Jak na věc


fyzické testy městská policie

TABULKA č. 2 - leh-sed opakovaně

    Příspěvek na bydlení a dopravu je poskytován zaměstnancům při vyúčtování platu za příslušný kalendářní měsíc ve výši 6 000 Kč. Zaměstnancům, kterým zaměstnavatel hradí náklady na ubytování ve smluvní ubytovně zaměstnavatele, je příspěvek na bydlení a dopravu poskytován ve výši 2 000 Kč. V případě skončení pracovního poměru je poslední příspěvek na bydlení zaměstnavatelem poskytnut v posledním vyúčtování platu.
    Při tomto testu jde o co největší počet provedených cviků v době dvou minut. Popis cviku je následující: cvičící ze stoje spatného přechází přes dřep do lehu na břiše a zvedne ruce z podložky, přechází zpět opět přes dřep do stoje spatného, dále pokračuje přes dřep do lehu na napřímená záda, ruce se dotknou podložky podél těla a zpět přechází přes sed a dřep do stoje spatného. Za každý přechod do stoje spatného je počítáno jedno provedení cviku.
    Základní polohou je leh na zádech. Nohy jsou mírně pokrčeny a mírně roznoženy a zapřeny pod pevnou oporu. Z této základní polohy cvičící provádí sed, aby se loktem lehce dotkl kolena a vrací se zpět do lehu. Ruce jsou po celou dobu cvičení spojeny za hlavou.


Jak postupovat v případě, že Vás oslovíme v souvislosti s výběrovým řízením?

    Máte zájem pracovat u Městské policie Opava? Jestliže splňujete podmínky stanovené zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, můžete na adresu Městská policie Opava, Krnovská 2860/71A, 746 01 Opava, zasílat vyplněný formulář žadatele. V případě, že by Městská policie Opava přijímala nové zaměstnance, bude za účelem absolvování výběrového řízení oslovovat žadatele, kteří na městskou policii zaslali vyplněný formulář žadatele.
    U městské policie pracuji téměř od jejího vzniku, takže skoro 25 let. Denní a noční směny mi problémy nedělají. Naopak, dlouhé volno mezi směnami využívám pro svoje záliby jako je horské kolo, amatérský triatlon anebo turistiku. Fyzická kondice se mi pak hodí v zaměstnání. Městská policie při přijímání nových lidí totiž nehledí na věk, ale na schopnosti, charakterové vlastnosti a fyzickou kondici. Ve službě projedu na lince 156 několik set kilometrů v autě a mezi směnami zdolávám další desítky kilometrů na horském kole.
    Výkon hodnotíme počtem úplně dokončených vzporů ležmo, test provádíme do únavy, případně jej ukončíme tehdy, až se cvičenec začne prohýbat nebo vysazovat.


Na co se můžu těšit, pokud budu úspěšným uchazečem a rozšířím vaše řady?

    Motorky byly a jsou mým životem. Jezdím silnici a okruh superbiky. Abych vyhrál a přežil, musím jezdit nejen rychle, ale také bezpečně. Až do nástupu k městské policii jsem netušil, jak moc se mi budou hodit zkušenosti ze závodních okruhů. Pracuji totiž na druhém největším obvodu, Praze 6, jezdím tísňovou linku 156. Nejen v hlídkovém autě, ale i na služební motorce. V některých případech záleží na rychlosti, s jakou dokážu tomu druhému pomoci. Motorka se tak stala nejen mojí vášní, ale i prostředkem k rychlé pomoci druhým.
    Abychom mohli jednotlivé formuláře žadatelů shromažďovat pro účely výběrového řízení, je pro tento účel nezbytný písemný souhlas k shromažďování osobních údajů žadatele, jenž je součásti formuláře žadatele.
    Náborový příspěvek se poskytne čekateli nebo strážníkovi v celkové výši 100.000 Kč, po podepsání smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku, a to ve dvou částech.


STAŇ SE NAŠÍM KOLEGOU I TY PŘIHLAS SE

    Městská policie Opava si vyhrazuje právo, že za účelem přijetí nových zaměstnanců k městské policii, bude po dobu jednoho roku shromažďovat vyplněné formuláře jednotlivých žadatelů o práci u této organizace. S jednotlivými vyplněnými formuláři žadatelů bude postupováno v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Po uplynutí jednoho kalendářního roku od data přijetí vyplněného formuláře žadatele, bude tento v souladu se shora uvedeným zákonem skartován, jestliže uchazeč k tomuto datu nedoručí písemný Souhlas k prodloužení lhůty shromažďování údajů uvedených ve formuláři žadatele, pro účely výběrového řízení v databázi žadatelů.
    Městská policie hl. m. Prahy poskytne svým zaměstnancům příspěvek na závodní stravování formou poukázek na stravování v restauračních zařízeních. Za jednu stravenku v hodnotě 100 Kč hradí zaměstnanec 20 Kč, ostatní náklady hradí zaměstnavatel.
    Vyčkat zpětného kontaktu našich náborových pracovníků a domluvit si termín fyzických a psychologických testů. Ubytování v době testování (poskytované za stanovených podmínek zdarma)
    Ke splnění požadavků na tělesnou zdatnost při přijímacím řízení je uchazeč povinen dosáhnout v součtu nejméně 55 bodů ze čtyř disciplín. Nejmenší počet bodů, který musí být v disciplíně dosažen, je 1, jinak se posuzuje jako nesplněná.
    Příspěvek na bydlení a dopravu lze poskytnout zaměstnanci v pracovním poměru po uplynutí sjednané zkušební doby. Příspěvek na bydlení a dopravu se neposkytne zaměstnanci po dobu trvání mateřské či rodičovské dovolené.


Obecné podmínky pro přijetí do pracovního poměru k městské policii

    V lehu na břiše pokrčíme paže a opřeme se dlaněmi o zem v úrovni prsou. Napnutím paží provedeme vzpor ležmo - pokrčením paží se vrátíme zpět do kliku. Správné provedení testu vyžaduje, aby po celou dobu cvičení trup a nohy tvořily přímku, tzn. neprohýbat se, ani nevysazovat.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00