Jak na věc


funkcí crisp

2117 of Sweden HELAS pánské funkční triko

    Soubor lze stáhnout zdarma pro osobní potřebu na jeden počítač. Jakékoli jeho použití pro výuku je však možné až po zakoupení licence příslušnou školou. Ujistěte se prosím, že Vaše škola je vlastníkem licence, dříve než program použijete pro výklad, procvičování, získávání informací, tvorbu vlastních prezentací atd.
    Novinka ve verzi 1.1: Původní aplikace je nyní integrována se sešitem "Funkce sinus a kosinus", který umožňuje zobrazovat grafy funkcí se složitějším předpisem ve tvaru:
     Tento profesionální generátor vytváří sinusové, pravoúhlé a trojúhelníkové signály. Pravoúhlý signál je je možné nastavit s CMOS-TTL nebo variabilní amplitudou. Šířka impulsu je průběžně
     Model DG1062Z je vybaven 2 plnohodnotnými a nezávislými výstupními kanály (se stejnými specifikacemi) a interní pamětí až 8 Mpts. Kromě standardních funkcí má integrováno přes 160 libovolných


2117 of Sweden FRÖSAKER světle modré funkční pánské polo triko

    Klepnutím na příslušný odkaz si stáhněte instalační soubor s názvem “Univ_fun_gon11.zip“ do libovolného adresáře na Vašem počítači (např. Dokumenty). Po stažení na něj klepněte pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolte “Extrahovat vše...“. Dále jen pokračujte podle průvodce extrahováním. Necháte-li všechny parametry beze změny, vytvoří se ve vašem adresáři potřebné soubory. Ve vytvořené složce “Univ_fun_gon11“ naleznete soubor “UF_gon_manual11.pps“. To je podrobný návod k použití programu zpracovaný formou interaktivní prezentace MS PowerPoint. Otevřete ho, prostudujte a dále postupujte podle pokynů v tomto manuálu. Návod k ovládání doplňkové aplikace "Funkce sinus a kosinus", sloužící k zobrazování grafů složitějších funkcí, má název funkce_sin_cos_11_man.pdf a naleznete jej rovněž ve složce "Univ_fun_gon11".
    Univerzální funkce jsou komplexní aplikací naprogramovanou v prostředí MS Excel XP s využitím jazyka Visual Basic for Applications. Umožňují jednoduše, rychle a s dostatečnou přesností zobrazovat grafy veškerých elementárních funkcí, s nimiž se učitel a žák setkají při výuce funkcí na základní i střední škole. Je možno volit různá měřítka zobrazení. Program rovněž provádí nejrůznější výpočty a zobrazuje doplňky potřebné pro pochopení učiva o příslušných fukcích, obsahuje nástroje pro řešení odpovídajících typů rovnic. Pokrývá učivo od 2. stupně ZŠ přes osmileté i čtyřleté gymnázium až po maturitu na libovolné střední škole.
     Funkční generátor AFG-2105 s přímým digitálním generováním signálu (DDS) poskytuje šířku pásma 5 MHz. Vybavení zahrnuje standardní signály sinus, obdélník, rampa, šum a libovolný
     Generátor funkcí AFG-2012 s přímým digitálním generováním signálu (DDS) s šířkou pásma 12 MHz. Vybavení zahrnuje standardní signály sinus, obdélník, rampa, šum a libovolný průběh


Generátor funkcí Voltcraft 8202, 0,02...

     Generátor funkcí AFG-2005 s přímým digitálním generováním signálu (DDS) poskytuje šířku pásma 5 MHz. Vybavení zahrnuje standardní signály sinus, obdélník, rampa, šum a libovolný průběh
     4 přístroje v jednom. Rozmítací, funkční a pulzní generátor a frekvenční čítač. Profesionální generátor vytváří sinusové, obdélníkové, trojúhelníkové, rampové, pilové a pulzní
     Digitální frekvenční generátor, který zobrazuje ve spojení s počítačem měřící jednotku. Rozsáhlý software umožňuje vlastní sestavení signálu nebo společně s osciloskopem série PCS
    Šest interaktivních aplikací MS Excel umožňujících zobrazovat grafy různých elementárních funkcí. Velmi široká možnost zadávání volitelných parametrů, intuitivní ovládání. Pokrývá látku učiva o funkcích až po úroveň gymnázia. K modulu je zpracován podrobný manuál.


Arbitrární generátor funkcí Rigol...

    Stáhněte si soubor "zavedeni gon_fci.zip" klepnutím na příslušný odkaz. Po stažení klikněte na soubor pravým tlačítkem myši a zvolte "Extrahovat vše". Necháte-li nastavení beze změn, měl by se ve Vašem adresáři objevit podadresář "zavedeni gon_fci" a v něm všechny potřebné soubory (celkem osm). Spusťte soubor "zavedení gon_fci.pps" a dále ovládejte prezentaci obvyklým způsobem. Mezi jednotlivými prezentacemi můžete přecházet pomocí odkazů v textu; po skončení každé dílčí prezentace se vrátíte vždy do hlavní nabídky.
    Osm provázaných prezentací MS PowerPoint. Obsah: Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku, orientované úhly, oblouková míra, zavedení funkcí sinus a kosinus pomocí jednotkové kružnice (včetně odvození některých základních hodnot), zavedení funkcí tangens a kotangens, tabulky, grafy, animace. Intuitivní ovládání, vhodné pro výklad i samostudium.
     Arbitrární a funkční generátor DG4062 je vybaven 2 výstupními kanály s připojitelnou frekvenční a fázovou propojkou a interní pamětí. Kromě typických funkcí signálu - sinus, obdélník,
     Ve spojení s počítačem s Windows® a rozhraním USB získáte arbitrární generátor funkcí DDS s rozsáhlým vybavením. Výhodou také je, že naměřené údaje můžete ukládat a dále je zpracovávat.
     Kompaktní generátor barevných obrazů je ideální pro testování počítačových monitorů a projektorů. CMT-4 poskytuje čtyři různé testovací obrazce. Tyto referenční obrazce jsou uloženy


Generátor funkcí Hameg HM 8030-6,...

    Klepnutím na příslušný odkaz si stáhněte soubor s názvem “UF_lin.xls“ do libovolného adresáře na Vašem počítači (např. Dokumenty) a otevřete ho obvyklým způsobem - poklepáním nebo přímo z MS Excelu (Soubor->Otevřít).
    Soubory lze stáhnout zdarma pro osobní potřebu na jeden počítač. Jakékoli jejich použití pro výuku je však možné až po zakoupení licence příslušnou školou. Ujistěte se prosím, že Vaše škola je vlastníkem licence, dříve než programy použijete pro výklad, procvičování, získávání informací, tvorbu vlastních prezentací atd.
    Program zobrazí grafy až čtyř různých lineárních funkcí, počítá funkční hodnoty, zapisuje je do tabulky a zobrazuje v grafu. Umožňuje spojité procházení definičního oboru, zakresluje souřadnice vybraného bodu. Lze měnit měřítko grafu, rozestupy popisu os, hustotu pomocné mřížky.
    Přehledné zpracování základních goniometrických vzorců a význačných hodnot goniometrických funkcí. Podpůrná pomůcka pro výklad učitele nebo samostudium.
    Interaktivní program pro výuku kvadratických funkcí a rovnic. Vykreslení grafu funkce, výpočet diskriminantu a kořenů příslušné rovnice. Volitelné paramatry, intuitivní ovládání.


TOP 5 nejprodávanějších produktů v této kategorii

     Spolehlivý generátor funkcí se snadnou obsluhou pro použití v nízkofrekvenční technice s frekvencemi do 250 KHz. Testování regulačních (řídících) obvodů, kontrola analogových a digitálních

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
14971
cache: 0024:00:00