Jak na věc


finančnímu úřadu pro

Jak správně platit daň finančnímu úřadu

    Na základě zákona o Finanční správě ČR je výběrem daní pověřeno 14 finančních úřadů (finanční úřad s působností na území hlavního města Prahy a 13 finančních úřadů s územní působností krajů České republiky) a Specializovaný finanční úřad (s působností na celém území České republiky).
    Úvodem si připomeňme, že v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR došlo od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Soustava územních finančních orgánů (tvořená Generálním finančním ředitelstvím, 8 finančními ředitelstvími, 199 finančními úřady a Specializovaným finančním úřadem) zanikla na konci roku 2012 a byla nahrazena orgány Finanční správy, které tvoří:
    Jelikož se ale dnem 01.01.2015 definitivně původní účty ruší, nebude ČNB platby poukázané po tomto datu převádět, ale vrátí je zpět daňovému subjektu. Tím tedy nebude jeho daňová povinnosti splněna.
    Seznam předčíslí účtu pro jednotlivé druhy daní a čísla matrik lze dohledat na webových stránkách Finanční správy v nabídce Daně a pojistné – Placení daní – viz tento odkaz.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00