Jak na věc


dusičnan sodný

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

    9 – Abyste dusičnan draselný dále vyčistili, opět rozpustíme krystalky v nejmenším možném množství svařené (nebo lépe destilované) vody. Po rozpuštění znovu odstraňte krystalky soli, které se mohou vytvořit (viz. bod 7). Po té kapalinu znovu přelijte přes několik vrstev filtračního papíru, umístěte nejlépe do ploché nádoby a po té ji nechte odpařit na slunci, případně koncentrovaný roztok mírně zahřívejte až do konečného odpaření veškeré kapaliny. V misce pak zůstane pouze hrudkovitá usazenina, jakási krusta, samotného dusičnanu.
    Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S 28).
    malo by to byt z prirucky improvizovane prostriedky nicenia.existuje este jej americka verzia.obrazky su v oboch rovnake,netusim ktora bola skor.obe su dostupne na nete.
    Po důkladném vysušení jsou krystaly dusičnanu draselného připraveny k použití. Musí se uchovávat v suché, naprosto vodotěsné nádobě, protože velmi snadno přijímají vzdušnou vlhkost, čímž se znehodnocují pro použití ve výbušninách.
    Nejvyšší obsah dusičnanu mají v přírodě takové materiály (zemina) ve kterých se rozkládá/hnije velké množství živočišného materiálu. Jde zejména o zvířecí hnůj, hliněná podlaha starých stájí, obsah kafilérních jam.
    Hned po té lze bez smutnu a bez výčitek zvednout zase nový kámen. Kamenů je vždycky dost. Jsou levné, anonymní a nahraditelné. Z takových kamenů jsou vystavěny dějiny.


Dusičnan draselný – kouzelná chemikálie

    Rizika existují i co se týče zákonnosti. Jakákoliv výroba, opatřování a použití nebezpečných látek a výbušnin je protizákonná. Tento materiál vás má poučit a vzdělávat, nikoliv dopomáhat k trestné činnosti a riziku poškození zdraví a majetku. Jednejte prosím proto vždy soudně, bezpečně a v souladu se zákonem.
    6 – Opatrně přelijte (slijte) bez rozvíření tekutinu do žáruvzdorné nádoby. Odstraňte kal zůstávající na dně mělké nádoby. Tento kal můžete později nalít/smíchat s příští várkou zeminy při případné výrobě další várky dusičnanu.
    2 – Jemný dřevěný popel – bělavý prášek vzniklý naprostým shořením kusů dřeva. Neměl by obsahovat dřevěné uhlíky ani jiné nečistoty. Je možno jej upravit prosetím přes síto. Na jednu várku asi půl malého hrnku (1/8 Litru).
     Dusičnan draselný je mnohoúčelová chemikálie, sloužící ke konzervování potravin i k výrobě výbušnin. Dokument obsahuje vysvětlení vlastností jakož i jednoduchou ukázku, jak si jej nouzově vyrobit v primitivních podmínkách. S velkou snahou to lze zvládnout na vesnici, v divočině nebo třeba v podmínkách vězení či koncentračního tábora…
    "...pravda, čest a morálka jsou sice důležité životní hodnoty, ale k jejich uplatňování nejste rozhodně povinováni každému na světě…ani každému ve vašem městě a bydlišti.


Dusičnan rtuťnatý N/10, normanal

    Většina lidí se dokáže uklidnit teprve, až se problém vyřeší. Každý chápe přírodní zákon, že: „zmizí problém, přijde klid“. Už jen málokdo ví, že zákon funguje i naopak: „přijde klid, zmizí problém“. Ovšem je třeba na to najít odvahu.
    7 – Vařte směs tekutiny nad prudkým ohněm alespoň dvě hodiny. v roztoku se začnou objevovat malá zrnka (krystalky) podobné soli. Jakmile se vytvoří, odeberte je za pomoci jakéhokoliv improvizovaného filtru (papír, kousek látky, atd.) a vyhoďte. Je to odpad výrobního procesu.
    Žoldák je jako kámen!! Kámen který lze uchopit, vrhnout a sledovat, jakou v cíli nadělá škodu. Kámen, který lze vrhat znovu a znovu na stále nové cíle.
    lesích místa kolem krmelců a napajedel, kde vysoká zvěř trousí výkaly, místa bohatá na ptačí trus pod stromy a pod skalami, kde hnízdí a hřadují práci.


Chemické a fyzikální vlastnosti:

    Dobrým ukazatelem vyššího obsahu dusičnanu v půdě jsou porosty kopřiv. Aby se z výkalů nebo živočišných zbytků vytvořil v půdě dusičnan, musí projít procesem, kdy dusík „stráví“ půdní bakterie a přemění v dusičnan. To se děje procesem kvašení (například populární zahrádkářská úprava nálevu kuřinců), tlením v kompostu a hnoji, nebo přirozeným rozkladem přímo v půdě. Čerstvá moč a výkaly k extrakci dusičnanu použít nejdou.
    Takto získaný sanitr tedy není čistým dusičnanem draselným, ale směsí dusičnanu draselného, sodného, vápenatého, hořečnatého. To ale na výrobu výbušnin nemá skoro žádný vliv. Hlavní je, že všechny dusičnany jsou oxidační činidla.(to ve výsledku znamená, že umožní hoření hořlavé složky výbušniny za nepřístupu vzdušného kyslíku, tedy uvolňují kyslík.
    Ten alkohol není nutný. Slouží k vysrážení sanitru (dusičnanu draselného) z vody, neboť sanytr je dobře rozpustný ve vodě, a však nerospustný v ethanolu. Stačí nechat roztok vykrystalizovat. Sice to bude trvat déle a výsledný produkt nebude tak čistý, ale ušetříte spoustu cenné suroviny. Pro přečištění je lepší vícekrát překrystalizovat pomocí malého množství horké vody. Alkohol se tedy žádné chemiké reakce neúčastní, přijde mi ho škoda.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00