Jak na věc


finančnímu úřadu pro

Jak správně platit daň finančnímu úřadu

    Seznam předčíslí účtu pro jednotlivé druhy daní a čísla matrik lze dohledat na webových stránkách Finanční správy v nabídce Daně a pojistné – Placení daní – viz tento odkaz.
    úvěry poskytnuté finančnímu sektoru, tj. finančním korporacím (kromě ČNB a obchodních bank), které se zabývají převážně finančním zprostředkováním nebo pomocnými finančními aktivitami. Finanční sektor obsahuje měnově finanční instituce bez bank, ostatní finanční zprostředkovatele, pomocné finanční instituce a pojišťovací společnosti a penzijní fondy.
    Jelikož se ale dnem 01.01.2015 definitivně původní účty ruší, nebude ČNB platby poukázané po tomto datu převádět, ale vrátí je zpět daňovému subjektu. Tím tedy nebude jeho daňová povinnosti splněna.
    Na základě zákona o Finanční správě ČR je výběrem daní pověřeno 14 finančních úřadů (finanční úřad s působností na území hlavního města Prahy a 13 finančních úřadů s územní působností krajů České republiky) a Specializovaný finanční úřad (s působností na celém území České republiky).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00