Jak na věc


fn olomouc

JUDr. Vladimíra Dvořáková - nemocniční ombudsman

    Nemocniční ombudsman ve FN Motol dbá na ochranu práv pacientů. Snaží se o zlepšení komunikace mezi pacienty, jejich blízkými a zaměstnanci nemocnice. Usiluje o zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb a o maximální spokojenost pacientů.Ve své činnosti je nemocniční ombudsman nezávislý, avšak v bezprostředním kontaktu s vedením nemocnice a s vedením jednotlivých zdravotnických pracovišť.
    Také ve FN Motol může nastat situace, kdy se pacienti domnívají, že jejich práva byla porušena či ohrožena. Protože si našich pacientů vážíme, zřídili jsme v naší nemocnici post nemocničního ombudsmana. Hlavním posláním nemocničního ombudsmana je usilovat o zajištění bezproblémové komunikace mezi pacienty, jejich blízkými a zaměstnanci FN Motol v případě, kdy se pacienti dovolávají svých práv. Nemocniční ombudsman řeší stížnosti, žádosti a jiná podání co možná nejméně konfliktní formou s cílem nalézt řešení vhodné pro všechny zúčastněné strany.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00