Jak na věc


finančnímu úřadu pro

Jak správně platit daň finančnímu úřadu

    Podotýkám také, že v souvislosti se zrušením zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, zákonem o Finanční správě ČR, byly v České národní bance zrušeny ke dni 31. 12. 2012 veškeré bankovní účty všech shora zmiňovaných 199 rušených finančních úřadů. K datu 01.01.2013 byly novým finančním úřadům v České národní bance otevřeny nové bankovní účty. Současně Česká národní banka od uvedeného data po dobu dvou let (tj. od 01.01.2013 do 31.12.2014) automaticky převáděla platby chybně zaplacené na již zrušené původní bankovní účty na nové nástupnické bankovní účty finančních úřadů.
    Jelikož se ale dnem 01.01.2015 definitivně původní účty ruší, nebude ČNB platby poukázané po tomto datu převádět, ale vrátí je zpět daňovému subjektu. Tím tedy nebude jeho daňová povinnosti splněna.
    Seznam předčíslí účtu pro jednotlivé druhy daní a čísla matrik lze dohledat na webových stránkách Finanční správy v nabídce Daně a pojistné – Placení daní – viz tento odkaz.
    Na základě zákona o Finanční správě ČR je výběrem daní pověřeno 14 finančních úřadů (finanční úřad s působností na území hlavního města Prahy a 13 finančních úřadů s územní působností krajů České republiky) a Specializovaný finanční úřad (s působností na celém území České republiky).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00