Jak na věc


dotace pro začínající živnostníky

Zjistěte, do jakých dotačních programů se můžete aktuálně přihlásit nebo jak dopadla jednotlivá řízení.

    Vyhlášení výběrového řízení: „Zavedení udržitelné správy vodních zdrojů prostřednictvím zvýšené dostupnosti a kvality odborného vzdělávání ve vybraných zónách SNNPR, Etiopie“
    –          vystavené rozhodnutí o poskytnutí dotace je – včetně příloh – závazným a právně vymahatelným dokumentem a příjemce dotace se přijetím dotace zavazuje, že naplní účel dotace a stanovené aktivity a výstupy ve stanoveném termínu
    Vyhlášení dotačního výběrového řízení v rámci DT “Podpora hospodaření s přírodními zdroji pro rozvoj udržitelné obživy ve woredách Senkura a Alaba SNNPR, Etiopie“ 2016
    Vyhlášení výběrového řízení DT „Zlepšení potravinového zabezpečení a výživy u zranitelných skupin obyvatelstva ve vybraných oblastech zón Sidama a Gedeo, Etiopie (SNNPR)“
    Výsledky výběrového řízení v rámci dotačního titulu „Zlepšení zdraví, hygieny a sanitace ve vybraných městech a vesnicích zóny Sidama, Etiopie (SNNPR)“
    Vyhlášení I. kola dotačního výběrového řízení “Podpora šíření inkluzivního vzdělávání a zlepšení hygienických podmínek v mateřských školách na jihu Moldavska“ 2015


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00