Jak na věc


generální úklid hotelových pokojů

Generální opravy obráběcích strojů

    Opravujeme i stroje, které nejsou dostatečně vybaveny průvodní dokumentací od výrobce a nebo dokumentace zcela chybí. Po opravě zpracujeme novou kompletní dokumentaci vč. návodů k obsluze a údržbě v rozsahu, který splňuje požadavky současně platné legislativy, zejména ČSN/EN.
    Na přání zákazníka může být dokončený stroj posouzen STROJÍRENSKÝM ZKUŠEBNÍM ÚSTAVEM s. p., který po provedených zkouškách vystaví ke stroji PROTOKOL s certifikátem způsobilosti stroje.
    Omlouváme se všem zákazníkům, ale již neopravujeme klasické jednoduché stroje (bývalé RVHP) výroby, jako jsou univerzální soustruhy, frézky, vrtačky, vodorovné vyvrtávačky, klasické brusky, excentrické lisy a podobné stroje.
    Při provádění oprav strojů není rozhodující její stáří, typ výrobce ani chybějící technická dokumentace. Rozhoduje technický stav stroje, a to zda bude po opravě splňovat technologické a kapacitní požadavky zákazníka.
    Nabízíme opravy odstraňující příčiny a následky havárií, účelové opravy jednotlivých konstrukčních skupin stroje nebo celých strojů, střední a generální opravy strojů, rekonstrukci a modernizaci.
    Všechny stroje po provedené opravě, rekonstrukci či modernizaci splňují požadavky bezpečnosti práce dle NV 378/2001 Sb. a mohou být označeny symbolem „CE“.


Generální opravy obráběcích a jednoúčelových strojů

    Přehled opravovaných strojůSoustruhyhrotové soustruhysvislé soustruhy poloautomatické soustruhyautomatické soustruhyVrtací strojevrtačky speciální i vícevřetenovésouřadnicové vrtačky a vyvrtávačkystroje na jemné vrtáníFrézovací a obráběcí strojefrézky a frézovací strojeobrážečky a hoblovkyLisovací strojelisy nižších tonážílisovací automatyOstatní strojebrusky různých typůstroje na ozubení jednoúčelové strojespeciální stroje
    Soustruhyhrotové soustruhysvislé soustruhy poloautomatické soustruhyautomatické soustruhyVrtací strojevrtačky speciální i vícevřetenovésouřadnicové vrtačky a vyvrtávačkystroje na jemné vrtání
    Po provedené generální opravě, rekonstrukci či modernizaci jsou stroje vybaveny kompletní průvodní dokumentací, která obsahuje zejména revizní zprávy, výkresovou elektro- dokumentaci, protokol geometrické přesnosti, prohlášení o shodě výrobku. Původní návod k obsluze doplníme o potřebné informace o změnách provedených při opravě, rekonstrukci a modernizaci stroje.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00