Jak na věc


dotace pro začínající živnostníky

Zjistěte, do jakých dotačních programů se můžete aktuálně přihlásit nebo jak dopadla jednotlivá řízení.

    –          vystavené rozhodnutí o poskytnutí dotace je – včetně příloh – závazným a právně vymahatelným dokumentem a příjemce dotace se přijetím dotace zavazuje, že naplní účel dotace a stanovené aktivity a výstupy ve stanoveném termínu
    Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT “Podpora zavádění reforem a zvyšování odbornosti veřejné správy v oblasti terciárního vzdělávání na Ukrajině“ II. kolo“ 2015
    Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT “Technická infrastruktura screeningového centra a šíření povědomí o prevenci a včasné diagnostice onkologických onemocnění v provincii Samegrelo“
    V letošní nebude uskutečněn seminář ČRA pro potenciální žadatele o dotaci. V případě dotazů se můžete obracet na příslušné pracovníky ČRA. Hlavní změny dotačních programů si můžete přečíst zde.
    V případě zasílání elektronickou poštou rovněž zašlete scan titulního listu s podpisem řešitele (případně přiložte podepsaný průvodní dopis). Do předmětu zprávy uveďte číslo rozhodnutí o poskytnutí dotace pro příslušný rok, ke kterému se zaslaná zpráva vztahuje.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00