Jak na věc


germánské kmeny

Raný středověk - Germánské státy

    V mnoha podstatných názorech a mytologických představách se víra všech germánských kmenů shoduje. Označení Germáni se týká národů východně od Rýna a na severozápadě Evropy. Germánskou víru, která nabyla v době Vikingů mezi 8. a 11. stol.m své konečné podoby, nutno chápat jako přírodní náboženství: síly přírody byly považovány za osobní mocnosti a měly jména. Vuotan (také: Vodan, Odin) jakožto nejvyšší bůh byl zároveň bohem války, který křivou přísahou a lží vnesl mezi lidi nemorálnost. Bůh bouřky Thor se zabýval ve své nespoutané síle bojem s obry, kteří ohrožovali bohy i lidi. Freyr ("pán") byl uctíván zvláště v dnešním Švédsku jako bůh plodnosti. V Uppsale měl velkou svatyni, v níž byl znázorněn s obrovským falem. Freyr je považován za mýtického prapředka švédských králů. Nerthus požíval u severních Germánů vysoké úcty jako mužské, u jižních Germánů také jako ženské božstvo plodnosti (Matka země). Germánští bohové patřili ke dvěma různým skupinám: starším Vanům, kteří pocházeli ze ze

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00