitřního krvácení, k čemuž může dojít v důsledku autonehody nebo jiného závažného úrazu. Ultrazvuk břicha dokáže odhalit také onkologická onemocnění. Dále se sono břicha využívá při gynekologických prohlídkách, zejména v rámci těhotenské poradny.


ZANECHAT ODPOVĚĎ Zrušit odpověď

    Dalším onemocněním páteře, které vzniká v oblasti meziobratlových plotének, a projevuje se nepříjemnou bolestí, je spondylóza. V tomto případě dochází k postupnému ztenčování ploténky a následnému zhoršení schopnosti tlumit nárazy. Výsledkem je vznik osteofytů, výrůstků dráždících nervové kořeny a způsobujících bolest. Dalším nepříjemným jevem spojeným se spondylózou je postupná atrofie vazivového aparátu. Tato onemocnění, která jsou častým nálezem u dospělých pacientů na rentgenu, se nezřídka vzájemně kombinují.
    Osteochondroza je bolestivé ortopedické onemocnění, které, jak bylo zmíněno v úvodu, nejčastěji postihuje meziobratlové ploténky, odkud se šíří dále do páteře. Ploténky se tak postupně snižují. Osteochondrozou trpí velká část populace, níže popsané degenerativní změny páteře s pokročilým věkem postihují téměř každého člověka. Rozvoj osteochondrozy lze však zpomalit a zmírnit, a to dodržováním zásad zdravé životosprávy (viz odstavec Prevence). Onemocněním trpí nejen lidé, ale také ostatní savci, zejména koně a psi.
    Osteochondroza je degenerativní onemocnění kostí a chrupavky, které začíná nejčastěji v oblasti meziobratlové ploténky, odkud se rozšiřuje do dalších částí páteře. Co osteochondrozu způsobuje? Jaké jsou její projevy? Jak se toto onemocnění léčí a lze jeho rozvoji nějakým způsobem předejít?


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKYVÍCE OD AUTORA

    Délka vyšetření činí zpravidla několik minut. Výsledky vyšetření jsou známy ihned a lze je vytisknout. Další výhodou ultrazvukové sonografie je dostupnost, přístroje jsou obvyklou součástí vybavení většiny ordinací. Pomocí ultrazvuku lze prozkoumat všechny měkké tkáně a vyloučit tak nebo potvrdit vnitřní krvácení, přítomnost ledvinových kamenů či nádoru. Sono břicha tak významně přispívá k záchraně zdraví a života pacientů.
    Kořeny sonografie sahají až do období 2. světové války, kdy se tato metoda využívala k odhalování ponorek válečných nepřátel. V oblasti medicíny se začala sonografie používat až později,  a to zhruba od poloviny minulého století.
    Osteochondroza i spondylóza se řeší kombinací medikace a rehabilitace. Jednou z nejúčinnějších metod je medicínská tréninková terapie (MTT), metoda zaměřená na posílení hlubokého zádového svalstva. Krajní možností je pak operace páteře. Další z metod léčby, která se začala používat na území Ruska, je metoda řízeného hladovění.
    Onemocnění postihuje ponejvíce seniory, rizikovou skupinu však tvoří i dospělí středního věku, zejména pak ti, kteří mají sedavé zaměstnání, aniž by pravidelně sportovali.


ZANECHAT ODPOVĚĎ Zrušit odpověď

    Zánět žaludku patří mezi nejčastější nemoci zažívacího ústrojí. Jedná se o zánětlivé onemocnění žaludeční sliznice, které může mít buď akutní, nebo chronickou formu. K zánětu žaludku může dojít z několika různých příčin, nejčastěji se jedná o důsledek akutní infekce zažívacího traktu. Léčba závisí jak na příčině, tak na formě onemocnění.
    Příznaky a projevy zánětu žaludku se liší v závislosti na tom, zda se jedná o akutní, nebo chronický průběh nemoci. Mezi typické příznaky akutního zánětu žaludku patří nevolnost, zvracení, pocit plnosti, bolesti v oblasti nadbřišku a bolesti hlavy. Někteří pacienti rovněž mívají zvýšenou teplotu. Chronický zánět žaludku se naproti tomu projevuje poměrně nenápadně, pacienty dlouhodobě trápí tupá bolest v oblasti žaludku, pocit plnosti a nechutenství. Nemoc je však zrádná v tom, že výše uvedené příznaky nemusí být přítomny vůbec, a přitom postupně způsobovat velmi závažné zdravotní obtíže, kterým se věnujeme níže. Pacient hubne, může trpět anémií.
    Před vyšetřením břišních orgánů je třeba, aby pacienti alespoň 6 hodin nekonzumovali žádné potraviny, ani nápoje. Zakázáno je i kouřit. Dále se od pacientů vyžaduje, aby 3 dny před vyšetřením vynechali ze strav nadýmavé potraviny. Po vyšetření opouští pacient ordinaci bez omezení.


ZANECHAT ODPOVĚĎ Zrušit odpověď

    Metoda řízeného hladovění vychází z teorie, že organismus pacienta dokáže lépe vstřebávat  živiny přijaté z potravy poté, co byl podroben půstu. Pacient tedy v tomto případě podstupuje několikadenní půst, který je následně vystřídán plnohodnotnou výživou. S ohledem na zdraví pacienta je tento přechod velmi pozvolný. Aby nedošlo k ohrožení zdraví pacienta, nesmí délka půstu překročit 14 dní a úbytek jeho původní hmotnosti 15%.  Při řízeném hladovění je pacient pod stálým lékařským dohledem a nepociťuje během něho hlad, a to díky podávaným lékům.
    Prevence zánětu žaludku spočívá v dodržování zásad zdravé životosprávy, především zdravého jídelníčku (bohatého na vitamíny) a vyvarování se nadměrné konzumace alkoholu. Ovoce a zeleninu je radno důkladně mýt, a to zejména pokud jsme na dovolené v zemích Třetího světa. Neméně důležité je nepodceňovat příznaky onemocnění. Neléčená akutní forma může vést k rozvoji chronického onemocnění, neléčená chronická gastritida pak k rozvoji velmi závažných nemocí.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKYVÍCE OD AUTORA

    Jak bylo uvedeno na začátku, ultrazvukové vyšetření je zcela bezbolestné. Pacienti ho nevnímají ani jako nepříjemné, protože se při něm položí na lůžko a lékař pomocí sondy, kterou krouživými pohyby posouvá po břiše pacienta, kontroluje dutinu břišní, což se mu zobrazuje na obrazovce. Jediné, co může pacientovi vadit je nanášení chladivého gelu na vyšetřovanou partii před vyšetřením, což se provádí z toho důvodu, aby byl zajištěn lepší kontakt vyšetřovací sondy s tělem pacienta. V závislosti na vyšetřovaném orgánu může být pacient požádán, aby během vyšetření zadržel dech, nebo změnil polohu, zpravidla na pravý a levý bok.
    Vzhledem k tomu, že v dutině břišní je uložena většina důležitých tělních orgánů, patří sono břicha neboli ultrazvuk břicha mezi velmi častá vyšetření, která se běžně provádějí v medicínské praxi. Jeho hlavními výhodami jsou schopnost zobrazit vnitřní orgány (sonografie je v medicíně řazena mezi tzv. zobrazovací metody), neinvazivnost a bezbolestnost.
    Vzhledem k tomu, že je onemocnění způsobeno především nedostatkem pohybu nebo dlouhodobým setrváváním v neměnné pozici, jeho prevence spočívá v provozování pravidelné pohybové aktivity. Pravidelná pohybová aktivita je rovněž účinnou prevencí spondylózy a celé řady dalších ortopedických onemocnění. Ideálním druhem sportu je v tomto ohledu plavání. Nedílnou součástí prevence je dodržování dalších zásad zdravé životosprávy, zejména máme na mysli správnou výživu.


Jak si zvyknout na zubní protézu

    Ke zlepšení stavu pacienta následně dochází z několika důvodů: nastane detoxikace buněk za současného odlehčení pojivové tkáni. Půst zlepší krevní oběh a nastartuje lepší výživu tkání. Dalšími přínosy metody řízeného hladovění jsou detoxikace organismu a jeho současná regenerace. Tuto metodu lze doporučit především pacientům, kteří mají sedavé zaměstnání, a zároveň se potýkají s nadváhou až obezitou.
    Jednou z hlavních příčin osteochondrozy je nedostatek pohybu a dlouhodobé setrvávání v nevhodné poloze. Právě pohyb je nutný k tomu, aby se mohla výživa přijímaná z potravy dostat do pulzního jádra meziobratlových plotének. Jestliže k tomu nedochází, následkem je postupná ztráta pružnosti chrupavek a zkostnatění, což se projevuje velmi nepříjemnou  bolestí páteře.
    Ultrazvukové vyšetření se provádí s využitím speciálního přístroje, jehož základními součástí je vyšetřovací sonda napojená na přístroj s ovládacím pultem a monitorem. Samotný princip je založen na vysílání vln sondou, která tyto vlny odráží zpět do přístroje. Časové zpoždění sondy se pak zaznamenává a převádí do podoby obrazu, který vidí lékař na obrazovce.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00