Jak na věc


evropská školní studie espad

ESPAD 03 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Česká republika, 2003

    http://www.emcdda.europa.eu/publications – internetová stránka EMCDDA – zde je ke stažení souhrnná zpráva espad za rok 2007 ve všech jazykových mutacích
    13 ESPAD 2003 Souhrn hlavních výsledků Str. 11 SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ RIZIKOVOSTI NÁVYKOVÉHO CHOVÁNÍ - ESPAD 95/99/03 % odpovědí velké riziko 20 CIG x ALK/D MARIH EXTÁZE LSD/HALUC ESPAD 95 ESPAD 99 ESPAD 03 STIMUL Graf 3 TOLERANCE VŮČI UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK - ESPAD 95/99/ % odsuzuji a silně odsuzuji ESPAD 95 ESPAD 99 ESPAD Graf 4 10 CIG+ OPITÍ TÝDNĚSEDAT. LSD MARIH. EXTÁZE ROZP. STIM. HEROIN
    1 A ESPAD 03 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Česká republika, 2003 ESPAD 03 The European School Survey on Alcohol and Other Drugs The Czech Republic, 2003 PŘEHLED HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ Z LET 1995, 1999 A 2003 (Zpráva pro tisk) Zadavatel studie Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ČR Zpracovatel Psychiatrické centrum Praha Řešitelský tým PhDr. Ladislav Csémy, Psychiatrické centrum Praha PhDr. Petr Sadílek, Lékařské informační centrum MUDr. Hana Sovinová, Státní zdravotní ústav Mgr. Pavla Lejčková, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti


Dotazník používaný v rámci studie ESPAD

    Hibell, B., Andersson, B., Bjarnason, T., Ahlström, S., Balakireva, O., Kokkevi, A., & Morgan, M. (2004). The ESPAD Report 2003. Alcohol and Other Drug Use Among Students in 35 European Countries. The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN) and the Pompidou Group at the Council of Europe. Stockholm: Sweden[online]. K dispozici: http://www.espad.org/espad-reports
    Hibell, B., Guttormsson, U., Ahlström, S., Balakireva, O., Bjarnason, T., Kokkevi, A., & Kraus, L. Questionnaires for ESPAD study (1995, 1999, 2003, 2007) [online]. K dispozici: http://www.espad.org/sa/node.asp?node=706
    Hibell, B., Andersson, B., Ahlström, S., Balakireva, O., Bjarnason, T., Kokkevi, A., & Morgan, M. (2000). The 1999 ESPAD Report. Alcohol and Other Drug Use Among Students in 30 European Countries. The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN) and The Pompidou Group at the Council of Europe. Stockholm: Sweden [online]. K dispozici: http://www.espad.org/espad-reports
    Lejčková, P. & Csémy, L. (2005). Subjektivní vnímání rizik a postojů mládeže k užívání návykových látek. Adiktologie 2005 (5), 1: pp. 34-48 [online]. K dispozici:  http://www.espad.org/czeckrep


Nástroje pro evaluaci preventivních a léčebných programů

    15 ESPAD 2003 Souhrn hlavních výsledků Str. 13 Mapa 1 Extáze prevalence v posledních 12 měsících, celkem, v % ústecký Liberecký Karlovarský hl.m. Praha Královéhradecký Plzeňský Středočeský Pardubický Mapa 2 Amfetaminy celoživotní prevalence, Moravskoslezský studenti celkem (87), v % Olomoucký Vysočina Jihočeský Zlínský Jihomoravský Liberecký ústecký Karlovarský Královéhradecký Mapa 3 Heroin, opiáty - celoživotní prevalence, studenti celkem (87), v % hl.m. Praha Plzeňský Karlovarský Středočeský Pardubický Moravskoslezský ústecký Liberecký Vysočina Olomoucký Jihočeský Královéhradecký hl.m. Praha Jihomoravský Zlínský Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Moravskoslezský Olomoucký Vysočina Zlínský Jihomoravský
    http://www.drogy-info.cz - internetová stránka Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogovou závislost, které je hlavním zadavatelem studie ESPAD v České republice


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00