Jak na věc


dotace pro začínající živnostníky

Zjistěte, do jakých dotačních programů se můžete aktuálně přihlásit nebo jak dopadla jednotlivá řízení.

    Poskytovatel dotace (ČRA) zahájí s oprávněnými žadateli řízení o poskytnutí dotace. O výsledku tohoto řízení budou konkrétní žadatelé poskytovatelem dotace informováni.
    Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT “Podpora komunitního hospodaření s přírodními zdroji pro rozvoj udržitelné obživy ve woredách Senkura a Alaba SNNPR, Etiopie “ 2016
    –          veškeré vratky (finanční prostředky nespotřebované v rámci poskytnuté dotace) je bezpodmínečně nutné vrátit na příslušný účet ČRA nejpozději do 15. února příslušného (následujícího) roku
    Vyhlášení výsledků výběrového řízení v rámci dotačního titulu „Komunitní a participativní hospodaření s vodními a přírodními zdroji v Zóně Sidama, Etiopie (SNNPR)“
    Vyhlášení dotačního výběrového řízení v rámci DT “Zlepšení dostupnosti a kvality technického a učňovského vzdělávání v sektoru produkce kůže, SNNPR, Etiopie‘ 2016
    Výsledky výběrového řízení v rámci DT „Zlepšení potravinového zabezpečení a výživy u zranitelných skupin obyvatelstva ve vybraných oblastech zón Sidama a Gedeo, Etiopie (SNNPR)“


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00