Jak na věc


forecasting dinner 2018

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

    Pro zachování plánovaného deficitu státního rozpočtu v příštích 3 letech se na příjmové stránce objevuje především zvýšení daní vyšším příjmovým skupinám a zvýšení DPH. Snížení výdajů má podle respondentů směřovat především do sociální a důchodové oblasti, ale ušetřit lze také omezením korupce a zefektivněním státní správy.
    Podle 93,7 % respondentů bude v příští vládě hnutí ANO, u KDU-ČSL to očekává 63,9 %, u ČSSD pak 58,6 %. Z opozičních stran připisují respondenti největší šance na účast v příští vládě STAN, jde však o pouhých 25,8 %.
    Většina respondentů (54,9 %) očekává, že v horizontu 12 měsíců po ukončení intervencí koruna posílí, ale že ČNB intervence neobnoví. Nejsilněji je tento názor zastoupen u skupin VIP a CFA (71,2 % a 70,2 %). Pětina účastníků průzkumu (19,4 %) předpokládá, že posílení kurzu koruny by mohlo ČNB přimět k obnovení intervencí.


Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # FORECASTING

    Zatímco o posílení kurzu koruny v horizontu jednoho roku panuje většinová shoda, představy o vývoji kurzu v okamžiku po opuštění intervenčního režimu tak jednoznačné nejsou. Skokovou změnu kurzu nad 5 % očekává přibližně třetina respondentů (36,1 %), menší změnu pod 5 % předpokládá rovněž třetina (33,5 %) a pozvolnou změnu jen pětina (19 %). VIP respondenti se většinově (53,4 %) domnívají, že změna bude do 5 %, a skokovou změnu nad 5 % očekává jen 27,1 % oproti 40,3 % respondentů z finančního sektoru.
    Podle téměř tří pětin respondentů (57,5 %) má zkušenost ministra financí Andreje Babiše s řízením vlastních firem vliv na hospodaření státu. Pro necelou pětinu (17,9 %) je tento vliv negativní, dvakrát častěji (39,6 %) je naopak pozitivní. Podle 35,5 % nemají tyto zkušenosti podstatný vliv. Muži Babišovi věří častěji než ženy, ty jeho osobu vnímají podstatně ambivalentněji.
    I když v otázce využití rozpočtového přebytku je většina respondentů pro splácení dluhu, tak se více než čtyři pětiny (80,6 %) domnívají, že stát by měl v dlouhodobém horizontu více investovat.
    Průzkum byl proveden u příležitosti 15. výročního setkání CFA Society Forecasting Dinner 2017, které pravidelně pořádá CFA Society Czech Republic sdružující certifikované finanční odborníky. Předmětem výročního setkání předních domácích a zahraničních ekonomů pod záštitou Jiřího Rusnoka, guvernéra České národní banky, je debata o vývoji české ekonomiky.


Rekvalifikační kurzy a/nebo školení

    Rok parlamentních voleb nám nabízí příležitost zhodnotit plnění předvolebních slibů stávající vládní koalice. Většina účastníků průzkumu (56,8 %) si myslí, že koaliční vláda většinu svých předvolebních slibů nesplnila. V roce 2014 očekávalo 42,9 % respondentů tehdejšího průzkumu, že nová koaliční vláda svou politikou prospěje ekonomickému rozvoji Česka, stejně velká část předpokládala, že nová vláda ekonomice země uškodí. Oproti tomuto očekávání nyní skutečný přínos vlády k rozvoji ekonomiky ČR hodnotí pozitivně jen nepatrně více respondentů (45,3 %) než původně, kritiků přibylo o poznání výrazněji (46,0 %). S pozitivním hodnocením koaliční vlády souhlasí většina respondentů ze skupin VIP (52,1 %) a CFA (53,5 %) a respondentů ze školství a vzdělávání (59,9 %), spíše negativně její působení hodnotí podnikatelé a lidé ze soukromých společností (52,0 %).
    Strategie firem pro stávající období ekonomického útlumu by se měly obecně soustředit na opatření v oblasti prodeje (především zaměřením na nové trhy, segmenty i produkty) včetně distribučních kanálů (jejich posilováním a rozšiřováním) a na optimalizaci kapacity lidských zdrojů (úpravou stávajících pracovních náplní).
    Jen pětina lidí z finančního sektoru (20,5 %) si myslí, že ČNB ukončí intervence až po polovině roku 2017. Více než dvě pětiny (43,0 %) naopak očekávají, že se tak stane dříve než v deklarované polovině roku.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

    V hlasování o nejlepšího polistopadového ministra financí není většinový vítěz. Na pomyslné první příčce se umístil ministr úřednické vlády Eduard Janota (25,3 %), druhé místo obsadil současný ministr Andrej Babiš (21,9 %), na třetím místě je Miroslav Kalousek (16,7 %), kterému na záda těsně dýchá „otec ekonomické transformace“ Václav Klaus (16,1 %). Zajímavé je srovnání výsledků podle sektorů, v nichž účastníci průzkumu působí. Janota a Babiš drží zlatou a stříbrnou příčku u podnikatelů, veřejné správy a školství. Finančníci však umístili do čela Kalouska (25,6 %), zatímco Babiš u nich získal čtvrtou příčku (14,8 %).
    Rozvoj konkurenceschopnosti je mezi odborníky jednoznačně spojen s podporou malých a středních podniků. Pokud jde o výzkum a vzdělávání, za nejúčinnější je pokládána podpora aplikovaného výzkumu a výuky technických a přírodních oborů. Dalším nezanedbatelným činitelem je podpora rozvoje infrastruktury.
    Konzervativní investor by měl zhruba čtvrtinu svých investic dát na termínovaný vklad. Další významné typy investic pro něj jsou: nákup pozemku či nemovitosti a nákup dluhopisů obchodovatelných na české burze nebo investičního fondu v ČR.
    Jak by měl stát naložit s rozpočtovým přebytkem? Většina respondentů (57,7 %) navrhuje využít jej ke splácení státního dluhu. Téměř pětina respondentů (19,5 %) by ho jednorázově investovala a 15 % by jej ponechalo v rezervách.
    Investor, který je ochoten více riskovat, by se měl zaměřit na nákup akcií především tam, kde je vysoký potenciál růstu (s nulovým dividendovým výnosem), dále investovat do podnikání a investičních fondů v ČR.


ForecastingSeznam kurzů & jednotlivých termínů

    V oblasti médií budou na letošní volby podle naprosté většiny respondentů mít významný vliv televize (88,3 %), internetová média (86,6 %) a sociální sítě (83,3 %).
    On-line průzkum pro CFA Society Czech Republic provedla ve dnech 16. až 30. ledna 2017 PR agentura Donath Business & Media ve spolupráci s poradenskou společností Herzmann. Kladl si za cíl zmapovat postoje a aktuální očekávání ekonomických a finančních odborníků ohledně vybraných témat české ekonomiky a politiky.


CFA/OVB Forecasting Dinner Survey 2012

    Popis Odhad, neboli forecasting, a jeho přesnost určuje výkonnost firmy. Seminář Vám přiblíží metody prodejních odhadů, plánování výroby, odhad fixních nákladů. Dále také způsob jak minimalizovat rozdíl mezi odhadem a skutečností a tím zlepšit efektivitu práce včetně snížení pracovního kapitálu. Odhad, neboli forecasting, a jeho přesnost určuje výkonnost firmy. Seminář Vám přiblíží metody prodejních odhadů, plánování výroby, odhad fixních nákladů. Dále také způsob jak minimalizovat rozdíl mezi odhadem a skutečností a tím zlepšit efektivitu práce včetně snížení pracovního kapitálu. Lektor Lektor osloven. Obsah Prodejní odhad (SF) vs. Plánování poptávky (DP) Typický průběh SF ve firmě FMCG a B2B Zpětné vyhodnocení kvality SF a DP Vazba SF/DP na plánování výroby Metodické vedení forecastingu IT nástroje Forecasting firemních výsledků Jak docílit přesnost odhadu Forecasting jako podklad pro investiční rozhodnutí Použití forecastingu pro zlepšení firemních výsledků
    Průzkumu se zúčastnilo celkem 1 977 respondentů z 7 682 oslovených (tj. návratnost 26 %). Postoje respondentů k jednotlivým otázkám jsou popsány v další části zprávy.Hlavní zjištěníEurozóna i letošní rok podle dotazovaných přežije. Zhruba polovina dotázaných odborníků se domnívá, že eurozóna zůstane zachována ve stávajícím rozsahu. Více než třetina však předpokládá odchod nejslabších ekonomik.Na předpokládaném vývoji koruny vůči euru se respondenti neshodnou. Dvě pětiny očekávají stabilitu kurzu koruny, čtvrtina předpokládá spíše posílení a čtvrtina spíše oslabení kurzu koruny. Podle devíti z deseti respondentů by se ovšem měla koruna udržet v 10% fluktuačním pásmu.


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

    Letošní již jedenáctý ročník akce se v Kongresovém centru ČNB uskutečnil pod záštitou guvernéra České národní banky Miroslava Singera. Stejně jako v předešlých letech také letos DBM ve spolupráci s agenturou Factum Invenio realizovala při příležitosti této výroční akce Czech CFA Society průzkum, v němž se zkoumaly postoje klíčových skupin ke žhavým tématům české ekonomiky a politiky. Výsledky letošního průzkumu jsou k dispozici zde. Agentura DBM se na akci podílí již od jejího 7. ročníku.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00