Jak na věc


generální úklid hotelových pokojů

Zpracování dokumentace po opravě

    Při provádění oprav strojů není rozhodující její stáří, typ výrobce ani chybějící technická dokumentace. Rozhoduje technický stav stroje, a to zda bude po opravě splňovat technologické a kapacitní požadavky zákazníka.
    Soustruhyhrotové soustruhysvislé soustruhy poloautomatické soustruhyautomatické soustruhyVrtací strojevrtačky speciální i vícevřetenovésouřadnicové vrtačky a vyvrtávačkystroje na jemné vrtání
    Všechny stroje po provedené opravě, rekonstrukci či modernizaci splňují požadavky bezpečnosti práce dle NV 378/2001 Sb. a mohou být označeny symbolem „CE“.
    Po provedené generální opravě, rekonstrukci či modernizaci jsou stroje vybaveny kompletní průvodní dokumentací, která obsahuje zejména revizní zprávy, výkresovou elektro- dokumentaci, protokol geometrické přesnosti, prohlášení o shodě výrobku. Původní návod k obsluze doplníme o potřebné informace o změnách provedených při opravě, rekonstrukci a modernizaci stroje.
    Nabízíme opravy odstraňující příčiny a následky havárií, účelové opravy jednotlivých konstrukčních skupin stroje nebo celých strojů, střední a generální opravy strojů, rekonstrukci a modernizaci.


Generální opravy obráběcích strojů

    Opravujeme i stroje, které nejsou dostatečně vybaveny průvodní dokumentací od výrobce a nebo dokumentace zcela chybí. Po opravě zpracujeme novou kompletní dokumentaci vč. návodů k obsluze a údržbě v rozsahu, který splňuje požadavky současně platné legislativy, zejména ČSN/EN.
    Přehled opravovaných strojůSoustruhyhrotové soustruhysvislé soustruhy poloautomatické soustruhyautomatické soustruhyVrtací strojevrtačky speciální i vícevřetenovésouřadnicové vrtačky a vyvrtávačkystroje na jemné vrtáníFrézovací a obráběcí strojefrézky a frézovací strojeobrážečky a hoblovkyLisovací strojelisy nižších tonážílisovací automatyOstatní strojebrusky různých typůstroje na ozubení jednoúčelové strojespeciální stroje
    Na přání zákazníka může být dokončený stroj posouzen STROJÍRENSKÝM ZKUŠEBNÍM ÚSTAVEM s. p., který po provedených zkouškách vystaví ke stroji PROTOKOL s certifikátem způsobilosti stroje.
    Omlouváme se všem zákazníkům, ale již neopravujeme klasické jednoduché stroje (bývalé RVHP) výroby, jako jsou univerzální soustruhy, frézky, vrtačky, vodorovné vyvrtávačky, klasické brusky, excentrické lisy a podobné stroje.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00