Jak na věc


družstva v čr

20.6.2016Běžná údržba a drobné opravy

    Družstevní bydlení bylo jedním z fenoménů před rokem 1989. I díky němu má mnoho Čechů v souvislosti s ním dodnes předsudky. Jenže – moderní forma družstevního bydlení je vhodnou cestou pro ty, kteří nechtějí nebo si nemohou dovolit hypotéku.
    Při hledání správce majetku se vlastníci domů setkávají se dvěma pojmy: správa bytových domů a facility management. Ačkoliv většina vlastníků domů může považovat oba pojmy za totožné, není to pravda. Pokud firmy používají pojmy správně, vypovídají hodně o rozsahu jimi nabízených služeb.
    Stále více lidí touží po větším sepětí s přírodou, ale ne každý může bydlet na venkově nebo ve městě v rodinném domku se zahrádkou. Mnozí proto ocení, když místo na dvorek, mohou kdykoliv se jim zachce, „vyběhnout“ aspoň na balkon. A tak při výběru bytu dávají přednost těm, které mají lodžie a balkony.


Magazín o moderních trendech v bydlení

    Svaz českých a moravských družstev považuje otázku komplexních a současně energetických vědomých modernizací bytových domů za klíčovou pro celou společnost ve smyslu zachování stávajících standardů a sociálního smíru v oblasti bydlení. Současně svaz věří, že související projekční, montážní a stavební činnosti hrají důležitou roli při boji s dopady ekonomické krize a při zajištění stávající úrovně zaměstnanosti. Dosahované energetické úspory svaz považuje za nosný prvek státní koncepce úspor energií.
    Netěsnosti, zatékání, hlučnost a možné ohrožení bezpečnosti obyvatel – to jsou důsledky havarijního stavu „stoupaček“ ve starších bytových domech. Částečné opravy kanalizačních a vodovodních potrubí problém neřeší, jen ho mírně odsouvají o pár týdnů dopředu. Vedle odstranění systémových poruch, rekonstrukce venkovních fasád, oken jakož i výtahů, patří sanace vertikálních potrubí vody, kanalizace a plynu k nejpalčivějším problémům starších, zejména panelových domů.
    Na problematiku financování bytových družstev, stavebních bytových družstev a společenství vlastníků jednotek jsme se zeptali Mgr. Karla Stejskala ze společnosti Toman Finance Group s.r.o.


5.9.2018Právní poradna: Jak rozúčtovat teplo

    Pokud se ovšem jedná o malá družstva (taková, kde je nejvíce padesát členů), tato nemusí zřizovat ani kontrolní komisi, ani představenstvo. Působnost si v takovém případě přebírají členská schůze a předseda družstva, přičemž členská schůze vykonává působnost kontrolní komise a předseda družstva působnost představenstva jakožto statutárního orgánu. Na rozdíl třeba od společnosti s ručením omezeným, kde může být členem orgánu společnosti (například jednatelem) i osoba, která není zároveň společníkem, pro družstva platí, že členem orgánu družstva smí být pouze člen družstva.
    Jste předseda nebo člen výboru společenství vlastníků? Přemýšlíte, jakou máte vlastně zodpovědnost? Máte v domě vlastníka, který všechno blokuje a nevíte jak s ním komunikovat? Přemýšlíte, jak vybrat kvalitního správce pro váš bytový dům? Nevíte, jak dosáhnout co nejnižších provozních nákladů vašeho domu? Pak je tento článek možná právě pro vás.
    Nové družstevní bydlení rok od roku roste a aktuálně je meziročně nejrychleji rostoucím segmentem městského moderního bydlení. To potvrzuje i český FINEP, který prodal od roku 2011 přes 600 bytů v družstevním vlastnictví a v roce 2016 prodal více než 150 nových družstevních bytů. A to je nový roční rekord.
    Svaz českých a moravských družstev považuje otázku komplexních a současně energeticky vědomých modernizací bytových domů za klíčovou pro celou společnost ve smyslu zachování stávajících standardů a sociálního smíru v oblasti bydlení.


24.10.2016Správa bytového domu – víte, co vše můžete požadovat?

    Obecně lze konstatovat, že za správu domu je odpovědný vlastník bytového domu, lhostejno, zdali je jím fyzická či právnická osoba (např. obec nebo bytové družstvo).
    Nový byt bez hypotéky, zato se spoustou výhod. To je moderní forma družstevního bydlení, která si získává stále větší oblibu u těch, kdo chtějí bydlet v novém či větším bytě. Nezáleží přitom na tom, zda se jedná o mladý pár, rodinu s dětmi, nebo rodiče, kteří svůj byt přenechali dětem a nyní hledají nové bydlení. Družstevní byty jsou navíc také zajímavou investiční příležitostí.
    Proces obnovy bytového fondu, zejména snižování jeho energetické náročnosti, je stále aktuálním tématem. Zásadním předpokladem pro jeho úspěšnou realizaci je ale zajištění finančních prostředků. Situace v této oblasti se výrazně zlepšila po té, co stát začal formou přímých dotací podporovat investiční akce, které ve svém důsledku takové úspory přinášejí.


11.8.2017Družstevní bydlení je hitem

    Prvním orgánem je členská schůze. Je tvořena všemi členy družstva, kteří jsou v ní automaticky, tedy už jejich samotné členství v družstvu zakládá též členství v členské schůzi. Působnost členské schůze se vztahuje zejména na změny stanov, schvalování smluv o výkonu funkce, schvalování účetních závěrek apod.
    Pořídit si nový byt je snem mnoha z nás. Ceny nových bytů pomalu stoupají, podmínky financování se zpřísňují a nabídka bytů se ztenčuje. Nezabývejme se nyní důvody výše uvedeného, spíše se podívejme na možnosti, které má zájemce okoupi nového bytu. A srovnejme přitom koupi bytu do vlastnictví s družstevním bytem.
    Zemědělské družstvo jako svoji hlavní činnost má pronájem majetku, vypořádávání restitučních nároků bývalého ZD a administrativní práce, které  jsou účtovány formou služeb od Agrodružstva Lhota pod Libčany na základě uzavřených smluv.
    NEW-THERM systém je kontaktní zateplovací systém dle ETICS, využívající jako izolant polyuretanové (PUR) fasádní desky. Tento systém jako jediný spojuje výborné tepelně izolační vlastnosti λD≤0,022 a vysokou prodyšnost celého systému μ≤20.


18.3.2016Majitelé bytových domů nečekejte na dotace, nepřijdou!

    ČSOB se dlouhodobě zaměřuje na úvěrování oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů ve vlastnictví bytových družstev či ve správě SVJ. Za posledních deset let podpořila revitalizaci více než 11 000 objektů úvěry v objemu přesahujícím 50 miliard korun - to je více než třetina všech úvěrů, čerpaných těmito subjekty na opravy svých domů.
    Ve spolupráci s přední stavební firmou STATING, jsme si pro vás dovolili připravit zajímavé shrnutí aktuální situace v dotačních programech pro bytové domy a jejich majitele. Čtěte pozorně, může se vám to vyplatit!
    Již v roce 2002 začala ČSOB svými úvěry podporovat proces revitalizace bytového fondu v ČR. Za uplynulých 15 let pak byla více než třetina oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových domů ve vlastnictví bytových družstev (BD) či správě společenství vlastníků (SVJ) financována právě úvěry od této banky.
    Vlastníte-li byt, který pronajímáte či naopak bydlíte-li v nájmu, možná oceníte následující článek, který vás upozorní na změny týkající se výkladu pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu.
    Představenstvo plní funkci statutárního orgánu. Náleží mu obchodní vedení družstva. Kontrolní komise má na starost dohled nad veškerou činností družstva, dále například projednává stížnosti členů, může též požadovat informace a doklady o hospodaření družstva atd.


Zemědělské družstvo Lhota pod Libčany

    Na problematiku financování bytových družstev, stavebních bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, jsme se zeptali Mgr. Karla Stejskala ze společnosti Toman Finance Group s.r.o.
    Zemědělské družstvo Lhota pod Libčany vlastní zhruba 35% podíl základního jmění v Agrodružstvu Lhota pod Libčany. Nejsou žádné dohody upravující rozhodovací práva.
    Přihlášku do družstva může podat každý. Chcete-li se stát členem, stačí jen doručit řádně vyplněnou přihlášku příslušnému orgánu družstva. Každé družstvo může mít jiné nároky, proto si předem zjistěte, co dané družstvo ve své přihlášce požaduje vyplnit. Jelikož každé družstvo má povinnost zřídit si informační desku, je možné, že tyto informace naleznete právě na ní. Jakmile se stanete členem, musíte se na členství v družstvu podílet i majetkově, což znamená vnést do družstva vklad.


13.11.2015Fasádní PUR zateplovací systém dle ETICS v praxi

    V průběhu roku 2014 nedošlo ke změně statutárních orgánů družstva. Ke změně stanov došlo v souvislosti s platností nového Občanského zákoníku, družstvo se řídí stanovami 16.5. 2014, kterými se přizpůsobilo zákonu o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Rozvahové období Zemědělského družstva  je od 1.1.   do   31.12.  a rozvahovým dnem je 31.12.,  k němuž jsou uzavírány účetní případy a účetní deníky.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00