Jak na věc


exekuce dražba movitého majetku plzen sever lhotka u nekmire

ZNALECKÝ POSUDEK č.4306/86/2016

    1 Okres:Svitavy Obec :Vítějeves ZNALECKÝ POSUDEK č.4306/86/2016 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.199 s příslušenstvím a pozemky v k.ú. a obci Vítějeves, okres Svitavy Objednavatel posudku: Královská dražební a.s. Kateřinská Praha 2 účel posudku: zjištění obvyklé ceny Předpis pro ocenění: zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku Posudek vypracoval: Ing.Jiří Vyhnálek Sekaninova 408, Hradec Králové Mobil Posudek obsahuje 13 stran textu včetně titulního listu a příloh a předává se objednavateli v 1 vyhotovení. V Hradci Králové dne 1.dubna


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00