Jak na věc


evropská školní studie espad

Nástroje pro evaluaci preventivních a léčebných programů

    Andersson, B., Hibell, B., Beck, F., Choquet, M., Kokkevi, A., Fotiou, A., Molinaro, S., Nociar, A.,  Sieroslawski, J., & Trapencieris, M. (2007). Alcohol and Drug Use Among European 17-18 Year Old Students. Data from the ESPAD Project. The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN) and the Pompidou Group at the Council of Europe. Stockholm: Sweden [online]. K dispozici: http://www.espad.org/espad-reports
    Lejčková, P. & Csémy, L. (2005). Subjektivní vnímání rizik a postojů mládeže k užívání návykových látek. Adiktologie 2005 (5), 1: pp. 34-48 [online]. K dispozici:  http://www.espad.org/czeckrep
    Dotazník ESPAD používaný v rámci Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) se zaměřuje na zjišťování postojů a zkušeností 16letých a 18letých studentů s tabákem, alkoholem a nelegálními návykovými látkami.
    Hibell, B., Andersson, B., Ahlström, S., Balakireva, O., Bjarnason, T., Kokkevi, A., & Morgan, M. (2000). The 1999 ESPAD Report. Alcohol and Other Drug Use Among Students in 30 European Countries. The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN) and The Pompidou Group at the Council of Europe. Stockholm: Sweden [online]. K dispozici: http://www.espad.org/espad-reports


Dotazník používaný v rámci studie ESPAD

    3 ESPAD 2003 Souhrn hlavních výsledků Str. 1 Kouření, pití alkoholu a užívání drog u dospívajících v České republice Trendy mezi léty 1995 až 2003 úvod V devadesátých letech bylo v ČR provedeno několik reprezentativních šetření zaměřených na zjištění rozsahu kouření, pití alkoholu a užívání drog u adolescentní mládeže. Zvláštní místo mezi těmito studiemi zaujímá mezinárodní projekt ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Drugs). Význam projektu spočívá ve vysoké míře srovnatelnosti výsledků, jíž je dosaženo důslednou aplikací jednotné výzkumné metodologie ve všech participujících zemích. Hlavní cíle projektu lze shrnout v těchto bodech: a) získat spolehlivé informace o rozsahu užívání návykových látek mezi českou mládeží b) sledovat trendy, k nimž došlo od roku 1995 c) analyzovat základní kontextové vztahy u vybraných indikátorů návykového chování d) konfrontovat situaci v ČR se situací v Evropě (pro data roku 2003 bude možné až po uvolnění mezinárodní zprávy). Informa


ESPAD 03 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Česká republika, 2003

    5 ESPAD 2003 Souhrn hlavních výsledků Str. 3 Alkohol za posledních 30 dnů Chlapci Dívky Studenti celkem Pivo 6x + 26,7 37,4 33,6 6,9 12,1 14,4 17,8 24,1 23,1 Víno 6x + 5,8 6,3 7,8 3,7 7,5 9,4 4,8 7,0 8,7 Destiláty 6x + 13,0 15,5 14,0 9,7 10,1 11,4 11,5 12,7 12,6 + znamená a více nebo a častěji Tabulka 3 Pití nadměrných dávek alkoholu a opakovaná opilost u 16 letých středoškoláků v letech 1995 až 2003 (Uváděné hodnoty jsou %) Alkohol za posledních 30 dnů Časté pití nadměrných dávek alkoholu (3x + ) Chlapci Dívky Studenti celkem ,9 24,0 23,1 6,6 10,4 12,6 13,9 16,8 17,5 Opilost 3x + 14,3 18,5 17,2 5,5 8,2 10,3 10,3 13,1 13,5 + znamená a častěji Zkušenosti s užíváním nelegálních drog Celoživotní výskyt užívání drog (lifetime prevalence) V dotázaném souboru byly nejčastěji udávány zkušenosti s užitím (užíváním) konopných drog. 22 % dotázaných v roce 1995 a již 35 % v roce 1999 uvedlo alespoň jednu osobní zkušenost s marihuanou nebo hašišem. Mezi lety 1999 a 2003 nebyl již nárůst tak strmý.
    Hibell, B., Andersson, B., Bjarnason, T., Ahlström, S., Balakireva, O., Kokkevi, A., & Morgan, M. (2004). The ESPAD Report 2003. Alcohol and Other Drug Use Among Students in 35 European Countries. The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN) and the Pompidou Group at the Council of Europe. Stockholm: Sweden[online]. K dispozici: http://www.espad.org/espad-reports
    14 ESPAD 2003 Souhrn hlavních výsledků Str. 12 KTERÁ DROGA BYLA PRVNÍ - ESPAD 95/99/ % 2.3% 40.2% % MARIHUANA SEDATIVA JINÁ ŽÁDNÁ Graf 5 První droga podle druhu Marihuana (88,8%) Sedativa (5,9%) Extáze (1,7%) Houbičky (0,7%) Pervitin (0,5%) LSD (0,2%) Jiné (0,3%) Neví, co to bylo (1,8%) Graf 6
    Blatný, M., Polišenská, V., & Balaštíková, V. (2005). Problematika rizikového chování vývoje dětí a dospívajících: Hlavní témata a implikace pro další výzkum. Československá Psychologie, 2005 [online]. K dispozici:  http://www.espad.org/czeckrep


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
11659
cache: 0024:00:00