Jak na věc


exekuce na jinej účet

Exekuce – jak poznáte, že se blíží ... nejčastěji kladené dotazy k exekucím naleznete v DISKUZNÍM FÓRU

    Z širšího pohledu tak exekuce představuje vykonávací řízení prováděné jedním ze čtyř způsobů –soudní výkon rozhodnutí, exekuce prováděná soudním exekutorem, správní exekuce, daňová exekuce. V užším pohledu, který je nejčastěji používán, je exekucí označováno exekuční řízení, které vykonává soudní exekutor dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.
    Zaplatíme exekuci za Vás, další dluhy také, kompletně oddlužíme Vaši nemovitost. Často se nám podaří zachránit střechu nad hlavou pokud má dlužník nemovitost, exekuce se rozbíhá a chystá se dražba ...
    Pokud vám informace z těchto stránek pomohly, umístěte, prosím, odkaz na své stránky, facebook, případně uveďte odkaz na tyto stránky v diskuzích na internetu. Děkujeme!
    Zaplacení dluhu před nařízením soudní exekuce je levnější - nezaplatíte zbytečně poplatky za právní služby a odměnu exekutora. Poplatky a odměna exekutora za exekuce dosahuje až desítek tisíc korun ...


Proč exekuci a dražbě raději předejít?

    Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
    Chcete-li využít činností exekutora, můžete využít seznamu exekutorů. Vybírat exekutora v blízkosti sídla dlužníka není třeba. Od doručení návrhu exekuce by soud měl do 15 dnů o nařízení exekuce rozhodnout. Exekutor Vás potom vyzve k zaplacení zálohy za exekuci.


Musí být zástava pro odvrácení exekuce v mém vlastnictví?

    Často jsme svědky případů, kdy se exekutoři pohybují na hraně, někdy i za hranou zákonů České republiky a zákonů lidské slušnosti. Lidé, kteří se stanou terčem takového jednání, jsou v mnoha případech nevratně poškozeni na majetku, rodinném soužití a nemálo z nich trpí dalšími problémy. Pokud patříte k lidem, kterým exekuce hrozí, nebo na ně již byla uvalena, naleznete na těchto stránkách rady, jak se můžete bránit nesprávným postupům exekutorů a výkon exekuce omezit na nejnutnější minimum. Stáhnout si také můžete vzory dokumentů na obranu proti exekuci. Stránky vznikly jako informační projekt, pokud tedy hledáte konkrétní právní pomoc, obraťte se, prosím, na některou z právních poraden nebo na některého z advokátů. Pokud vám na tomto webu nějaká informace chybí, nebo pokud jste ochotni podělit se s ostatními o svůj příběh, napište nám.
    Pokud se kdokoliv setká s exekučním řízením, téměř ve většině případů jde o exekuci prováděnou soudním exekutorem. Hlavním právním pramenem ve věcech exekutorů a exekucí je zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.
    Pokud není u článků uvedeno jinak, podléhá veškerý obsah licenci Creative Commons Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně – Zachovejte licenci 3.0 Česko.
    Exekuce - nezaplatili jste splátky půjček, pokutu za parkování, pojistné za Váš automobil nebo jiný dluh ? Věřitelé Vás kontaktují častěji a naléhají intenzivněji? Před Vaší nemovitostí se objevily neznámé osoby a důkladně si ji prohlížejí nebo Vás již navštívil exekutor? To jsou znaky blížící se exekuce ... exekuce je pro věřitele často výhodná a může být jeho cílem ..


PORADENSKÉ CENTRUMSTOP EXEKUCÍM

    Žádost o odvrácení exekuce vyřizujeme co nejrychleji, ve většině případů do 3 dnů od dodání požadovaných dokladů. Půjčku splácíte pouze jedinou - s měsíční splátkou a získáte čas na sjednání levnějšího dlouhodobého úvěru ..
    Soudní výkon rozhodnutí (dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád) se díky řadě složitostí, obtížností a průtahům ukázal jako zcela neefektivní nástroj a na základě novelizace občanského soudního řádu a exekučního řádu s účinností od 1. ledna 2013 byla dvojkolejnost fakticky zrušena a soudním exekutorům byla značně rozšířena působnost na úkor soudního výkonu rozhodnutí. Soudní výkon rozhodnutí lze již uplatňovat pouze v případech stanovených v § 251 odst. 2 občanského soudního řádu, např. ve věcech výchovy nezletilých dětí či v případech, kdy jde o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným. Týkal-li by se návrh čehokoliv jiného, bude soudem odmítnut.
    I když je exekuce efektivní v oblasti vymáhání pohledávek, úspěch nemusí být zaručen. Exekuce trvá, dokud není vymožena celá dlužená částka nebo dokud ji nezruší soud. Exekuce často trvá i celý život a nevztahuje se na ní promlčecí doba a ani amnestie. Vrah je na tom prostě lépe!


 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

    Exekutor má od zákona rozsáhlé pravomoce. Orgány statní správy, pojišťovny a další instituce včetně soukromých firem a živnostníků jsou povinny zdrama spolupracovat. Exekutor tak může zjistit informace týkající se pobytu, vlastnictví, pojistek, dluhů... Exekutor má také právo vstoupit do jakýchkoliv prostor, kde se jen domnívá že může být majetek povinného (dokonce i v jeho nepřítomnosti), a pak provést exekuci – tedy rovnou zabavit majetek který nalezne. Výnos z dražby poslouží jako úhrada nákladů exekuce, které dluh navýší o 200 a více procent.
    Exekutor je schopen vyhodnotit, zda je zamýšlená exekuce úspěšná či nikoliv. Exekuce se provádí v souladu s právními předpisy. Ve většině případů se uzavře písemná smlouva, která zaručuje spolupráci exekutora s oprávněným.
    Správní a daňovou exekuci lze provádět pouze ve vztahu k exekučním titulům vydaným ve zvláštním (správním či daňovém) řízení. Dvojkolejnost právní úpravy bylo možné řadu let spatřovat mezi soudním výkonem rozhodnutí a mezi exekucí prováděnou soudním exekutorem (donedávna se též rozlišovalo mezi exekutory „soudními“ a „soukromými“, ale v současné chvíli jsou výkonem pověřeni pouze exekutoři soudní).
    Pro účely odvrácení exekuce vyplácíme i dluhy jiných věřitelů, zástavní práva bankovních i nebankovních institucí, zástavní práva soudcovská, dluhy na finančních úřadech, u zdravotních pojišťoven, neuhrazené platby u správy sociálního zabezpečení


Jak žádost o odvrácení exekuce probíhá?

    Obecně pojem „exekuce“ neboli vykonávací řízení představuje zvláštní typ řízení, který následuje po dobrovolném nesplnění určité povinnosti, která vyplývá z platného exekučního titulu – tím může být např. vykonatelné rozhodnutí soudu či orgánu veřejné správy, vykonatelný smír, rozhodčí nález apod. Vykonávací (exekuční) řízení představuje samostatný typ řízení se specifickými procesními pravidly a lze jej zahájit pouze na návrh. Předmětem exekučního titulu je splnění určité povinnosti – nemusí se nutně jednat o peněžitou částku, v řadě případů se výkon rozhodnutí týká nepeněžitého plnění.
    Ve všech případech je nutné mít k dispozici nemovitost (byt, dům, pozemek, chatu, atd…) v osobním vlastnictví, kterou poskytnete jako zástavu nebo takovou zástavu poskytne někdo Vám blízký ..
    Exekutor poskytuje právní pomoc jak před, tak i po nařízení exekuce, poskytuje veškerý právní servis, spojený s exekucí a vymáháním pohledávek. Využít služeb exekutora můžete nejen při samotné exekuci, ale i jako prevenci před zdlouhavém soudním řízení.
    Od září 2001 byla zřízena instituce soudního exekutora. Stát pověřil soukromé osoby jako podnikatele výkonem exekucí a exekučních činnosti s tím spojených. Exekutoři jednají často nelidsky, protože jsou na výtežnosti a provedených úkonech ekonomický závislý.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00