Jak na věc


energetická náročnost budovy třídy g

Manažer technického oddělení, vedoucí zdrojů

    Průkazy budou zpracovávat energetičtí specialisté – odborníci autorizovaní Ministerstvem průmyslu a obchodu. Kontrolu správnosti zpracování průkazů má na starosti Státní energetická inspekce.
    Tato je jedním z dílčích výstupů, které jsou podpůrné pro zásadní dokument, a tím je Průkaz energetické náročnosti budov (PENB). Povinnost zpracovávat tento průkaz vyplývá ze Zák. č. 318/2012 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2013. Týká se prakticky všech objektů určených k bydlení, prodeji, pronájmu a rekonstrukci.
    Zajišťujeme funkci externího energetického managera pro města, obce a firmy. Pro bližší informace nás kontaktujte na info@energetickaagentura.eu nebo 731502060.
    V rámci energetické optimalizace modelujeme různé možnosti řešení obalových konstrukcí. Dále vytvoříme srovnání různých možností vytápění, větrání a přípravy teplé vody dle specifických přání a potřeb zadavatele. Pro jednotlivé varianty je potom připraveno ekonomické srovnání z hlediska investičních nákladů a provozních nákladů. Toto srovnání umožňuje výběr optimální varianty řešení z hlediska celkových nákladů a návratnosti investice.


Manažer projektů, specialista obchodu

    Běžně dosahujeme u našich klientů úspory provozních nákladů mezi 30-70%. To znamená, že pokud jsou náklady na vytápění a ohřev teplé vody 1 milion korun, a uspoří se 50% nákladů. Úspora představuje 500 tis. Kč. Tyto prostředky je pak možné použít na další investice v rámci údržby nebo obnovy budovy.
    Smyslem průkazů je zlepšit orientaci kupců a nových nájemníků v nákladech na energie v nemovitostech. Podobně jako funguje štítek na elektrospotřebičích či technický průkaz u auta, vyčte zájemce z průkazu teoretickou hodnotu, která může být odlišná od reálné spotřeby, ale z hlediska energetické náročnosti jasně rozliší hodnotné a méně hodnotné budovy na trhu. Například z faktur za energie zákazník takovou informaci nezíská, ty totiž závisejí na způsobu užívání domu či bytu nebo také na tom, zda daný rok byla tuhá nebo mírná zima. Průkaz také může přispět ke zlevnění případné renovace nemovitosti, protože pohled a doporučení odborníka může vést k optimálnímu řešení.
    Ozvěte se nám ještě dnes a šetřete svůj čas a peníze. Ozvěte se nám pomocí kontaktního formuláře níže. Můžete nám také napsat mail na adresu info@ek.cz nebo zavolat na číslo +420 552 319 955. Rádi s vámi vše probereme a doporučíme nejvhodnější postup.


desítky bytových domů a institucí

    Nutným nástrojem pro přechod k energeticky úsporným budovám je rozšíření využití průkazů energetické náročnosti do oblasti prodeje a pronájmů nemovitostí. U bytových domů se pro tento účel bude zpracovávat jen jeden průkaz pro celý dům, který pak mohou využívat všichni majitelé bytů.
    V současné době se na trhu objevuje velké množství firem nabízející zaručeně nejlepší produkt, jak snížit náklady na energie. Někdy je to zateplení fasády, jindy instalace solárního systému na střechu budovy nebo nová plynová kotelna. Každý není odborník na energetiku a tak není jednoduché se správně rozhodnout. V takovém případě je nejlépe obrátit se na nezávislého konzultanta, který pro Vás vypracuje posouzení všech vhodných možností. Pak je pouze na Vás jak se rozhodnete.


Manažer ekonomického oddělení a HR

    Průkazy energetické náročnosti dokládají, že nová nebo právě zrenovovaná budova splňuje požadavky na energetickou náročnost. Při prodeji či novém pronájmu nabízí zájemci ověřenou hodnotu, ze které lze – při typickém užívání – odvodit roční náklady na energie. Jedná se o obdobu uvádění normované spotřeby u automobilu nebo například štítku s energetickou třídou na ledničce. Průkazy energetické náročnosti slouží k ochraně spotřebitele. Informují účastníky realitního trhu o kvalitě zboží, což je základním předpokladem jeho dobrého fungování. Lidé tak nebudou kupovat “zajíce v pytli” – tedy například budovu, jejíž provoz se jim následně velmi prodraží.
    Energetický specialista provede diagnostiku Vašeho domu a na základě konzultace, spotřeb za minulé roky, průkazu energetické náročnosti budovy Vám zpracuje energetickou optimalizaci. Tu Vám poté přehledně vysvětlí, navrhne ekonomicky nejvhodnější opatření a zodpoví případné dotazy.
    Proto jsou jejich tepelně izolační vlastnosti obzvláště důležité. Přenos energie oknem však není pouze ztrátový. Díky průhlednosti skla se do interiéru přenáší přirozené světlo a teplo ze slunečního záření, čímž jsou dosahovány energetické zisky.
    Cílem zavádění energetických průkazů je snížit spotřebu energií a emisí CO2 všeobecně. Energetická náročnost oken a dveří je jedním z faktorů, který značně ovlivňuje energetickou bilanci celého domu či bytu.
    Tepelná izolace okna je přirozeně závislá na typu izolačního skla, těsnosti a materiálu, ze kterého je vyroben rám a křídlo. Příslušenství, jako jsou rolety, venkovní žaluzie či rolety jsou též významnými prvky zlepšující tepelnou ochranu.


Energetická optimalizace Vám dá odpovědi na následující otázky:

    FenStar svým zákazníkům nabízí ke každé realizované zakázce vypracování Průkazu energetické náročnosti budov (PENB), který je povinnou součástí každého stavebního řízení.
    Zde se můžete podívat, jak průkaz energetické náročnosti vypadá, jaké informace obsahuje a co z nich můžete vyčíst.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00